De Unie, in jouw belang

Nieuws jouw cao en branche

Zoals je in het vorige ledenbericht hebt kunnen lezen, zijn vakorganisaties tijdens het cao-overleg van 19 januari 2023 gezamenlijk tot de…

We hebben met de werkgevers uitvoerig gesproken over wederzijds respectvol met elkaar onderhandelen. Daarin zijn we tot goede afspraken met…

De cao-onderhandelingen bij UWV verlopen dit jaar bijzonder moeizaam. De ruimte die UWV wil of kan bieden voor salarisverhoging past…

De WTG, CNV, RMU en De Unie hebben op 25 januari 2023 de onderhandelingen over een nieuwe cao in een…

Weer een enorme dreun (ontslaggolf) en teleurstelling! Geruchten in de media afgelopen week over duizenden ontslagen bij Philips blijken te…

Philips High Tech Campus Eindhoven

Via de media hebben wij moeten horen dat er een grote reorganisatie bij Philips gaat komen. Wij zijn verrast over…

Op maandag 23 januari 2023 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties, een online medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Er waren bijna…

In dit bericht informeer ik je over de cao’s, pensioen, RVU en het medewerkersonderzoek. Cao’s In de sector zijn drie…

Op vrijdag 20 januari 2023 hebben vakbonden een terugkoppeling gegeven aan Sabic naar aanleiding van de gezamenlijke ledenbijeenkomst op woensdag 11…

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

De Unie heeft een enquête uitgezet omdat wij beter wilden begrijpen wat de mening van onze achterban is. De uitslag…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van Aegon en ASR. De aandeelhouders zijn akkoord,…

In de afgelopen weken hebben we namens jullie onderhandeld over een nieuwe cao. Helaas wilde VGZ niet verder onderhandelen en…

De Unie organiseert op maandag 23 januari 2023 van 15.00 tot 16.30 uur een bijeenkomst voor UWV-medewerkers. De leden hebben…

Afgelopen week heeft er nog een kort overleg met VGZ plaatsgevonden. Leden hebben mij daarover gemaild. Het overleg ging over…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van Aegon en ASR. De aandeelhouders zijn akkoord,…

Op 17 januari 2023 hebben we tijdens de ledenbijeenkomsten gezamenlijk besloten om het bod van de dnata in stemming te brengen….

Gaan we er eigenlijk wel uitkomen met het UWV? De afgelopen onderhandelronde is uitgelopen op een teleurstelling. Het nieuwe loonbod…

De Unie en de andere bonden hebben weer met jouw werkgever Zorg van de Zaak overlegd over de uitslag van…

Op 12 januari 2023 is de enquête voor de input voor de komende cao-onderhandelingen online gezet.  Als belangenbehartiger, Gerard van…

We hebben alles eruit gehaald wat erin zit aan tafel. We hebben meerdere onderhandelingsrondes gevoerd. Dat hebben we in goede…

In oktober 2022 hebben we verschillende ophaalsessies gehad wat de medewerkers graag wilden veranderen in de cao voor 2023. Sinds…

Vakorganisaties hebben eind 2022 aangegeven meer achtergrond te willen krijgen bij wat de diverse bedrijfsonderdelen precies doen, wat houdt hen…

In een eerder bericht zijn de leden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken bij de onderhandelingen voor…

CRV

Op 13 december 2022 heeft De Unie met de directie van CRV een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao’s (CRV en…

Hieronder een korte update. Op dinsdag 3 januari 2023 zijn we weer bij elkaar gekomen om te onderhandelen over de…

UWV cao De Unie

Nu de kerstdagen en de jaarwisseling achter de rug zijn, worden de onderhandelingen voor de UWV-cao weer opgepakt.  Helaas is…

We hebben een in onze ogen verdedigbaar onderhandelingsresultaat bereikt met de VACO over jouw cao Banden en Wielen. Nu willen…

We hebben alle stemmen geteld over het onderhandelingsresultaat voor de cao Groothandel in Bouwmaterialen (HIBIN). De uitkomst is negatief gebleken….

Zo voor de kerst probeer ik, belangenbehartiger Gertjan Tommel, altijd een beetje terug te kijken op het afgelopen jaar en…

De afgelopen tijd hebben De Unie en haar collegabonden onderhandeld over het Sociaal Contract Groen Staal. Tata Steel gaat over…

De petitie die zich uitspreekt tegen het verlaten van het European Head Office in Sittard is enthousiast ondertekend. Niet alleen…

Op 1 november en op 15 december 2022 heeft De Unie periodiek overleg met de Rabobank gehad. De belangrijkste onderwerpen…

De uitkomst van onze ledenraadpleging over het eindbod van je werkgever is negatief. Dit is gebaseerd op de reacties die…

Gezamenlijk met 194 collega’s hebben jullie de petitie getekend voor een betere cao. Deze petitie is aan dnata aangeboden voor…

Werkgevers nemen bonden en hun werknemers niet serieus In de bijeenkomst van 15 december 2022 riepen de leden de bonden…

De Unie is bij de UWV al geruime tijd bezig met de studie naar de nieuwe pensioenregeling. Deze studie wordt…

De onderhandelingen met de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) over een nieuwe cao hebben op 30 november geleid tot een onderhandelingsresultaat,…

Als vakbonden en als het opleidingsfonds Wij Techniek zijn wij heel benieuwd hoe we jou als medewerker kunnen helpen met…

Vorige week is er weer onderhandeld over de nieuwe VGZ-cao. Een aantal punten zijn we nu overeen gekomen, maar over…

Op dinsdag 13 december 2022 hebben kaderleden en bestuurders van de 5 gezamenlijke werknemersorganisaties bij Sabic Limburg, Sabic IP en SHPP,…

Zoals aangekondigd willen we jou vragen om dinsdag 20 december 2022 een collectief signaal af te geven aan ING. Dit…

Op 1 december 2022 hebben wij een periodiek overleg met je werkgever gehad. Tijdens dit gesprek werd ons verteld door de…

In dit bericht informeer ik je over van alles en nog wat, te weten de cao, pensioen, RVU, generatiepact en…

Op 30 juni 2023 eindigt de zittingsperiode van de leden van het huidige Verantwoordingsorgaan (VO) van ABN AMRO Pensioenfonds. De…

Dinsdag 13 december vond ronde III van de onderhandelingen voor de cao 2023 plaats. Het openingsbod van Sabic IP/SHPP was een…

In de afgelopen periode is er een aantal keer onderhandeld over een nieuwe kop cao voor de Deutsche bank. We…

UWV cao De Unie

De Unie vraagt namens jou in deze cao-onderhandelingen een stevige salarisverhoging en we willen de kostenvergoeding verhogen. Terecht want de…

In de afgelopen periode is er een aantal keer onderhandeld voor een nieuwe cao. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt en…

In de afgelopen periode hebben leden hun stem uit kunnen brengen. De leden van De Unie hebben met een grote…

Op 13 december hebben wij voor de derde keer met Philips onderhandeld over een nieuwe cao. Op de hoogte blijven…

UWV cao overleg De Unie

Op 14 december 2022 heeft De Unie voor de vijfde keer cao-overleg gevoerd met UWV. Het overleg was wel zinvol…

In de afgelopen periode is er intensief onderhandeld voor een nieuwe cao. Er is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. We vragen…

Het bod van de directie is zacht gezegd bij niemand goed gevallen. Tijdens de kantinebijeenkomst is duidelijk opgeroepen om dit…

MITT

Op 16 november 2022 is er overleg geweest bij de MITT en hebben we het gehad over de ontwikkelingen in…

Een krappe meerderheid van de leden van De Unie heeft ingestemd met het eindbod voor de cao Banken. Het was…

Gisteren stond er een overleg gepland. Afgelopen week hebben we je gevraagd om de werkgevers te laten weten wat het loonbod…

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De laatste weken van december zijn bij een bedrijf altijd drukke…

In november heeft HR CZ De Unie geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het traject ForCZ en de effecten ervan op…

De cao-onderhandelingen bij ING komen moeilijk van de grond, omdat het salarisbod van ING te laag is voor een bedrijf…

