De Unie, in jouw belang

Nieuws jouw cao en branche

Met deze nieuwsbrief informeren we over de onderhandelingen van maandag 26 en dinsdag 27 februari 2024 en over de nieuwe cao,…

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Op maandag 4 maart 2024 staat een belangrijke onderhandelingsronde op de agenda. Tijdens de laatste sessie ontvingen we een teleurstellend…

Eind vorig jaar organiseerden de gezamenlijke vakbonden een virtuele meeting om de stand van zaken te bespreken omtrent de achterblijvende…

Kortgeleden heeft IBM ons in kennis gesteld van het voornemen tot een reorganisatie. Afgelopen woensdag, 21 februari, zijn de vakbonden…

In dit bericht brengen we je hoogte gebracht van de inzet over de nieuwe cao.   Inzet cao-onderhandelingen Je kunt…

ING

Op 26 februari 2024 hield De Unie een kennissessie over het pensioen bij ING. Thema van dit webinar was de…

De huidige cao-Philips loopt per 30 juni 2024 af. In de voorgaande jaren is de nieuwe cao telkens afgesproken ná…

Sabic IP / SHPP heeft, in beginsel, iedere twee maanden overleg met werknemersorganisaties. Dat is goed omdat je anders het risico…

Op 4 en 5 maart 2024 beginnen de onderhandelingen voor de nieuwe Rabobank-pensioenregeling. De Unie heeft ledenbijeenkomsten georganiseerd om leden…

In de afgelopen periode zijn er veel reacties ontvangen op de vraag om cao-onderwerpen aan te dragen voor de komende onderhandelingen.  …

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

De uitslag van de stemming over het eindbod van Athora voor een nieuwe cao had verschillende uitkomsten. Zoals in de…

Via deze link is de nieuwsbrief te lezen van AC Rijksvakbonden waarbij De Unie is aangesloten. Deel dit vooral met je…

Op dinsdag 20 februari 2024 heeft de tweede onderhandelingsdag voor de nieuwe cao Uitvaartbranche plaatsgevonden. In dit bericht lees je de…

MITT

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de uitkomst van de cao-onderhandelingen MITT en vraag en vragen we onze leden om…

Op 22 februari 2024 heeft De Unie met de WTG een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2023-2025. Klik hier voor…

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de onderhandelingen voor de inflight op donderdag 22 februari 2024.   Contractcatering & hospitality…

In onze vorige nieuwsbrief heeft De Unie gemeld dat niet alle vakbonden in konden stemmen met het onderhandelingsresultaat omdat de meerderheid…

Rabobank

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel Een uitleg van jouw werkgever Rabobank over het waarom van een nieuwe pensioenregeling.    …

Op 4 en 5 maart 2024 start het pensioenoverleg bij Rabobank. Voor deze onderhandelingen is, in overleg met de kaderleden…

Op 21 februari 2024 hield De Unie een webinar voor medewerkers van VodafoneZiggo over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao….

Onderhandelen CAO

Wij zetten ons bij allerlei organisaties en branches in voor betere arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je de ontwikkelingen en resultaten van…

Dit bericht gaat over de voorgenomen reorganisatie bij Shell Chemicals Europe BV.    De voorgenomen reorganisatie Shell heeft De Unie…

In dit bericht brengen wij je op de hoogte van de uitslag over de stemming van het sociaal plan bij…

We hebben de stemmen die uitgebracht zijn voor de cao geteld. Het aantal uitgebrachte stemmen was bedroevend laag. Wellicht heeft…

De huidige cao Michelin loopt binnenkort af en in gezamenlijk overleg tussen Michelin en De Unie is besloten om een…

Op 8 februari 2024, na 3 onderhandelingsrondes, is er tussen VodafoneZiggo en De Unie een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen voor…

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingegaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen in Nederland moeten uiterlijk op 1 januari…

Deze circulaire is verzonden aan al onze leden die werkzaam zijn bij een van de bedrijven die zijn gevestigd op…

Vrijdag 2 februari 2024 is de stand van zaken na 3 overlegrondes aan onze leden gestuurd. De laatste was op…

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao contractcatering, hospitality en inflight. Donderdag 15 februari…

In de cao Banken is een minimum pensioenregeling opgenomen. Deze regeling geeft aan dat elk van de aangesloten Banken verplicht…

Met deze nieuwsbrief informeren wij je over de uitslag van de stemming over het voorgelegde arbeidsvoorwaardenpakket van de AVO. De…

Het is alweer even geleden dat we informatie gaven over de status van de onderhandelingen met de directie van AkzoNobel…

We hebben een cao-akkoord bereikt met gemiddeld 8,84% loonsverhoging voor jouw cao 2024 in de Banden en Wielen-sector.   Het…

Op 1 juli 2023  is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat we de pensioenregeling bij…

Op donderdag 15 februari 2024 zijn we begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metaal en Techniek. Hierbij willen…

Op woensdag 14 februari werden de Q4 resultaten bekend gemaakt. De bank heeft een sterk jaarresultaat 2023 gerealiseerd. Op diezelfde…

ABN AMRO heeft vandaag bekend gemaakt de hoogste winst in jaren te hebben geboekt en de aandeelhouders daarvoor te gaan…

Eind 2023 is het niet gelukt om tot een nieuwe cao voor Signify te komen. Om die reden hebben de…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de cao-onderhandelingen, pensioen, RVU, Codekamer Contractcatering en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit en mantelzorg….

De UWV-cao loopt af op 30 april 2024. De Unie streeft naar een akkoord over de nieuwe cao voor deze…

Van de uitgebrachte stemmen bij De Unie heeft bijna 90% ingestemd met het resultaat CAO Nouryon 2024/2025.   Dat betekent…

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat alle pensioenregelingen uiterlijk op…

Met dit bericht zijn de leden van De Unie op de hoogte gebracht van de uitslag van de stemming over…

De Unie heeft inmiddels het eerste overleg gehad met de werkgevers over de nieuwe cao in de Grafimedia. We hebben de…

Op 1 februari 2023 informeerden wij de leden  dat Albert Heijn de start van de hernieuwde onderhandelingen over de cao…

In dit bericht informeren wij  je over de cao-onderhandelingen, pensioenoverleg, sectoroverleg en de landelijke stand van zaken over diversiteit en…

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Het is al geruime tijd stil geweest rondom de cao-onderhandelingen voor de ICK. De laatste stand van zaken is dat…

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor jou en Arcadis….