Afgelopen week hebben we voor de tweede keer onderhandeld met de werkgevers in de sector Dranken. Het eerste overleg was…

Zoals na ons vorige overleg met jou gedeeld, was het onzeker of OCI met ons aan tafel kon op woensdag 7…

Op 9 december 2022 eindigde de stemming bij a.s.r. voor de nieuwe cao. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en de…

Het is voor niemand duidelijk waarom SABIC haar hoofdkantoor in Sittard wil sluiten. SABIC rukt het bedrijf uit elkaar, slecht…

Op 8 december is er weer overleg geweest tussen vakorganisaties en UWV. Zoals we in het vorige ledenbericht hebben aangegeven,…

Op 6 december 2022 hebben we voor de tweede keer met Philips overleg gevoerd over een nieuwe cao. Tijdens deze bijeenkomst hebben…

Zoals je weet zit het cao-proces bij ING in een impasse. Samen met jou en je collega’s hebben we op…

Vorige week donderdag hebben vakbonden en VGZ cao-overleg gehad. De gesprekken verlopen constructief en in een goede sfeer. Over een…

Na drie cao-onderhandelingsrondes heeft jouw werkgever een eindbod aan ons voorgelegd voor een nieuwe cao. We willen dit eindbod gezamelijk met de…

Eind augustus informeerde ik, belangenbehartiger Hans Korver, je over het initiatief van een aantal van jouw collega’s om – met…

De Unie en de werkgevers in de ICK Branche komen tijdens de onderhandelingen nog niet nader tot elkaar. De werkgevers…

De Unie heeft vandaag (6 december 2022) voor de 3e keer met dnata om de tafel gezeten over jouw cao. De…

Vanaf maandag 12 december tot en met zondag 18 december 2022 kunnen de  werknemers in de sector Technische Groothandel stemmen…

In de afgelopen periode hebben we een aantal keer onderhandeld voor een nieuwe cao. HTC heeft een eindbod gedaan. Dat betekent…

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

In de afgelopen periode zijn we in goed en constructief overleg gekomen tot een resultaat van onderhandeling. Je kunt hier…

De cao-onderhandelingen bij ING komen moeilijk van de grond omdat het salarisbod van ING te laag is voor een bedrijf…

UWV cao overleg De Unie

De leden hebben massaal gereageerd op de oproep van De Unie. Er kwamen zoveel e-mails binnen naar aanleiding van het…

Op 1 december 2022 hebben we voor de eerste keer met de werkgever overleg gevoerd over een nieuwe cao bij Philips….

We hebben met de werkgever 6 rondes in goede harmonie onderhandeld over de voorwaarden voor een cao voor 2023. Het was…

In dit bericht informeren wij je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de horeca, contractcatering, hospitality en…

Wij kunnen je laten weten dat er een onderhandelresultaat tussen MN en De Unie is bereikt. In deze nieuwsbrief kun je…

Naar aanleiding van de discussie over de hoge inflatie en kosten in relatie tot de ‘beperkte structurele loonafspraken’ in de…

De onderhandelingen over jouw cao zijn geresulteerd in een eindbod van de werkgevers. Met een eindbod geven werkgevers aan wat…

Wij hebben samen met andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in…

Zoals al eerder is aangekondigd hebben de vakorganisaties gezamenlijk een brief opgesteld voor de Raad van Commissarissen van ING. Wij…

De vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie organiseren een digitale bijeenkomst voor leden en medewerkers van Aegon op…

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van de vakorganisaties hebben we het huidige voorstel van Arcadis besproken. Daarin is een duidelijk en…

Op vrijdag 25 november 2022 is er overleg geweest met a.s.r. In dat overleg heeft a.s.r. een eindbod aan de…

De onderhandelingen voor de UWV-cao 2023 zijn helaas tot nu toe niet positief verlopen. Op 24 november 2022 is er weer…

Op maandag 21 november 2022 hebben we de leden geïnformeerd over de afspraken die met NXP gemaakt zijn. Deze afspraken…

MITT

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger), je over de 2e ronde van de onderhandelingen voor de cao MITT….

Leeuwarden Na het voorbeeld van de ING-medewerkers in Amsterdam was het op 22 november 2022 de beurt aan de ING-medewerkers…

In de cao NN hebben we afspraken gemaakt over een loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. In overleg met NN mogen we…

MITT

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de start van de onderhandelingen voor de cao MITT en…

Donderdag 9 november 2022 hebben de vakorganisaties, HR en de COR van Aegon overlegd over de fusie/overname, teksten cao &…

UWV cao De Unie

Cao-onderhandelingen UWV Voor de cao-onderhandelingen bij UWV zijn vier onderhandeldagen ingepland. In de eerste dag hebben alle partijen hun voorstellenbrief…

Onderhandelingsresultaat cao Metaal en Techniek

In onze vorige bericht hebben wij de leden al geïnformeerd dat we in de cao Metaal en Techniek hebben afgesproken…

Op dinsdag 15 november hebben wij opnieuw cao-onderhandelingen gevoerd. Het was de bedoeling van partijen om op deze dag een…

Met trots delen we twee mooie nieuwe initiatieven in de luchtvaart. Wij gaan ons hard maken voor het cabinepersoneel van…

Nieuw openingsbod van ING, vooral oude wijn in nieuwe zakken. Vandaag publiceerde ING het nieuwe openingsbod voor de cao-onderhandelingen. Een…

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de uitslag van de stemming bij De Unie over het…

Op dinsdag 22 november om 15.00 – 15.30 uur wordt een webinar georganiseerd. In dit webinar praten we over werkdruk,…

Vrijdag 11 november heeft Bianca Tetteroo (voorzitter RvB) alle medewerkers een bericht gezonden. In dat bericht geeft zij aan bereid…

In grote getalen waren jullie donderdag 10 november bij Cedar aanwezig om een petitie aan te bieden aan Maarten van…

Op 25 oktober hebben alle partijen de voorstellenbrieven toegelicht. Hier vind je de brief van De Unie en hier vind…

Feiten & cijfers Na een tipje van de sluier (ronde 0) op woensdag 2 november zijn op dinsdag 8 november…

De onderhandelingen over een nieuwe cao per 1 oktober 2022 zijn van start gegaan. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet?…

Op 7 november 2022 hebben wij voor de tweede keer met de werkgever overleg gevoerd over nieuwe cao bij Signify. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog…

De uitslag van de ledenstemming is met bijna 90% voorstemmers overweldigend positief. Doordat ook de FME en andere vakbonden een…

Vandaag vindt een eerste ronde plaats in de onderhandelingen over de cao voor 2023. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet?…

Van 2 tot 8 november hebben jij en al jouw collega’s het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van…

Eerste bod Canon onder de maat Canon heeft tijdens de tweede onderhandelingsronde een bod van 3,4% op tafel gelegd voor…

Na twee voorbesprekingen op donderdag 15 september en donderdag 6 oktober was er op woensdag 19 oktober voor het eerst…

We hebben een nieuwe cao! Lees hier de tekst van het eindbod zodat je weet wat er precies is overeengekomen….

Op donderdag 3 november 2022 heeft De Unie het overleg van 26 oktober 2022 voortgezet. We hebben nu alle ingebrachte…

Op maandag 31 oktober hebben de vakorganisaties en a.s.r. weer om tafel gezeten. Tijdens deze bijeenkomst heeft a.s.r. een reactie…

Afgelopen week is er een start gemaakt met de cao-onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao. Ontvang jij onze…

ING: miljardenwinst voor aandeelhouders, maar medewerkers staan in de kou Vandaag maakte ING de cijfers voor het derde kwartaal bekend….

Op dinsdag 1 november heeft De Unie overleg gehad met NN Group. In dit periodiek overleg praten we over actualiteiten…

De petitie die De Unie samen met de andere vakorganisaties heeft gelanceerd sluit op 7 november 2022. De petitie wordt…

Op donderdag 27 oktober 2022 hebben we een start gemaakt met het cao-overleg. In het eerste overleg hebben alle partijen…

Wij kregen bericht dat a.s.r. Aegon overneemt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2023 alles is goedgekeurd….

Het belangrijkste onderwerp van deze cao-onderhandelingen is de structurele salarisverhoging. De hoge inflatie, stijgende kosten van levensonderhoud en hoge energiekosten…

De cao loopt eind van het jaar af en dus gaan we in gesprek met de werkgevers om te spreken…

In de afgelopen periode hebben de leden van De Unie hun stem uitgebracht voor de nieuwe cao. Met een ruime…

Afgelopen mei hadden we al een akkoord bereikt over de loonsverhoging voor de zogenaamde mantel-cao FSGIL. Loonontwikkeling en pensioenaangelegenheden zijn…

UWV cao De Unie

De onderhandelingen over jouw cao gaan eindelijk beginnen. De Unie was er in september al klaar voor. Wij betreuren het…

Zoals je waarschijnlijk vandaag door Philips bent geïnformeerd is De Unie ook door de directie van Philips op de hoogte…

Afgelopen week waren de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao. Hierna een kort verslag van het overleg.   Ontvang jij onze…

De stemming over het eindbod is bij De Unie afgerond. Leden konden hun stem uitbrengen tot maandag 24 oktober 2022….

ING heeft nog steeds geen realiteitszin Zoals bekend hebben vakorganisaties als voorwaarde voor de cao-onderhandelingen bij ING gesteld dat ING…

NXP en de gezamenlijke werknemersorganisaties zijn in ronde II op woensdag 19 oktober 2022 dichter bij elkaar gekomen (dat is…

Na een aantal gespreksrondes tussen VodafoneZiggo en de vakbonden, heeft VodafoneZiggo op 13 oktober een ultiem bod gedaan voor de…

Op 18 oktober 2022 hebben we voor de eerste keer met de werkgever overleg gevoerd voor een nieuwe cao bij Signify….

werk jij bij vdl nedcar?

De Unie vindt dat er sprake moet zijn van een gezonde balans tussen het belang van het bedrijf en de…

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over het afgelopen periodiek overleg, de cao & sociaal plan en…

Pensioen Op 17 oktober 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en contractcatering overlegd over het te kiezen nieuwe…

In de afgelopen periode zijn we gestart met de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Hieronder het verslag van de onderhandelingen….

De Unie heeft, dankzij de inzet van de leden, succesvol een witboek samengesteld en aangeboden aan de directie ING. Deze…

Cao 2023 en verder Onzekere tijden vragen versnelde en zekere maatregelen. Dat heeft ertoe geleid dat we afgelopen dinsdag 18…

In dit bericht informeer ik je over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en de cao.     Ontvang…

Afgelopen jaar is er tussen vakbonden De Unie, NVLT, FNV en CNV en KLM, Transavia en Regional Jet Center veelvuldig…

Graag praat ik, Edith Werger (belangenbehartiger), je bij over het eindbod dat werkgevers afgelopen vrijdag in de derde onderhandelingsronde deden….

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Het sociaal plan loopt nog door tot eind 2024. We vragen jou…

In de afgelopen periode is er onderhandeld voor een nieuwe DAC (De Andere Cao). Hieronder een verslag van de overleggen. Ontvang…

Rabobank De Unie

Hoge inflatie De Unie heeft de Rabobank gevraagd mee te denken over de gevolgen van de hoge inflatie. We hebben…

Afgelopen week waren de eerste onderhandelingen voor een nieuwe cao. Hieronder een kort verslag van de onderhandelingen. Ontvang jij onze…

Na een “ronde 0” op donderdag 15 september ontmoetten partijen elkaar voor ronde I op donderdag 6 oktober. Het had…

CRV

Naast de recente enquête van de gezamenlijk vakbonden wil ik jouw input, als lid van De Unie, voor de nieuwe…

De Unie heeft in het cao-overleg het standpunt ingenomen dat het salarisbod van ING te schamel is om de onderhandelingen…

Op donderdag 5 oktober 2022 is het overleg voor de Cao Banken 2023 gestart. Dit eerste overleg hebben we gebruikt…

“Wat doet Achmea aan de stijgende kosten voor levensonderhoud?” stond er 3 oktober jongstleden op Achmea-net. Vol verwachting klikten zo…

Bij VGZ starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao binnenkort. Wil je de onderhandelingen voor jouw nieuwe cao echt op…

Op 6 oktober hebben cao-partijen voor de derde keer onderhandeld over een nieuwe cao. Hoewel partijen uitgesproken hebben snel tot…

Gisteravond hebben cao-partijen een resultaat kunnen afspreken voor een nieuwe cao. We hebben tot diep in de nacht met elkaar…

Sociale partners zijn enkele maanden in onderhandeling geweest voor een nieuwe cao maar helaas zonder onderhandelingsresultaat. Werkgevers brengen nu een…

Er is nog steeds geen beweging van ING. We hebben helaas geen goed nieuws voor je. Het cao-overleg van 12…

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de horeca,…

MITT

In deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de onderhandelingen en wijziging in de ontwikkelkalender.     Ontvang…

Kom jij in aanmerking voor compensatie in de nieuwe pensioenregeling? We leggen je uit hoe het zit. Ook is de…

Op maandag 3 oktober is door de onderhandelingsdelegaties van De Unie en CNV een indrukwekkend boekwerk aangeboden aan ING. Ruim…

In de cao Metaal en Techniek hebben we afgesproken dat het mogelijk moet zijn om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te…

Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden De Unie, FNV en CNV Vakmensen zitten vanaf 7 november 2022 met elkaar aan tafel voor…

De Unie is geen partij meer in de cao veiligheidsdomein. Individuele leden die onder die cao vallen kunnen uiteraard gebruik…

De huidige cao Zorgverzekeraars loopt tot 1 oktober 2022. De sociale partners zijn al enkele maanden in onderhandeling voor een…

Op 4 oktober gaan we weer praten met de bank. Wat gaat dat opleveren? Afgewezen In ons bericht van 15 september hebben…

UWV cao De Unie

De Unie heeft de leden werkzaam bij UWV gevraagd om hun mening te geven over een belangrijk vraagstuk waar de…

Op donderdag 22 september was het tweede cao-overleg en de stemming voor het sociaal kader is afgerond. Onze loonvraag is…

De Unie is samen met de gezamenlijke vakbonden, werkgevers Philips en Signify in overleg om te kijken hoe een pensioenregeling…

De Unie is samen met de gezamenlijke vakbonden, werkgevers Philips en Signify in overleg om te kijken hoe een pensioenregeling…

De Unie onderhandelt met jouw werkgever over een nieuwe cao. Op 26 september kwam de werkgeversdelegatie met een loonbod van…

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Hiervoor zal De Unie een voorstellenbrief maken. Graag horen wij van jou…

Zoals aangekondigd, gaat De Unie op maandag 3 oktober 2022het Witboek aanbieden. De ING-directie heeft inmiddels toegezegd het Witboek op…

Er is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Metalektro. Dit keer geen staking van 10 maanden, maar “slechts” 2 onderhandelingsrondes….

Op 15 september heeft De Unie periodiek overleg met de Rabobank gehad. Dit overleg had een volle agenda want er…

MITT

In dit bericht vraag ik Emanuel Geurts, als belangenbehartiger jouw input voor de nieuwe cao MITT en informeer ik je over…

De cao van de Volksbank loopt eind van dit jaar af. De Unie is namens de leden onderhandelingen gestart voor de…

UWV cao overleg De Unie

Op maandag 26 september vindt het online cao-symposium plaats van 13:30 tot 15:00 uur. Je kunt je aanmelden via de…

Op 6 oktober 2022 beginnen de cao-onderhandelingen. Voorafgaand aan de onderhandelingen stelt De Unie een voorstellenbrief op. Dit doen we…

Op 13 september 2022 zijn de cao-onderhandelingen voor jouw nieuwe cao gestart. Alle partijen hebben de voorstellenbrieven met elkaar gedeeld. Lees…

De Unie is bij UWV al geruime tijd bezig met de studie naar de nieuwe pensioenregeling. Deze studie wordt uitgevoerd…

Op 15 september heeft De Unie voor de tweede keer met ING onderhandeld over de ING-cao. We waren optimistisch aan…

In de afgelopen periode konden de leden stemmen over het eindbod van de bank. Onze leden hebben met 95% tegengestemd….