Naar aanleiding van de gemeenschappelijke petitie vanuit de vakbonden die we vorige week aan de werkgeversdelegatie hebben overhandigd, zijn we…

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de geplande overleggen met ONVZ over een nieuw sociaal plan….

Per 1 juli 2024 zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten zijn over de arbeidsvoorwaarden. Dan is namelijk de cao die…

NN Group

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht en zijn er nieuwe regels voor pensioenen in…

Per 1 juli 2024 zullen er weer nieuwe afspraken gemaakt moeten zijn over de arbeidsvoorwaarden. Dan is namelijk de cao…

Per 1 juli 2023 komt er na één jaar weer een einde aan de lopende cao. Als het aan De…

De leden zijn gevraagd om de belangenbehartiger John Kapteijn te voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen…

Op dit moment worden er gezamenlijke ledenvergaderingen gehouden om het cao-eindbod van AkzoNobel te bespreken en te peilen wat de…

Op dinsdag 6 februari 2024 zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao Uitvaart gestart. Zoals altijd bij een eerste overleg,…

De Unie en haar collegabonden hebben op maandag 29 januari 2024 met de werkgever gesproken over verschillende onderwerpen. We hebben…

Een ruime meerderheid van De Unie-leden heeft ingestemd met het recent bereikte cao-akkoord. 92% van onze leden stemden voor. Ook…

Van a.s.r. kreeg De Unie het bericht dat het net overgenomen Knab van Aegon nu overgaat naar een Oostenrijkse bank BAWAG….

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao contractcatering, hospitality en inflight. Op donderdag 1…

In het bericht van 18 januari 2024 heb ik grote lijnen de stand van zaken geschetst na onderhandelingsronde III. De…

Via deze link kun je de nieuwsbrief lezen van AC Rijksvakbonden waarbij De Unie is aangesloten. Deel dit vooral met je…

De uitslag van de stemming over de cao’s binnen Heineken zijn bekend! De leden van De Unie en MHP Heineken…

De cao-onderhandelingen bij ABNAMRO zijn inmiddels in volle gang. Het normleasebedrag voor de auto-van-de-zaak-regeling is onderdeel van de cao. Daarom…

De Unie is bezig met voorbereidingen voor de volgende cao-onderhandelingen. Daarom hebben we een enquête gehouden waarin onze leden en…

In dit bericht is er aandacht voor het eerste gesprek tussen HR AEN en de vakorganisaties en voor de landelijke…

In dit bericht lees je een correctie op een eerder gecommuniceerd loonbod van Arcadis.   Cao Op 18 januari en…

In ronde I en ronde II ging de werkgever aan de onderhandelingstafel zonder mandaat. Zou dat in ronde III (31…

Inmiddels speelt al meer dan een jaar de kwestie rond het voorgenomen besluit, het Europese Hoofdkantoor te Sittard te gaan verlaten…

In de afgelopen periode hebben we regelmatig gesproken over de opstarttijden en sluitingstijden na afloop van de wachtrij. We hebben…

Op 29 januari 2024 hebben partijen bij elkaar gezeten voor het Arbeidsvoorwaardenoverleg. De AVO gaat over jouw arbeidsvoorwaarden bij Sweco….

ING heeft 2023 afgesloten met een mooi vierde kwartaal. De nettowinst is uitgekomen op 7,2 miljard euro. Dit is een…

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat we de pensioenregeling bij…

Op dinsdag  30 januari 2024 hebben we voor de zesde keer met de directie om tafel gezeten om te onderhandelen…

In de cao Uitvaart 2022-2024 hebben de cao-partijen afgesproken een onderzoek uit te voeren naar de werkdruk in de sector….

Door sneeuw en ijs werd ronde III (eigenlijk ronde II) met Intertek, op 18 januari 2024, een digitale ontmoeting met…

De Unie is bezig met voorbereidingen voor de volgende cao-onderhandelingen. Daarom hebben we  een enquête gehouden waarin onze leden en…

Deze week was de aftrap van de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Ook is er gesproken over het sociaal plan….

  Het op 29 januari 2024 geplande overleg over de nieuwe cao bij VodafoneZiggo is, als gevolg van ziekte, verschoven…

Op dinsdag 19 december 2023  is er door de belangenbehartiger Hans Korver met twee  kaderleden een petitie overhandigd aan de…

MITT

In dit bericht informeren we je over de cao-onderhandelingen, pensioenonderhandelingen, Arbocatalogus, MOI en SAVAMITT.   Cao-onderhandelingen MITT Dinsdagmiddag 30 januari…

De Unie organiseert twee pensioenbijeenkomsten om met alle medewerkers van de Rabobank te spreken over de wijzigingen in de pensioenregeling. We…

ING

De huidige pensioenregeling moet omgezet worden naar een pensioenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet Toekomst Pensioen (Wtp)….

Op donderdag 25 januari 2024 vond er weer een overleg plaats in het kader van de Bi-monthly bijeenkomsten. Daarbij is…

Na vijf onderhandelingsrondes is het niet gelukt een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven af te spreken. De werkgevers hebben op 23 januari…

In de afgelopen periode hebben leden kunnen stemmen voor een nieuwe cao. Een overgrote meerderheid heeft ingestemd. Ook de leden…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao en pensioenregeling voor jou en Arcadis.  …

Rabobank

Bijna 1900 medewerkers hebben de pensioenenquête ingevuld. Heel hartelijk dank daarvoor. Het was voor velen niet een makkelijke enquête, voor…

Vorige week hebben wij een nieuwsbrief verzonden aan de leden en erop gewezen over de individuele ondersteuning waar zij als…

Vorige week en op 22 januari 2024 hebben wij in een viertal informatiebijeenkomsten het cao-onderhandelingsresultaat Nouryon van 12 december nader toegelicht….

We gaan binnenkort weer starten met de onderhandelingen voor de cao in de Banden en wielenbranche. De vorige cao was…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor medewerkers en bedrijven…

Er zijn een aantal informatiebijeenkomsten geweest en er vinden er nog een paar plaats. Deze hebben we als vakbonden gezamenlijk…

ING

De leden van De Unie hebben zich kunnen uitspreken over het voorstel om de indexatiemaatstaf bij het Pensioenfonds ING aan…

Voor de onderhandelingen met VodafoneZiggo over de nieuwe cao per 1 januari 2024 heeft De Unie haar voorstellen bij de…

Het is uiteindelijk gelukt om tot een cao-onderhandelingsresultaat te komen. Het niet helemaal geworden waar we ingezet hadden, we maar…

Zoals al eerder aangekondigd, volgt hier een korte poll over de Auto-van-de-Zaak-regeling bij ABN AMRO. De hoogte van het normleasebedrag…

Zorg van de zaak

In de afgelopen periode konden de leden stemmen voor een nieuwe cao. De leden van De Unie hebben precies evenveel…

De Unie en VodafoneZiggo gaan met elkaar in gesprek over een nieuwe cao per 1 januari 2024. Ook nu is…

Op 10 januari 2024 heeft De Unie aan de leden gevraagd om mee te denken bij het voorbereiden van de…

Eind vorig jaar informeerden wij je over de stand van zaken van het proces voor de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers….

Vandaag hebben wij het bericht ontvangen van de Werkgevers in de Technische Groothandel (WTG) dat zij officieel het cao-eindbod 2023/2025…

Onderstaand de tekst van de mail die naar de directie van AkzoNobel is verstuurd. De inhoud spreekt voor zich. We…

Het is de afgelopen weken stil geweest omtrent de cao-onderhandelingen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is! Inmiddels…

Op woensdag 17 januari 2024 vond ronde III van de onderhandelingen over de cao 2023-en-verder plaats. Tussen 09:00 uur en 17:00 uur…

De Unie deed mee aan acties en stakingen, want we zijn ervan overtuigd dat Aedes echt een verkeerd beeld had…

ABN AMRO

Op dinsdag 16 januari 2024 hebben we een ledenbijeenkomst gehouden om de concept-voorstellenbrief te bespreken. De bijeenkomst was goed bezocht,…

Onderhandelen CAO

Wij zetten ons bij allerlei organisaties en branches in voor betere arbeidsvoorwaarden. Ondanks de feestdagen was het een drukke maand….

In dit bericht informeren wij je over de start van de onderhandelingen voor een nieuwe branche-cao vanaf 1 april 2024….

Op 12 januari om 12:00 uur is de stembus gesloten voor wat betreft de mogelijkheid om je uit te spreken…

Op maandag 15 januari vond het geplande vervolgoverleg plaats met de directie over de verlenging van de cao. In onze…

ABN AMRO

Vooruitlopend op de cao-onderhandelingen die 29 januari beginnen, hebben de bank en de vakbonden afgesproken dat collega’s vanaf 1 januari…

Op 17 januari 2024 vinden de laatste aanzeggesprekken plaats voor collega’s bij VDL Nedcar die per 1 maart 2024 boventallig…

Op 12 januari om 12:00 uur hebben wij een webinar gegeven over de pensioenregeling. Wij hebben de wijziging eerst toegelicht in…

In de week voor kerstmis 2023 liet de werkgever dsm-firmenich de werknemers weten toe te willen naar nieuw Short Term…

Het kalenderjaar 2023 is bij Signify afgesloten met de wetenschap dat Signify niet in wenst te gaan op de gestelde…

In week 2 lieten wij de leden weten dat wij benaderd waren door Aedes met het verzoek om weer met…

Op dinsdag 16 januari 2024 hield Vakbond De Unie een webinar over de cao voorstellen voor een nieuwe ABN AMRO…

Wat vind jij van de nieuwe pensioenregeling van het Bpf Foodservice? De werkgevers die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice,…

Op maandag 15 januari 2024 hebben partijen weer een ochtend bij elkaar gezeten voor het Arbeidsvoorwaardenoverleg. De AVO gaat over…

Vorige week hebben wij in een 4-tal informatiebijeenkomsten het onderhandelingsresultaat van 13 december 2023 nader toegelicht. Een resultaat waarbij het…

Al tijdens de onderhandelingen heeft dsm-firmenich-in-Nederland aangegeven aan te willen sluiten bij het systeem van functiewaardering waar de fusiepartner zich…

Op donderdag 11 januari 2024 vond ronde II plaats. In de eerste ronde was ons meegedeeld dat OCI geen mandaat…

Leden van De Unie hebben tot en met donderdag 18 januari de tijd om te stemmen over de voorgestelde wijziging…

Afgelopen november 2023 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen gestart. Zoals ook bij de vorige cao en het sociaal…

MITT

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen, pensioenonderhandelingen en het ontwikkelaanbod van MOI.   Cao-onderhandelingen MITT In onze…

Op 12 januari hield De Unie een webinar over de harmonisatie indexatiemaatstaf bij het pensioenfonds PFI van ING. Je kunt…

drank

Op woensdag, 10 januari 2024, hebben wij weer uitgebreid met de werkgeversdelegatie in de Drankensector gesproken over de nieuwe cao. Vorige…

Tot en met donderdag 11 januari kon er gestemd worden over het eindbod dat MN op tafel heeft gelegd. De…

Afgelopen maand hebben de leden ons online webinar kunnen volgen met informatie over het sociaal plan. Heb je deze gemist,…

In de afgelopen periode hebben we een aantal keren onderhandeld over een nieuwe cao. De gesprekken waren intensief want er waren…

Dit bericht is verzonden aan al onze leden die werkzaam zijn bij één van de bedrijven die zijn gevestigd op…

Eind vorig jaar is er een resultaat bereikt voor een nieuwe cao. Als het goed is, konden alle medewerkers de…

In de afgelopen periode hebben we de leden een aantal polls voorgelegd. Heel veel leden en ook niet leden hebben…

Op basis van de signalen, van een deel van onze leden bij DAF Trucks, hebben wij in overleg met onze kaderleden van…

VGZ

In de afgelopen periode hebben we de leden op de hoogte gehouden van de voortgang van de cao. Wij hebben…

Nederlandse luchtvaart

Samen naar schoner, stiller, sterker Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, maakindustrie, brancheorganisaties en vakbonden hebben vandaag gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd….