De eerste dag onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn achter de rug. Wij hebben namens de leden onze voorstellen gepresenteerd….

De Unie organiseert landelijk een enquête over de salarisontwikkeling voor 2023. Deze enquête wordt gehouden om een beeld te krijgen…

Het nieuwe loonbod van de werkgevers is 3,2%. De Unie heeft aangegeven hier niet op in te gaan. Op maandag…

We zijn nu in onderhandeling over jouw pensioenregeling, maar veel hangt af van nieuwe wetgeving uit Den Haag. Goed nieuws…

Gisteren, 8 september 2022, zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metalektro van start gegaan. De eerste verdieping van het…

UWV cao De Unie

Woensdag 14 september 2022 organiseert De Unie een online-ledenbijeenkomst over het UWV-pensioen. Heb jij je al opgegeven? Doe dit anders…

Donderdag 8 september 2022 is er bij Aegon weer periodiek overleg geweest. In dit overleg bespreken de vakorganisaties, HR en…

Op 8 september 2022 zijn de cao-onderhandelingen voor jouw cao gestart. De verschillende partijen hebben de voorstellenbrieven toegelicht. En partijen…

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Metalektro zijn begonnen! De Unie gaat voor een goede loonsverhoging die rekening houdt met…

Op 28 augustus 2022 hebben wij als sociale partners onderhandeld over een sociaal kader. Je kunt het kader hier doorlezen. Inmiddels…

Het is volop zomertijd. Dit is dé tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In een…

In de vorige cao is een afspraak gemaakt om gezamenlijk met Holland Casino, vakbonden en de ondernemingsraad (OR) te onderzoeken…

Op donderdag 8 september 2022 beginnen de cao-onderhandelingen bij ING. De Unie en ING hebben beide hun voorstellenbrief gepubliceerd. Beide…

De huidige cao Zorgverzekeraars loopt tot 1 oktober 2022. Sociale partners zijn in onderhandeling voor een nieuwe cao Zorgverzekeraars. Werkgevers…

In juni dit jaar heeft SAR met de vakbonden De Unie en de FNV een akkoord bereikt over een nieuwe…

De Unie opent op donderdag 8 september 2022 de cao-onderhandelingen met ING. Het thema van de voorstellenbrief van De Unie…

Het is volop zomertijd. Dit is dé tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In een…

De cao Banken expireert op 31 december 2022. Het gaat snel, de huidige cao is dit voorjaar afgesproken. De voorbereidingen…

In mei van dit jaar hebben we gemeld dat we de cao-afspraken om gingen zetten in een nieuwe cao. In…

Hieronder kun je je aanmelden voor de panels die bij de hervatting van de besprekingen tussen de vakbonden en VodafoneZiggo…

Alweer enige tijd geleden heeft De Unie een resultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de Golfbranche. Afgelopen weken zijn…

Op 29 en 31 augustus hebben we intensief overlegd om te komen tot een nieuwe cao. Wij zijn erg teleurgesteld…

Dit bericht is verzonden aan onze leden die volgens onze ledenadministratie werkzaam zijn voor DSM Protective Materials en per 1…

Hoe gaat het met de Tuinzaadbedrijven? Dat willen niet alleen aandeelhouders weten. Hoe De Tuinzaad het doet is van belang…

In drie opeenvolgende gezamenlijke ledenbijeenkomsten heeft een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor het onderhandelingsresultaat en de aanvullende afspraken…

Het is volop zomertijd. Dit is dé tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In een…

Deze nieuwsbrief is verzonden aan onze leden die volgens onze ledenadministratie werkzaam zijn voor DSM Protective Materials. We vragen je te…

Binnenkort starten de onderhandelingen over een nieuwe cao. Hiervoor zal De Unie een voostellenbrief maken. Graag horen wij van jou of…

ABN AMRO onderhandelingen

Op 29 augustus was er weer een overleg gepland om te spreken over de cao. Partijen hebben elkaar live ontmoet….

UWV cao De Unie

De voorbereiding van de cao-onderhandelingen voor het UWV is begonnen. We hebben een deel van de voorstellenbrief voorgelegd aan de…

Een kleine samenvatting van het bericht dat je op 20 juli van ons hebt ontvangen:       We hebben…

Op 7 juli 2022 vroeg ik, John Kapteijn, je naar onderwerpen ter verbetering van de cao. Er valt aan arbeidsvoorwaarden…

Het is volop zomertijd. Dit is dé tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In een…

Het afgelopen half jaar hebben we contact gehad met leden en kaderleden om onze inzet voor de nieuwe cao Metalektro…

Het is volop zomertijd. Dit is dé tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In een…

Het is volop zomertijd. Dit is dé tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In een…

Afgelopen maanden hebben we met de werkgevers in de Golf-sector goede gesprekken gevoerd over een nieuwe cao. Een nieuwe cao…

In juli 2022 heeft ING het besluit genomen de leaseregeling te wijzigen. Met bijna onmiddellijke ingang mogen alleen nog maar…

Het is volop zomertijd. Maar ook de tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao- onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In…

Ga jij na de vakantie alles uit jezelf halen met de gratis trainingen van het A+O fonds Rijk? Je kan…

UWV cao overleg De Unie

Vanaf 1 januari 2023 wordt waarschijnlijk de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht. Ten minste, deze wet de WTP…

Na de zomer beginnen de nieuwe cao-onderhandelingen bij Arcadis en daar hebben we de hulp van de leden bij nodig!…

Het is volop zomertijd. Maar ook de tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao- onderhandelingen. In een reeks kleine…

Veel leden hebben gereageerd op het arbeidsvoorwaardenonderzoek van De Unie. Hartelijk dank voor jullie bijdrage, deze is echt waardevol. Ook…

Begin dit jaar hebben we een nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven afgesloten. De afspraken die we hebben gemaakt moesten nog…

Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden De Unie, FNV en CNV Vakmensen zitten vanaf 7 november 2022 met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over…

werk jij bij VDL Nedcar? De Unie staat voor je klaar!

De Unie vindt een gedegen sociaal plan heel belangrijk voor de medewerkers van VDL Nedcar. Tijdens ons overleg van 7…

De vakbonden hebben samen met minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op maandag 11 juli…

De voorgenomen reorganisatie bij Philips Footprint Group IT kost 106 collega’s hun baan. De Unie heeft Philips gevraagd om zo…

Op vrijdag 8 juli hebben NRK Werkgevers en de vakbonden De Unie, CNV en FNV bekendgemaakt dat de nieuwe cao voor…

gratis coaching en scholing

Kortgeleden is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De afgelopen 10 dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden, waarbij…

Kennismaking met Jean Schreurs Per 7 september 2020 vroeg ik, John Kapteijn, je voor het laatst naar onderwerpen waarop we…

Op maandag 4 juli heb ik namens De Unie onderhandeld met Henk Gerla en Marlies Guezen van Zorg en Zekerheid…

De Unie heeft begin dit jaar de cao Banken afgesloten. We spreken regelmatig met de werkgevers die aangesloten zijn bij…

De gisteren door Philips aangekondigde reorganisatie komt als een verrassing. Onlangs waren er al organisatie-wijzigingen doorgevoerd, maar tot gedwongen ontslagen…

We zijn al een paar maanden aan het onderhandelen voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan vanaf 1…

UWV cao De Unie

De Unie heeft regelmatig open overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken bij UWV, we…

groothandel levensmiddelen de unie

Een grote meerderheid van de leden van De Unie heeft ingestemd met het eindvoorstel van de werkgevers, net als bij…

Pensioenfonds Vervoer indexeert per juli 2022 het pensioen met 3,24%. Cao-partijen wilden al jaren lang de pensioenen verhogen, echter door…

Op vrijdag 24 juni heb ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) onderhandeld met Henk Gerla en Marlies Guezen van Zorg en Zekerheid…

Agenda periodiek overleg Op 22 juni heeft De Unie periodiek overleg gehad met ING.     Ontvang jij onze nieuwsbrief…

ABN AMRO onderhandelingen

De eerste onderhandelingsdag voor de nieuwe ABNAMRO-cao zit erop en de bank wil nog steeds niet praten over een loonsverhoging….

Hoe kijkt De Unie aan tegen het cao-onderhandelingsresultaat 2021/2022 voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie? Inkomen Het oordeel over de…

Onlangs hebben we met SAR een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Medewerkers van SAR hebben hier via het DigiC…

Op 21 juni heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over de verlenging van de cao Nedap per 1 april 2022…

UWV cao De Unie

Wat spreken we af over de nieuwe reiskostenvergoeding? Komt die salarisverhoging er? De cao-onderhandelingen gaan weer van start en jij…

cao groothandel levensmiddelen de unie

De onderhandelingen over de cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen zijn afgelopen. Werkgevers komen met een eindvoorstel voor loon van…

De Unie is ingegaan op het verzoek van Triodos om te onderhandelen over een sociaal plan. Op 7 en 16…

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de contractcatering,…

Na overleg met NN en De Unie hebben de andere vakorganisaties besloten om de nieuwe cao voor NN te ondertekenen….

Hoewel de huidige cao Zorgverzekeraars nog tot 1 oktober 2022 loopt, zijn sociale partners in april begonnen aan de onderhandelingen…

Nieuw pensioenwet Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe pensioenwet van kracht. Ten minste de wet ligt nu ter behandeling…

Eind april zijn we gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe Aegon-cao en een nieuw sociaal plan vanaf 1 juli…

Een miljoen auto’s! Op 15 juni 2022 was er weer een townhallmeeting bij VDL Nedcar. De directie vertelde de medewerkers dat…

Op woensdag 15 juni heb ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger), een verkennend gesprek gehad met Henk Gerla en Marlies Guezen van…

Veel organisaties en branches in Nederland hebben een cao. In deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden die…

In mijn vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we een akkoord hebben voor de indexatie van de oude pensioenrechten. Vakbonden…

De Unie heeft op 13 juni een onderhandelingsresultaat bereikt met Inretail. Dit betreft een cao van een half jaar die…

Proces De onderhandelingen met VodafoneZiggo over een nieuwe cao hebben onlangs geleid tot een onderhandelingsresultaat. In de aanloop naar de…

Uitslag stemming AZL-cao De uitslag van de stemming over de nieuwe cao is bekend. Een grote meerderheid van de leden…

Eind april 2022 zijn we gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe Aegon-cao en een nieuw sociaal plan per 1…

Hoe blij ben jij met de ING-cao? In september 2022 beginnen de cao-onderhandelingen. Het onderhandelings-team van De Unie wil zich…

Stemming NN-cao De Unie heeft medio mei aan de leden gevraagd om een stem uit te brengen over de nieuwe…

In het afgelopen jaar zijn a.s.r. en vakorganisaties in gesprek geweest over de indexatie van de oude pensioenrechten. Na diverse…

De Unie is ingegaan op het verzoek van Triodos om te onderhandelen over een sociaal plan. Op 7 juni 2022…

Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

Met dit bericht informeert belangenbehartiger, Emanuel Geurts,  je over het nieuwe cao-boekje Verzekeringsbedrijven 2022-2023.   Ontvang jij onze nieuwsbrief nog…

In de afgelopen periode waren er een aantal overleggen voor een nieuwe cao. Er is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. Hieronder…

Met deze nieuwsbrief informeer ik je over wat zaken rondom de nieuwe cao, de besprekingen over een nieuwe pensioenregeling en…

De Unie heeft regelmatig Open Overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken bij UWV, we…

De stemming over de cao NN is afgerond. Een groot aantal leden, circa 91%, heeft positief gestemd. Dit is een…

De cao die we eind vorig jaar hebben afgesproken loopt tot 1 juli 2022. Tijd voor nieuwe onderhandelingen. Wij zijn…

Op dinsdag 31 mei 2022 hadden cao-partijen een bijeenkomst bij wijnimporteur en wijnproducent LFE in Maartensdijk. Daar spraken we over…

  Op 20 mei heeft De Unie de cao-onderhandelingen voortgezet. Het belangrijkste onderwerp op de agenda voor afgelopen vrijdag was…

Eind april 2022 zijn we gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan per 1…

ABN AMRO onderhandelingen

De cao die we eind vorig jaar hebben afgesproken loopt tot 1 juli 2022. Tijd voor nieuwe onderhandelingen. Wij zijn…

Op 17 mei 2022 heeft De Unie periodiek overleg gevoerd met de Rabobank. Ontvang onze Rabobank-updates vanaf nu altijd gratis!…

De leden hebben hun stem uit kunnen brengen op het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. De uitslag van de stemming…

De afgelopen maanden hebben wij voorbereidende overleggen gevoerd met werkgeversorganisatie Inretail om de basis te leggen voor een goede formele…

Vanaf vandaag kunnen de  werknemers van VodafoneZiggo stemmen over het onderhandelingsresultaat voor hun nieuwe cao. De Unie heeft voor het…

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de nieuwe sociale agenda, de stand van zaken van diverse…

De huidige cao Zorgverzekeraars loopt nog tot 1 oktober 2022. Sociale partners zijn in april begonnen aan de onderhandelingen voor…

In dit bericht vind je de uitwerking van de afspraken voor de nieuwe cao Woondiensten.     Ontvang jij onze…

Nationale Nederlanden vakbond De Unie

Op 3 mei 2022 zijn de cao-onderhandelingen weer opgepakt. Door je werkgever is er na lange en moeizame onderhandelingen een…

De uitslag van de stemming onder de leden van De Unie over de verplaatsingsregeling is bekend. Helaas hebben weinig leden…

De afgelopen maanden hebben wij diverse keren met jouw werkgever gesproken. We hebben het gehad over een vrijwillige vertrekregeling. Daarover…

De Unie en HEMA hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de verlenging van de HEMA cao-hp per 1 april 2022. De…

Triodos heeft onlangs aangekondigd dat het bedrijf een omvangrijke reorganisatie gaat doorvoeren. De omvang van de reorganisatie is nog niet…

Wij willen je informeren over een aantal ontwikkelingen binnen Heineken die voor jou van belang zijn. Ontvang jij onze nieuwsbrief…

MITT

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger), je over de nieuwe pensioenwetgeving vanuit de overheid en het daarbij behorende…

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. In dit overleg bespreken we uiteenlopende zaken. Onder andere uitwerking van cao-afspraken,…

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts belangenbehartiger, je over de bijeenkomst met de CEO en CFO van Aegon Nederland,…

Belangenbehartiger, Emanuel Geurts, informeert je in dit bericht over het nieuwe cao-boekje Drankindustrie 2022, een studiebijeenkomst en pensioen. Ontvang jij…

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts,  je over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en wat we…

Informatiesessie vakorganisaties De onderhandelingen voor de NN-cao zijn eindelijk afgerond. NN heeft een eindbod uitgebracht en het woord is nu…

Zoals eerder al aangegeven zijn een aantal weken geleden de gesprekken met Achmea over een nieuw sociaal plan gestart. Niet omdat Achmea…

Nationale Nederlanden vakbond De Unie

Op 3 mei 2022 zijn de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao bij NN hervat. We zijn die dag dicht bij een…

Er is de afgelopen maanden veel overleg geweest op allerlei niveaus en in allerlei vormen en samenstellingen over een nieuwe…

Na de laatste ledenvergadering zijn we in overleg getreden met je werkgever om een nieuwe cao af te spreken. Het…

De Unie en haar collegabonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de regelingen die we hebben afgesproken met betrekking tot de…

In deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over het pensioentraject waar sociale partners in de horeca en contractcatering…

Binnenkort loopt de cao weer af. De Unie heeft in overleg met kaderleden een aantal cao-voorstellen voorbereid. Nu wordt jouw mening ook…

Donderdag 28 april 2022 zijn de vakorganisaties, HR en COR gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao en een…

De huidige cao Zorgverzekeraars loopt nog tot 1 oktober 2022. Sociale partners zijn echter nu al begonnen aan de onderhandelingen…

Na een lang traject van onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de contractcatering, hospitality en de inflight hebben we…

Uitslag stemming Rabobank-cao De stemmen zijn geteld. Het resultaat van de stemming is dat een meerderheid van de leden van…

In deze nieuwsbrief een korte toelichting op het proces en de uitwerking van de afspraken voor de nieuwe cao Woondiensten….