Op 19 december 2023 hebben we voor een vijfde en laatste keer met de WTG onderhandeld over de nieuwe cao…

Achmea

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode…

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

De huidige UWV loopt tot en met 30 april 2024. Om tijdig een nieuwe cao af te kunnen sluiten, starten…

ING

Dit bericht is in eerste instantie van belang voor leden die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij Pensioenfonds ING…

Onduidelijk of ze voldoende te bieden hebben Vanmorgen zijn wij benaderd door Aedes met het verzoek om weer met elkaar…

De Cao Banken kent een zogenaamde minimum pensioenregeling. In de cao is vastgelegd waar de pensioenregeling ten minste aan moet…

Na moeizame onderhandelingen met de vakbonden heeft de werkgeversorganisatie BNA een eindbod gedaan voor een nieuwe cao van 1 januari…

De onderhandelingen over het sociaal plan met Ausnutria zijn stilgevallen. Er is een eindbod gedaan door de werkgever, die tijdens…

Het lijkt wel alsof de cao nog niet zolang geleden is afgesloten en dat klopt! Toch is het alweer tijd…

Dit jaar zullen er verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) gehouden worden. Het aantal leden van de OR zou zelfs mogen…

De stemmingsuitslag is binnen. Het onderhandelingsresultaat is goedgekeurd door de leden! 100% van de leden heeft ingestemd. Dat betekent dat…

Eind 2023 is er nog gewerkt aan de tekst van de cao 2022-2023 en aan de tekst van cao 2023-2024. Om…

De Unie is gestart met de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao in de Drankenindustrie. De huidige cao is inmiddels al afgelopen….

Op vrijdag 15 en woensdag 20 december 2023 is er onderhandeld over de nieuwe cao. Dat goede overleg heeft helaas…

Op 11 december 2023 heeft het overleg met Sabic IP / SHPP uiteindelijk een eindbod opgeleverd van de kant van…

In december 2023 hebben we ons gebogen over de AVR en de concept-arbeidsovereenkomst die aan de leden werden voorgelegd. Ons…

De cao bij Teijin Aramid loopt op 31 maart 2024 af. Voor een goede voorbereiding van de gesprekken met de…

Op woensdag 20 december 2023 hebben we als AVO-partijen het vierde overleg gehad. De AVO gaat over de arbeidsvoorwaarden. De…

In dit bericht aandacht voor de komende cao-onderhandelingen, RVU en Codekamer Contractcatering.   Cao-onderhandelingen Op 1 april 2024 loopt de…

In de afgelopen periode hebben we onderhandeld over een nieuwe cao en een sociaal plan. De werkgever heeft een eindbod…

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die…

Vrijdag voor Kerstmis is het resultaat van de stemming door de Unieleden bekend geworden. Met een minimaal aantal, waren de…

Onlangs hebben De Unie en haar collegabonden overleg gehad met een deel van de ondernemingsraad en vervolgens met de HR-directeur,…

Op 21 december hebben cao-partijen een eindbod ontvangen van de werkgevers. Dit eindbod kun je hier lezen. De Unie zal dit…

Op 21 december 2023 hebben wij een online webinar gehouden over de inhoud van het sociaal plan. Ben je benieuwd…

ING

In 2024 moeten de onderhandelingen over de pensioenonderhandelingen over jouw pensioen tot een resultaat komen. De Wtp (wet toekomst pensioenen)…

Op 13 december werd De Unie geïnformeerd over de naamswijzigingen binnen Sitech Services. Op 1 juni 2023 is Sitech opgesplitst in…

Onlangs konden de Unie-leden hun stem uitbrengen op het principeakkoord dat we op 1 december 2023 hebben bereikt over de…

De leden van De Unie hebben gestemd over het herziene (aanvullende) eindbod van PGGM voor de cao 2024. Van de…

Op dinsdag 19 december 2023 hebben De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars een onderhandelingsresultaat bereikt…

We hebben een overeenstemming bereikt  met de werkgevers over hoofdlijnen voor nieuwe pensioenregeling Metaal en Techniek.     Sinds juni…

Op woensdag 20 dember 2023 hield De Unie een webinar met een toelichting op het principe akkoord over het Sociaal…

CBR

In het bericht van 1 december ’23 heb je kunnen lezen dat we een periodiek overleg zouden hebben met de…

NN Group

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Al geruime tijd zijn we met Philips in overleg over de te maken contractkeuze waarmee we de nieuwe pensioenregeling binnen…

Vorige week werden onze leden geïnformeerd over de resultaten van de petitie. In deze petitie riepen we Shell op om…

VGZ

Het nieuwsbericht over VGZ dat eerder is gepubliceerd, is niet compleet.   In overleg met VGZ hadden we afgesproken om…

In de afgelopen weken is de vakbondskaravaan op diverse plekken neergestreken. De vakbondsbijeenkomsten zijn goed bezocht. Honderden werknemers hebben inmiddels…

Sluit dit jaar nog goed af, of start het nieuwe jaar met een goed voornemen/goede daad!   Jij kan de…

Recent heeft Marlies Knijnenberg, Head of HR HDI Global SE, De Unie benaderd met het verzoek om het huidige sociaal…

Rabobank

Op maandag 4 maart 2024 starten de onderhandelingen voor fase II. Deze tweede fase gaat over jouw nieuwe pensioenregeling. In…

Wij hebben op 6 en 12 december 2023 overleg gehad met dnata over de nieuwe cao. In tegenstelling tot voorgaande…

ABN AMRO

De onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen eind januari 2024. Onderdeel van onze voorbereidingen is dat wij van onze leden…

Onderhandelen CAO

Wij zetten ons bij allerlei organisaties en branches in voor betere arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je de ontwikkelingen en resultaten van…

De cao van a.s.r. en het Overgang protocol van Aegon halverwege loopt volgend jaar af. Op 1 juli 2024 hebben…

Aan de medewerkers bij de Rotterdamse corporaties en omgeving: we willen knallend de kerstperiode in!   Wanneer en waar:   Woensdag 20…

Volksbank

In de afgelopen periode zijn er een aantal overleggen geweest. Er is gesproken over pensioen en we hebben ook stilgestaan…

Zorg van de zaak

In de afgelopen periode hebben we een aantal gesprekken gevoerd. Afgelopen week hebben we een resultaat bereikt voor een nieuwe…

Ondanks de goede intenties van alle betrokken partijen om snel tot afspraken te komen, hebben we inmiddels twee serieuze onderhandelingsrondes…

Deze week is voor iedereen binnen FrieslandCampina ontzettend onrustig. Er is bekend gemaakt dat er over een periode van 2…

Op 5 december hebben we met de werkgevers in de Golfbranche wederom een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. En…

Op 12 december 2023 hebben wij gesproken met de werkgevers voor de ICK-cao. In een eerder stadium gaven de leden…

Met dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven van woensdag 13 december 2023.  Het…

De cao Rijk loopt op 30 juni 2024 af. Net als, tot voor kort, de politie cao.   Bij de…

Met dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao en pensioenregeling voor jou én Arcadis. Op…

De leden van De Unie, andere vakbonden als ook ongeorganiseerde werknemers uit de uitgeefsector hebben duidelijk laten zien wat zij…

Op 14 december 2023 hebben De Unie en de andere vakbonden een gesprek gehad met PGGM over de huidige situatie…

Ronde II die op 14 december 2023 zou plaatsvinden is door de werkgever geannuleerd. Rob Mitchel was helaas en tot…

Vorige week hebben wij je laten weten dat ruim 2 maanden informeel overleg met werkgevers helaas geen cao heeft opgeleverd….

Op 13 december 2023 hebben de vakbonden, kaderleden en werkgever bij elkaar gezeten voor de cao-onderhandelingen voor Refresco. Vakbonden hebben…

Onlangs hebben we de leden gevraagd een petitie te ondertekenen. In deze petitie roepen we de werkgever op om een…

De leden van Heineken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale ledenbijeenkomst waarin de onderhandelingsdelegatie van De Unie/MHP…

Onlangs konden de leden hun stem uitbrengen over de aanpassingen die GKN Fokker wil doorvoeren in de PDP-regeling. De uitslag…

Begin november informeerden we de leden over het bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao motorvoertuigen en tweewielers. Onze leden hebben…

In dit bericht informeren we je verder over het resultaat van de cao-onderhandelingen en wat De Unie van de uitkomst…

De huidige cao’s in de sector Metaal en Techniek lopen per 31 maart 2024 af. We zijn volop bezig met…

In dit bericht informeren wij je over Scandinavian Tobacco Group.   Op dit moment is  20% van het personeel bij…

Rabobank

Fase I van de cao-onderhandelingen is afgerond. Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met de afspraken over salaris,…

ABN AMRO

De onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen eind januari 2024. Onderdeel van onze voorbereidingen is dat wij van onze leden…

Er is goed gereageerd op de uitnodigingen om de belangenbehartiger van input te voorzien. In overleg met kaderleden en onze…

VGZ

In ons vorige bericht hebben wij je bijgepraat over de cao-onderhandelingen. Op 5 december 2023, hebben we de gesprekken vervolgd….

Een meerderheid van onze leden heeft positief gereageerd op het sociaal plan Bosch dat afgelopen donderdag naar aanleiding van de…

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

Met dit bericht informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor jou én Arcadis. Op 6 december…

Op donderdag 7 december hebben wij de vierde onderhandelingsronde gehad voor de nieuwe cao. De intentie was om er samen…

Eindelijk, na een lange tijd, hebben we het overleg met de werkgever over een nieuwe cao weer hervat. De werkgever…

In dit bericht aandacht voor de komende cao-onderhandelingen, de looptijd van de RVU, pensioengesprekken en het stoppen van de branche-examens…

Per 1 januari 2024 is er geen nieuwe cao voor de retail. Deze week werd duidelijk dat er met de…

Achmea

Op donderdag 7 december hebben we met Achmea een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. Een resultaat dat niet gemakkelijk…

In de afgelopen periode hebben we een aantal keren om de tafel gezeten voor een nieuwe cao en sociaal plan….

In bericht brengen wij je op de hoogte van het eerste overleg met ONVZ over een nieuw sociaal plan.  …

NN Group

Op 6 december 2023 hebben we het laatste cao-overleg gehad met NN Group. In dit overleg hebben we nog een…

Eind oktober hebben de leden kunnen lezen over de resultaten van de enquête die de gezamenlijke bonden hebben gehouden onder…

De cao-onderhandelingen zijn op 5 december 2023 tot een abrupt eind gekomen. De werkgever legde een eindbod op tafel. Een…

Op 7 december 2023 vindt ronde I van de onderhandelingen voor de cao 2024 plaats. Langs de weg van goed…

Op 5 december 2023 zijn de cao-partijen verdergegaan met de cao-onderhandelingen. De cao-onderhandelingen zijn nu geschorst en zullen op 19 december weer…

Enige tijd geleden hebben we – ter voorbereiding op de gesprekken voor de nieuwe cao – medewerkers gevraagd deel te…

In dit bericht willen we je meer vertellen over de stand van zaken rond de overstap naar een nieuw pensioen…

ABN AMRO

De onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen eind januari 2024. Onderdeel van onze voorbereidingen is dat wij van onze leden…

Op woensdag 29 november 2023 hebben we de derde AVO-dag gehad. De onderwerpen uit de inzetbrieven van de ondernemingsraad (OR),…

Achmea

Op dinsdag 4 december 2023 hebben we met Achmea lang en intensief verder gesproken over de nieuwe cao. Er zijn…

Op 17 november 2023 hebben wij de leden gevraagd uit te spreken over het onderhandelingsresultaat zoals dat op 16 november…

Na onze personeelsmeeting van 21 november 2023 hebben we opnieuw heel intensief en constructief onderhandeld met de werkgever voor een…

Afgelopen week vrijdag (1 december 2023) zijn we ook door je werkgever verrast met de mededeling over een nieuwe maar…

Op 27 november stuurde ik je de wijzigingsvoorstellen waarmee wij de onderhandelingen voor de cao 2024-en-verder zijn ingegaan.  Mocht je…

Een paar jaar geleden heeft GKN Fokker de PDP-regeling aangepast. De PDP-regeling is de beoordelingssystematiek van GKN Fokker. Vanaf toen…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao.   Cao-onderhandelingen Dinsdag 28 november 2023 hebben…

Op vrijdag 1 december 2023 hebben De Unie en haar collegabonden een principeakkoord bereikt met de werkgeversverenigingen BETA en BOVAG….