Na lang onderhandelen hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt om de sluiting van Fokker Elmo en Fokker Landing Gear op te…

Op donderdag 14 april moest het geplande cao-overleg helaas worden uitgesteld.  Inmiddels hebben we een nieuwe datum. De cao-onderhandelingen worden…

De uitkomst van de cao-onderhandelingen ligt alweer enige tijd bij de leden. Er worden erg veel vragen gesteld, de behoefte…

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de verschoven start van de onderhandelingen voor de nieuwe cao…

Op 31 december 2021 liep het sociaal plan van DAS af. De vakorganisaties en HR DAS hebben in de maanden…

De cao-onderhandelingen bij NN draaien nog om de onderwerpen pensioen en structurele salarisverhoging. Het onderwerp pensioen is door cao-partijen neergelegd…

Werkgevers hebben in de laatste ronde van de onderhandelingen hun ultieme bod gedaan en vervolgens was het aan de leden…

Resultaat van de cao-onderhandelingen De onderhandelingen voor de nieuwe Rabobank-cao vanaf 2023 zijn afgerond. De Unie legt de uitkomst van…

De laatste cao Contractcatering liep tot 1 april 2022 en was aan vernieuwing toe. In januari, februari en maart hebben…

Op 6 april 2022 was onze laatste geplande onderhandelingsdag. We zijn op die dag niet nader tot elkaar gekomen. De…

Na het afronden van het cao-traject zijn we inmiddels alweer een paar weken verder. De nieuwe cao is een feit…

Onderhandelingsresultaat cao Metaal en Techniek

De Unie en de andere vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Metaal en Techniek. Voor de medewerkers…

We zijn er helaas nog niet uit met GKN Fokker. Het door het bedrijf voorgestelde pakket aan regelingen biedt wat…

In de vorige nieuwbrief heb ik, belangenbehartiger Victor Kloos, al iets verteld over het traject gezonder roosteren. Ik wil hier…

In deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de uitslag van de stemming over het sociaal plan dat…

Vorige week was een week vol met overleggen over de Rabobank-cao. Maandag 28 en woensdag 30 maart 2022 heeft De…

Op 31 maart 2022 hebben NN, De Unie en de andere vakorganisaties opnieuw over jouw cao gesproken. We waren vast…

Cao-partijen hebben afgelopen week intensieve gesprekken gevoerd en inmiddels zijn alle onderwerpen besproken. Op verschillende onderwerpen hebben we voortgang geboekt….

Op 30 maart 2022 hebben we verder onderhandeld over de nieuwe cao voor Tata Steel. We hebben weinig voortgang geboekt….

In nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de aankomende onderhandelingen voor een nieuwe cao, ontwikkelingen op het gebied…

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we…

Op 2 maart jongstleden hebben de leden van De Unie hun stem kunnen uitbrengen op het eindbod van CED. De…

Arcadis

Het emailbericht van 29 maart heeft Ellen Koning, People Services Director ons het volgende laten weten: De afgelopen periode hebben…

De leden hebben hun stem uitgebracht over het resultaat van de onderhandelingen voor een nieuwe cao ICK. De uitslag van…

In deze nieuwsbrief vraag ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je naar jouw input voor de nieuwe cao en het nieuwe sociaal…

Vorige week hebben we wederom ledenbijeenkomsten georganiseerd om het aangepaste eindbod vanuit Heineken te bespreken. De uitslag van de ledenraadpleging…

Welke salarisverhoging verwacht jij in 2023? De cao-onderhandelingen worden in een bijzondere sfeer gehouden. De hoge inflatie en de langdurige…

Op 22 maart 2022 hebben wij cao-overleg met jouw werkgever gevoerd. We hebben deze dag gebruikt om de sfeer van…

Vorige week hebben we onderhandeld voor de nieuwe cao. Hieronder een kort verslag daarvan. Van Astellas kregen we een reactie op…

Vorige week heb ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je in mijn nieuwsbrief geïnformeerd over het pakket dat nu op tafel ligt…

In deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de stappen op weg naar de cao-onderhandelingen en vraag ik…

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we…

Op 17 en 18 maart 2022 heeft De Unie cao-onderhandelingen gevoerd met de Rabobank. We hadden vooraf afgesproken dat we…

Tijdens de laatstgehouden ledenbijeenkomst is door jullie verzocht om een laatste poging te ondernemen om alsnog tot een cao-akkoord te…

CBR De Unie

De leden van de vakbonden hebben ingestemd met het cao-akkoord. De nieuwe cao is nu een feit, proficiat. Veel tijd…

GKN Fokker heeft De Unie en haar collegabonden laten weten dat ze Landing Gear in Helmond en Elmo in Hoogerheide…

Op 16 maart 2022 was de tweede cao-onderhandelingsdag. We bespraken die dag drie grote onderwerpen: flexibele werktijden, werkdruk en de…

Woensdag 16 maart 2022 hadden we de laatste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In dit…

Er ligt een duidelijke afspraak met Holland Casino dat wanneer alle coronabeperkingen voor Holland Casino voorbij zouden zijn, we weer…

Op 7 maart en 10 maart zijn de eerste cao-onderhandelingen gehouden. We hebben uitsluitend over pensioen gesproken.  Door De Unie…

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we…

Agenda Open Overleg De Unie heeft regelmatig Open Overleg met UWV. In dit overleg bespreken we de gang van zaken…

In deze nieuwsbrief lees je over het sociaal plan dat we met Haag Wonen hebben uit onderhandeld. Hieronder daar meer…

In maart is er bij Aegon weer periodiek overleg geweest. In dit overleg bespreken vakorganisaties, HR en de COR de…

Vorige week stuurden we je een terugkoppeling over het niet tekenen van de cao. Dat riep bij sommige medewerkers vragen op…

In deze nieuwsbrief lees je meer over de voorbereidingen op de onderhandelingen, het geluid van de werkvloer, het functiehandboek Woondiensten…

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de uitslag van de stemming over het sociaal plan dat…

Nationale Nederlanden vakbond De Unie

Op dinsdag 8 maart 2022 hebben we weer cao-overleg gevoerd. Net als in het overleg van 23 februari 2022 hebben…

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we…

Op 27 december 2021 heb ik, belangenbehartiger Hans Korver, de leden geïnformeerd over het stopzetten van het programma Duurzaam Meedoen….

Op maandag 28 maart en op dinsdag 29 maart organiseren we een ledenbijeenkomsten voor alle Unieleden bij Rabobank. Tegen die…

We hopen dat het goed met je gaat. Ondanks dat onze gedachten onmiskenbaar zijn bij de mensen die getroffen worden…

Wij zijn in gesprek met NN Group over jouw pensioenregeling. De huidige pensioenregeling leidt tot onvrede onder de medewerkers. Wij…

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe Aegon-CAO. In dit bericht neem ik je mee in dat proces. Verder praat…

Cao Banken definitief tot stand gekomen Op 2 maart 2022 hebben wij overleg gehad met de vertegenwoordigers van de werkgevers….

Rabobank De Unie

De afgelopen twee jaar heb jij voornamelijk thuisgewerkt. Op 25 februari 2022 zijn de Covid-19 maatregelen opgeheven en is het…

MITT

In deze nieuwsbrief informeer ik je over van alles; jouw arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ontwikkeling, strategiesessies en het werk van kaderleden.  …

Op 23 februari 2022 zaten we voor de eerste keer met jouw werkgever om tafel om te praten over een…

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we inmiddels de uitslag van de stemming over de nieuwe cao en de opmerkingen…

Op 31 december 2021 liep het sociaal plan van DAS af. De vakorganisaties en HR DAS hebben op 17 januari…

De cao-onderhandelingen en het pensioenoverleg kosten veel tijd en inspanning. Maar daarnaast spelen er bij NN nog veel andere zaken….