De werkgevers Tuinzaden bieden een loonsverhoging van 4,5%. Vul de enquête over dit loonbod in!   Op maandag 20 november 2023 was…

CBR

Er komen veel vragen binnen over de extra bonus die de examinatoren krijgen voor extra overwerk, maar de afdeling theorie…

NN Group

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

De leden van De Unie stemmen in met het onderhandelingsresultaat.   Stemming fase 1 cao Op 14 november 2023 heeft…

De petitie om Shell op te roepen een structurele ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor buiten-cao’ers af te spreken, staat nog…

MITT

Met dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen MITT.   Cao-onderhandelingen In mijn laatste nieuwsbrief van 23 november 2023,…

De Unie en de overige vakbonden hebben de afgelopen 2 weken het onderhandelingsresultaat voor de cao Sport 2024-2025 aan de eigen…

In maart loopt de huidige cao ten einde, we kunnen daarom weer onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. In dit proces is…

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Aedes heeft het ultimatum laten verlopen en per brief nogmaals bevestigd, dat zij haar eindbod niet wijzigt, dat was op…

De Unie onderhandelt met VGZ over de nieuwe cao. Over de loonsverhoging hebben we nog geen resultaat geboekt.   Waar…

Op 23 november 2023 hebben we onze leden werkzaam bij Sabic IP / SHPP de eerste nieuwsbrief met betrekking tot…

Wij hebben de leden gevraagd om hun stem uit te brengen op het eindbod  cao 2024 PGGM. Dit eindbod kun…

ABN AMRO

Op maandag 29 januari 2024 starten de onderhandelingen voor de nieuwe ABN AMRO-cao. De huidige cao loopt af op 1…

Vorige maand informeerden wij onze leden over het pensioenresultaat dat De Unie heeft bereikt met Holland Casino. De leden hebben…

NN Group

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

De afbouw van de productie is al een tijdje aan de gang. Daarmee samenhangend is ook de afbouw van personeel…

Voor 10 november 2023 hebben de leden de belangenbehartiger voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen /…

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep, dan houden wij je direct op de…

Op 9 november leidde de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao-uitgeverijbedrijf tot een eindbod vanuit de werkgevers. Het gaat alleen…

(Update 12 december 2023. De Unie heeft afgelopen tijd stevig onderhandeld bij FrieslandCampina over het sociaal plan. Inmiddels hebben we…

Op woensdag 22 november 2023 hebben De Unie en haar collegabonden voor de derde keer onderhandeld met de werkgeversorganisaties BETA…

Maandag 20 november is de tweede onderhandelingsronde geweest met de werkgevers (WTG). De WTG heeft dit moment gebruikt om hun…

Achmea

Op 23 november is er met Achmea de hele dag onderhandeld over de nieuwe cao. Hoewel de onderhandelingen in goede…

Op 7 december 2023 worden de cao-onderhandelingen weer voorgezet.   Ter voorbereiding op deze cao-onderhandeling willen wij de leden uitnodigen…

Op 5 november 2023 hebben wij de leden uitgenodigd om de belangenbehartiger te voorzien van input voor de aanstaande onderhandelingen….

De Unie heeft, in overleg met de groep kaderleden, een onderhandelaarsakkoord bereikt met de Rabobank. Het woord is nu aan…

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen, resultaten, tips over het omgaan met werkstress en de voorbereiding op…

Volksbank

Na een aantal overleggen hebben we een akkoord bereikt voor een nieuw sociaal plan. De overleggen vonden plaats in een…

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

ABN AMRO

In de afgelopen periode zijn we een aantal keren met de bank in overleg gegaan. We hebben gesproken over het…

MITT

In dit bericht komt van alles aan bod namelijk cao, generatiepact, werkstress, jaarlijkse gesprekken, pensioen en MOI.   Cao MITT…

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Heb jij het zeer drukbezochte webinar over het de laatste stand van de onderhandelingen voor jouw nieuwe cao en sociaal…

Onlangs heeft de directie van Ausnutria ons voorgesteld om een sociaal plan af te spreken met een looptijd tot 1…

Het is weer tijd voor de nieuwe cao-onderhandelingen bij dnata. Er is nog geen sector cao voor cargo en eind…

Er is een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Groothandel in Levensmiddelen bereikt. Gedurende een looptijd van 18 maanden wordt het…

NN Group

Reminder: De Unie organiseert morgen 22 november 2023 een online bijeenkomst voor alle medewerkers van NN.   Wij zullen jullie…

In onze ledenvergadering van 15 november 2023 hebben we het eindbod van PGGM besproken. In de ledenvergadering bestond/ontstond teleurstelling over…

Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden zitten vanaf 8 november 2023 met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over de nieuwe cao…

Heb jij het zeer drukbezochte webinar over het bereikte resultaat in fase 1 van de onderhandelingen voor de cao Rabobank…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

In onze vorige bericht informeerde wij je over de brief die wij gestuurd hebben aan de HR-directie van Shell. In…

Op woensdag 15 november hadden we een ms-teams ledenvergadering van De Unie waarin ik het eindbod van PGGM heb toegelicht….