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we…

Een tijdje geleden hebben we je bijgepraat in een ledenbijeenkomst over het eindbod dat CED heeft gedaan. Daarna zijn we…

ING

  De digitale ledenbijeenkomsten van vorige week zijn goed bezocht. Wij willen jullie dan ook bedanken voor jullie betrokkenheid in…

We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met het CBR over jouw cao. Voor alle generaties en afdelingen zijn positieve afspraken gemaakt….

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we…

Uitslag stemming cao De leden van De Unie hebben hun stem uit kunnen brengen over het onderhandelingsresultaat voor de Cao…

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over het sociaal plan dat we met Vestia hebben uit onderhandeld….

Nationale Nederlanden vakbond De Unie

Verslag overleg 23 februari De cao-onderhandelingen voor de NN-cao zijn op 23 februari 2022 weer verdergegaan. Nieuws over de CAO-onderhandelingen…

Op 22 februari 2022 zijn de onderhandelingen over jouw cao van start gegaan. Werk jij bij Rabobank? Word vandaag nog…

In augustus 2019 nam Albert Heijn contact op met De Unie en haar collegabonden om te overleggen over de cao…

In het eerste overleg hebben bonden ieder hun eigen voorstellen kunnen toelichten en was er ruimte voor vragen. Je kunt…

Eind januari 2022 heb ik je met mijn vorige nieuwsbrief geïnformeerd over het bod van werkgevers voor een nieuwe cao…

Woensdag 16 februari 2022 hebben we de zesde ronde van de onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1…

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. Deze cao is eigenlijk een tussenstap op weg naar een nieuwe…

De voorstellenbrief van De Unie is op 21 februari 2022 ingediend bij jouw werkgever. Veel leden hebben de moeite genomen…

Op woensdag 23 februari 2022 starten we met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De inzetbrief voor deze onderhandelingen is…

De Unie en haar collegabonden hebben een petitie opengezet. In deze petitie kun je jouw werkgever laten weten dat het…

Athora

In het nieuwe jaar hebben we de pensioenonderhandelingen weer opgepakt. We hebben op basis van het personeelsbestand een groot aantal berekeningen laten…

Stand van zaken onderhandelingen na ronde III Op 26 januari heb ik je op de hoogte gebracht van het eerste…

Zoals je weet is door de uitslag van de stemming het eindbod voor de cao Heineken Group afgewezen. De andere cao’s…

Het was de bedoeling dat we donderdag 10 februari de avond zouden gebruiken om samen met de directie de puntjes…

Op 26 januari 2022 informeerde de belangenbehartiger, Hans Korver, je erover dat de onderhandelingen over de ICK-cao vast zitten. De…

Nettowinst Rabobank bijna 3,7 miljard euro De Rabobank heeft op 10 februari 2022 de jaarcijfers over het jaar 2021 gepubliceerd….

Hervatting cao overleg NN Op 9 februari 2022 heeft De Unie het cao-overleg hervat. Het overleg is lang opgeschort geweest…

We moeten nog even doorbijten. Daarom zijn er op 10 en 11 februari 2022 weer acties voor een goede cao…

Na een moeizame start in november hebben we op 8 februari 2022 een basis gelegd voor een nieuwe cao en een…

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen met de werkgever Rijk. De titel van de laatste cao-nieuwsbrief luidt: Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?  …

Op 22 februari 2022 is de start van het overleg voor de Rabobank-cao 2023. De Unie stelt een voorstellenbrief op…

Afgelopen december hebben de vakorganisaties de petitie aangeboden. In het gesprek bij deze aanbieding werd door NN enige ruimte geboden….

Resultaat cao-onderhandelingen De onderhandelingen voor jouw cao zijn op 1 februari 2022 afgerond. De uitkomst van de onderhandelingen kun je…

Update vrijdag 8 april 2022: De Unie en de andere vakbonden hebben een resultaat bereikt over de nieuwe cao Metaal…

Ben jij ons nieuwe kaderlid? Wij zijn op zoek naar leden die deel willen uitmaken van onze kaderledengroep.    …

De huidige cao contractcatering loopt tot 1 april 2022 en is opgezegd door werkgevers. Op de 18e januari 2022 zijn…

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zouden we de uitslag van de stemming en de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn, nog…

  De stemming over het eindbod van de 3 Heineken cao’s liep woensdagmiddag, 26 januari, om 17.00 uur af. Ontvang…

Eind december 2021 informeerde ik, belangenbehartiger Hans Korver,  je over de stand van zaken van de onderhandelingen van de ICK-cao….

Op 22 november 2021 hebben de vakorganisaties en HR DAS het sociaal plan geëvalueerd en een verkenning gedaan op een…

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de onderhandelingen over een nieuwe cao Dranken per 1 januari…

Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars hebben begin januari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe…

In de afgelopen periode konden de leden hun stem uitbrengen voor een nieuwe cao. De meerderheid van de leden heeft…

Er zijn twee overlegdata vastgelegd, op 24 januari en op 26 januari 2022 gaan cao-partijen verder. We hebben twee dagen…

In januari is er bij Aegon weer periodiek overleg geweest. In dit overleg bespreken vakorganisaties, HR en de COR de…

De looptijd van de SOOB-cao loopt per 1 juli 2022 af en besloten is deze ongewijzigd wederom met vijf jaar…

Maandagavond 17 januari 2022 heeft er overleg met Heineken plaatsgevonden naar aanleiding van het eerder aangeboden eindbod. Ontvang jij onze…

Metaal

Onze acties beginnen hun vruchten af te werpen! Eind vorig jaar vertelde ik, belangenbehartiger Gertjan Tommel, je al dat er…

Cao NN? De cao-onderhandelingen zijn in 2021 opgeschort omdat de visie op collectieve salarisverhoging van vakorganisaties enerzijds en werkgever anderzijds…

De stemmen zijn geteld. Goede nieuws is dat bijna 60% van de stemgerechtigde leden ook daadwerkelijk gestemd heeft. Ervaring leert…

We hebben een akkoord bereikt met Plus/Coop over het sociaal plan voor de werknemers van de hoofdkantoren. Jullie input was…

Uitslag stemming Een meerderheid van de leden van De Unie heeft aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in de…

Eerder heb ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao MITT per 1 januari 2022…

Metaal

Update vrijdag 8 april 2022: De Unie en de andere vakbonden hebben een resultaat bereikt over de nieuwe cao Metaal…

Op donderdag 6 januari 2022 hebben De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars een onderhandelingsresultaat bereikt…

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de cao-onderhandelingen, pensioen en de Codekamer.   Ontvang jij onze…

Cao-overleg Op 6 januari zijn we weer verder gegaan met de onderhandelingen voor de cao banken voor 2022. De werkgevers…

De RVU (Regeling vervroegd uittreden) voor mensen in een zwaar beroep Net op de valreep voor het nieuwe jaar is…

In de afgelopen periode is er onderhandeld voor een nieuwe cao en sociaal plan. We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt. Hieronder het…

In deze nieuwsbrief aandacht voor het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt voor een nieuwe cao MITT per 1 januari 2022….

De Unie heeft de afgelopen maanden onderhandeld met Achmea over een nieuwe cao. Over de soms moeizame voortgang van de…

Na ongeveer twee maanden overleg zijn de cao-onderhandelingen beëindigd met een ‘resultaat van onderhandelingen’. Wat De Unie betreft doet dit…

Woensdag 15 december 2021 hebben we de vijfde ronde onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022….

Op maandag 20 december heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, een kort overleg gehad met vertegenwoordigers van FMO. De aanleiding…

Op 17 december 2021 is het laatste periodiek overleg gehouden. Tijdens het periodiek overleg bespreken we de voortgang van de cao-afspraken,…

Afgelopen week zijn we in gesprek geweest met de leden. Veel leden en ook niet leden hebben we gesproken. Waarvoor onze…

Het is zover: de vernieuwde tekst van de cao Metalektro is klaar en bij het ministerie van SZW ingediend. Je…

Twee weken geleden heeft een overleg plaatsgevonden EPCOR. Op een zeer correcte wijze zijn wij geïnformeerd over de situatie waarin…

Het cao-overleg voor de Cao Banken is voortgezet op 14 december 2021. We zijn verder gegaan met het uitwisselen van standpunten….