Op donderdag 16 november is, tijdens een Video Tele Conference (VTC) met Envalior uiteindelijk ingegaan op het voorstel van de…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao.   Cao-onderhandelingen Afgelopen dinsdag 14 november 2023…

De cao-onderhandelingen tussen Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben dinsdag 14 november 2023 tot een onderhandelingsresultaat voor een…

De Unie voert sinds september van dit jaar cao-onderhandelingen met NN. We hebben afgesproken te streven om nog dit jaar de…

Op maandag 13 november 2023 kondigde Tata Steel aan dat er binnenkort 800 arbeidsplaatsen vervallen. Dat raakt 500 Tata-medewerkers. De…

Er zijn inmiddels pas twee echte onderhandelingsrondes geweest met de werkgever(s) in de Uitgeverijbedrijven en we zijn nu al in een…

Vorige week woensdag heeft De Unie haar ¾-vergadering gehouden. Bijna unaniem (op twee stemmen na) is besloten over te gaan…

MITT

Met dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen MITT van 7 november 2023.   2e ronde cao-onderhandelingen De tweede ronde…

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind…

De Unie en VodafoneZiggo gaan binnenkort met elkaar in gesprek over een nieuwe cao per 1 januari 2024. Ook nu…

Op dinsdag 7 november 2023 is er weer een cao-onderhandelingsronde geweest. Heineken heeft eerst een overzicht gepresenteerd van de verschillende onderwerpen…

Op 7 november 2023 hebben wij je gevraagd een reservering in je agenda te maken voor een MS Teamsbijeenkomst op…

De collectieve belangen van onze leden bij Intertek Polychemlab zijn per 1 november jongstleden overgedragen aan de belangenbehartiger John Kapteijn….

In het kader van de lopende cao-onderhandelingen wil De Unie graag van jou weten in hoeverre jij jouw persoonlijk opleidingsbudget…

Op 16 oktober 2023 hebben de gezamenlijke vakbonden een ledenvergadering gehouden in Schiedam en in de Botlek. Die ledenvergaderingen gingen…

Het eerste gesprek over de volgende Rabobank cao is achter de rug. Het korte verslag dat De Unie heeft geschreven,…

In deze bericht vind je een terugkoppeling van recente overleggen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds over een nieuwe pensioenregeling voor…

Onlangs zijn de medewerkers door de directie geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Bosch Security Systems. Door de afgenomen vraag aan…

Er komen regelmatig vragen vanuit de afdeling Theorie en de Administratieve dienst over het niet meer betalen van een overwerkvergoeding…

Achmea

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestart. Inmiddels zijn er twee besprekingen geweest. In deze besprekingen hebben…

In dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling voor jou én Arcadis.   Pensioen Maandag…

NN Group

Op dinsdag 31 oktober 2023 zijn NN en de vakorganisaties weer bij elkaar gekomen om verder te praten over een…

De Unie en de overige vakbonden willen de leden graag uitnodigen voor een gezamenlijke digitale raadpleging op vrijdag 10 november…

Vrijdag 3 november 2023 zijn we met het cao-overleg begonnen. Helaas kunnen we nog geen positief nieuws brengen. De directie…

De cao-onderhandelingen zijn in volle gang. Helaas is het nog niet gelukt om tot een akkoord te komen en volgens…

De leden van De Unie hebben het eindbod van Aedes afgewezen en dat betekent dat wij nu een digitale ¾…

Van 24 oktober tot en met 3 november 2023 hebben de medewerkers het onderhandelingsresultaat voor een nieuw Sociaal Plan mogen…

Na zes onderhandelingsrondes is er op maandagavond 30 oktober 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf….

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen van woensdag 1 november 2023.   3e ronde cao-onderhandelingen Hoe is…

Rabobank

Inzet van De Unie voor de cao Rabobank Onze voorstellen voor de nieuwe Rabobank-cao zijn definitief. Hieronder lees je onze…

We zijn inmiddels gestart met de onderhandelingen voor de ICK-cao. Je treft onze cao-voorstellen hier aan. De basis van deze voorstellen…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling.   Pensioen Op 31 oktober 2023 hebben…

Op woensdag 1 november 2023 hebben cao-partijen een constructief tweede cao-overleg gehad over de thema’s die door de medewerkers zijn…

Binnen 10 dagen na onderhandelingsronde III op 11 oktober 2023 zou Envalior reageren op de voorstellen van de gezamenlijke vakbonden….

Naar aanleiding van de acties van begin dit jaar bij Refresco hadden we afgesproken te werken aan één cao voor…

Onlangs zijn we geïnformeerd door de werkgever dat er weer een aantal nieuwe reorganisaties aankomen bij Signify. Hierdoor zal een…

Op 31 oktober en 1 november organiseerde De Unie webinars over de concept-voorstellen voor een nieuwe cao bij Rabobank. Deze…

Maandag 23 oktober hebben we het tweede overleg gehad over de centrale en de HG/HNL specifieke onderwerpen. Centrale overleg Het…

Maersk container

Van 19 tot 30 oktober 2023 hebben jij en al jouw collega’s het Maersk cao-onderhandelingsresultaat mogen beoordelen. Een grote meerderheid…

Wij zijn al een tijd aan het onderhandelen met de werkgever voor een nieuwe cao. Naar aanleiding van het laatste…

De Unie legt onderhandelingsresultaat pensioen met positief advies voor.   Inleiding Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen…

De stemming over het eindbod van Aedes heeft een bovengemiddeld respons opgeleverd waaruit blijkt, dat deze cao-onderhandeling de gemoederen behoorlijk…

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

De eerste onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn van start gegaan. Partijen hebben hun voorstellen aan elkaar toegelicht.   In…

Op donderdag 26 oktober 2023 vond alweer de derde cao-onderhandelingsbijeenkomst tussen vakbonden en werkgever plaats. Afgesproken was dat in deze…

Op 23 oktober 2023 hebben we voor het eerst om tafel gezeten om te praten over de nieuwe cao Tankstations…

Op onze uitvraag van 5 oktober 2023 om input te vragen voor onderwerpen voor de cao 2024 bij OCI is…

De Unie is op hoofdlijnen geïnformeerd over een voorgenomen reorganisatie binnen Bosch Video Systems. Over het nut en de noodzaak…