Op dinsdag 14 december hebben we verder onderhandeld over de nieuwe cao. Daarbij heeft voor De Unie de conclusies van…

De Unie is op basis van de input van onze leden en ons arbeidsvoorwaardenbeleid met goede hoop de onderhandelingen over…

Het cao-overleg van maandag 13 december 2021 heeft helaas nog geen nieuwe cao opgeleverd. We wisten dat het moeilijk zou…

Emanuel Geurts, heeft namens De Unie voor onze leden onderhandeld voor een nieuwe cao die voor jou beschikbaar is.  …

Donderdag 10 december 2021 is er bij Aegon periodiek overleg geweest. In dit overleg bespreken vakorganisaties, HR en de COR…

De Unie, ABU, NBBU en SEU hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de duurzame inzetbaarheid van vaste medewerkers in…

De laatste acties voor 2021 komen er aan. Zorg dat je erbij bent voordat het te laat is. Onze staking…

In de afgelopen periode hebben we een aantal rondes onderhandeld voor een nieuwe cao.       Ontvang jij onze nieuwsbrief…

De cao-onderhandelingen zijn nog volop in beweging. Er zijn heel veel onderwerpen waar we overeenstemming over moeten bereiken. De onderwerpen…

Dinsdag 7 december 2021 was de zesde ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de…

Hierbij de volgende aankondigingen van een 24-uurs staking op 9 en 10 december 2021. De Unie voert samen met de…

Alles wat je moet weten over de cao-onderhandelingen Op 14 december is het volgende cao-overleg. Op de agenda staan de…

Op woensdag 1 december hebben wij de vierde ronde onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In…

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners een akkoord bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. Sindsdien is het…

De Unie heeft een enquête onder financieel adviseurs uitgevoerd. De resultaten hiervan wil ik graag met je delen.    …

Op dinsdag 30 november hebben we met Achmea verder onderhandeld over de nieuwe cao. Helaas hebben deze onderhandelingen nog niet…

Winkelwagen op laptop ecommerce

(for English scroll down) Onlangs hebben we met de werkgevers in de e-commerce een principeakkoord bereikt voor de e-commerce cao….

Petitie arbeidsvoorwaarden Als belangenbehartiger Inge de Vries krijg ik van veel leden de vraag hoe het staat met de petitie….

Metaal

Het heerlijk avondje nadert met rasse schreden. Toch hoort jouw cao nog steeds tot het verleden. Voor een goede nieuwe…

CAO ING BANK 2020

Op 23 november 2021 heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, een periodiek overleg gehad met ING. Ontvang jij onze nieuwsbrief…

Donderdag 25 november 2021 was de vijfde ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de…

Op donderdag 25 november 2021 hebben we het cao-overleg voortgezet. We hebben deze keer vooral over de ideeën van jouw…

Tot en met gisteren, zondag 28 november 2021, kon je aangeven of je voor of tegen het onderhandelingsresultaat cao MN…

Maandag 29 november 24-uurs staking Regio Drenthe/Emmen/Assen. De afgelopen twee weken hebben we op een zestal plekken in Nederland een…

  In deze nieuwsbrief aandacht voor zaken op het gebied van pensioen en cao. Hieronder een toelichting per item. Ontvang…

QR code

VCP, FNV en CNV hebben op 24 november 2021 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat zij willen…

Maandag 22 november 2021 hebben we met HR een gesprek gehad over het sociaal plan dat aan het einde van…

In onze vorige nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het sociaal plan. Inmiddels hebben we…

Afgelopen weken hebben we vijf keer onderhandeld over de nieuwe cao. Inmiddels is duidelijk waar we nu staan. In dit…

In dit bericht lees je over de start van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao Dranken per…

MITT

In deze ledenbrief aandacht voor de start van de onderhandelingen op 9 november 2021 voor een nieuwe cao MITT per…

De eerste drie stakingsdagen zitten er op. Met bijna 350.000 werknemers is de Metaal en Techniek één van de grootste…

Geïnteresseerd in pensioen, kennis van pensioen en inspraak willen hebben op pensioenbesluiten? Dan lijk jij de ideale kandidaat voor het…

In jouw cao hebben we afspraken gemaakt over je loopbaanontwikkeling en je duurzame inzetbaarheid. In overleg met NN mogen we…

Met deze nieuwsbrief informeert belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de aanstaande start van de onderhandelingen om te komen tot een…

Op dinsdag 16 november hebben we de derde ronde onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022….

Hieronder lees je het verslag van de cao-onderhandelingen. De bonden en de werkgever hebben hun voorstellen toegelicht. Hier tref je de…

Hieronder lees je het verslag van de onderhandelingen voor de cao en het sociaal plan. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog…

Op verzoek van verschillende leden heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, een vergelijking gemaakt tussen het sociaal plan NN en…

Vrijdag 12 november 2021 was de vierde ronde onderhandelingen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de…

Donderdag 11 november 2021 is er bij Aegon weer periodiek overleg geweest. In dit overleg bespreken vakorganisaties, HR en de…

Op dinsdag 16 november 2021 ontvingen de leden van ons een algemene stakingsoproep voor de cao Metaal en Techniek. Een…

Zoals eerder in de nieuwsbrieven is gemeld, is per 1 januari 2022 een nieuwe pensioenregeling van kracht. Tijd om je…

Op dinsdag 23 november 2021 is het volgende periodiek overleg, we hebben dan maar een kort overleg dus het is…

Vorige week is er een lange sessie geweest over een nieuw af te spreken HAP. Een overleg waarin we meteen…

Hierbij informeer ik, Emanuel Geurts,  je over een aantal zaken in de contractcatering,  zoals de aankomende cao-onderhandelingen, pensioenstudie, contractcateringcongres en…

Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met de tijdelijke aanpassing van de pensioenregeling. Dit is conform het…

Cao onderhandelingen opgeschort. Afgelopen weken zijn er 3 sessies geweest waarin de bonden de cao-voorstellen hebben toegelicht. In de laatste…

De stemmen zijn geteld. Een grote meerderheid van medewerkers heeft JA gestemd. Daarmee is de verlengde cao een feit. Het…

Op 11 november 2021 is het overleg voor de nieuwe cao gestart. De Unie en de andere vakorganisaties onderhandelen met…

De petitie loopt als een trein. Al meer dan 1800 collega’s hebben de petitie onderschreven. Prachtig nieuws. De petitie staat…

Op 10 en 11 november zijn we gestart met het cao-overleg. We streven ernaar om voor 31 december 2021 de…

Op woensdag 17 november 2021 wordt er een digitale medewerkersbijeenkomst georganiseerd bij Haag Wonen en informeren we de leden over…

Op woensdag 24 november wordt er een digitale medewerkersbijeenkomst georganiseerd bij Vestia en informeren wij onze leden over de voorgenomen…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de inzet van De Unie voor de nieuwe cao MITT, twee vacatures bij het Verantwoordingsorgaan…

Onlangs hebben we met Picnic een principeakkoord bereikt om de e-commerce cao te verlengen. De huidige cao loopt in april…

Er breekt een belangrijke tijd aan voor de MITT sector. Op dinsdag 9 november starten de onderhandelingen voor de nieuwe…

In de afgelopen periode hebben de vakorganisaties en a.s.r. elkaar weer twee keer (digitaal) ontmoet in het kader van het…

De Unie heeft de leden uitgenodigd om een arbeidsvoorwaarden enquête in te vullen. Deze enquête helpt ons bij de voorbereiding…

Graag wil ik, belangenbehartiger Joop Voesten, laten weten dat we een passend onderhandelingsresultaat bereikt hebben voor de cao van MN….

Periodiek overleg Op 26 oktober 2021 heeft De Unie weer periodiek overleg gevoerd met ING. In het periodiek overleg bespreken we…

Geruime tijd geleden heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, je laten weten dat de onderhandelingen over het nieuwe sociaal plan…