Onze opmerkingen zijn door DSM verwerkt in de definitieve versie van de overgangs-cao (Transfer CLA). Die kun je hier lezen.   Afspraken ten…

Op vrijdagmiddag 13 oktober 2023 heeft Sabic Limburg BV ons laten weten een Europees Hoofdkantoor in Amsterdam te gaan openen…

coronamaatregelen in de retail

Vakorganisaties en werkgevers kiezen voor een ander cao-proces. Werkgevers en vakbonden zijn begonnen aan het proces dat moet leiden tot een…

Op woensdag 18 oktober 2023 heeft het eerste cao-overleg voor de nieuwe cao plaatsgevonden. In dit overleg hebben vakbonden en…

De uitslag van onze stemming was 6 oktober 2023 (12:00 uur) al bekend, maar de ledenraadplegingen van onze collega werknemersorganisatie…

Gezamenlijk bericht van vakbonden en werkgevers aan alle werknemers die vallen onder de contractcatering-cao deel A, Inflight en deel B….

In dit bericht informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Arcadis. Cao-onderhandelingen Op 5 oktober 2023 zijn…

Afgelopen dinsdag (17 oktober 2023) hebben onze arbeidsrechtjuriste Ina Kahil en ik (Mandy Raaijmakers) een informatiesessie gegeven over de aankomende…

In september hebben we de leden uitgenodigd om hun stem te laten horen door middel van een korte enquête opgezet…

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Op 18 oktober 2023 hield De Unie een webinar. Tijdens dit webinar werd het nieuwe cao onderhandelingsresultaat voor Maersk uitgelegd….

Voor de buiten-cao-ers van Shell had De Unie een speciale ledenactie opgezet. De actie liep tot 1 oktober 2023. Een…

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft…

Op 17 oktober 2023 hield De Unie een webinar voor de medewerkers van VodafoneZiggo. Onderwerp was het onderhandelingsresultaat Sociaal Plan. …

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft…

In dit bericht informeert Emanuel Geurts je over de terugkoppeling van recente overleggen over pensioen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds en…

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft…

Maandag 16 oktober zijn we met MN in gesprek gegaan over onze inzet om te komen tot een nieuwe cao…

Met dit bericht informeert Emanuel Geurts je over de start van de cao-onderhandelingen en de besprekingen voor een nieuwe pensioenregeling voor…

De verhuizing van Aegon (AEN) en Asset Management (AAM) naar Schiphol per 2025. Dát de medewerkers van Aegon en Asset…

Vrijdag 3 november starten onderhandelingen tussen Rabobank en de vakorganisaties (De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance) over een nieuwe…

De medewerkers hebben het rapport van de cao-enquête van Achmea ontvangen. Op 18 oktober aanstaande starten de cao-onderhandelingen. Maar geen…

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Op woensdag 11 oktober vond ronde III voor de onderhandelingen voor de cao 2023-2024 plaats.  De reacties van onze leden…

De Unie is op woensdag 11 oktober gestart met de onderhandelingen voor de cao bij de Tuinzaadbedrijven. Het eerste overleg…

Afgelopen dinsdag, 10 oktober, vond alweer de vierde onderhandelingsronde plaats. Maar helaas is weer geen resultaat bereikt. Met droge ogen…

Zorg van de zaak

De huidige cao van Zorg van de Zaak loopt eind dit jaar af. Voor De Unie is dit aanleiding om…

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met NN. We bespreken de gang van zaken bij het bedrijf, zoals reorganisaties en…

Volksbank

Eind dit jaar loopt het Sociaal Plan van de Volksbank af. Dat betekent dat er een nieuw Sociaal Plan afgesproken…

Met deze ledenbrief informeren wij je over de cao-onderhandelingen én een ledenvoordeel.   Cao-onderhandelingen Op 11 oktober 2023 zijn de…

For English scroll down Wij hebben met VodafoneZiggo gesproken over een nieuw sociaal plan. Het nieuwe sociaal plan moet ingaan…

Eind 2023 loopt de cao KPN af. Voor De Unie is dit aanleiding om tot een goede inzetbrief te komen….

De Unie bereidt de cao-onderhandelingen voor, door via een serie enquêtes de mening te peilen van onze leden en hun…

Zoals ook al op MN intranet is gepubliceerd, is op maandag 9 oktober het cao overleg gestart om te komen…

Op maandag 9 oktober 2023 heeft De Unie met haar collega vakbonden aan tafel gezeten om een gesprek te voeren…

On Oct. 6, 2023, FrieslandCampina announced a major reorganization. Huge cost cuts are being made, much of which will affect…

Op 6 oktober 2023 heeft FrieslandCampina een grote reorganisatie aangekondigd. Er worden enorme kostenbesparingen doorgevoerd, waarvan een groot gedeelte Europa…

NN Group

Op 9 oktober 2023 heeft De Unie opnieuw overleg gevoerd met NN over jouw nieuwe cao. De belangrijkste onderwerpen op…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

Op woensdag 4 oktober 2023 is het cao-overleg met Heineken in goede sfeer gestart. De onderhandelingen zijn gestart met een business update…

De Unie heeft regelmatig overleg met UWV. Wij hebben elk kwartaal een algemeen overleg over de gang van zaken bij…

ik dit bericht een update over de start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao en de besprekingen voor nieuwe…

De huidige cao loopt eind dit jaar af. Voor De Unie is dit aanleiding om samen met de leden tot…

Werkgeversorganisatie WTG, de vakbonden en RMU zitten vanaf 8 november 2023 met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over de nieuwe…

Aan het eind van dit jaar eindigt de lopende cao. Het is dus zaak vóór 1 januari 2024 helderheid te…

Op 31 december aanstaande eindigt de lopende de cao. Als het aan ons ligt is er helderheid over de afspraken…

In het afgelopen jaar hebben de ondernemingsraad (OR) en jouw werkgever gesproken over de invoering van een geharmoniseerd personeelshandboek. Dat…

Wij hebben met Maersk twee gesprekken gevoerd over de nieuwe cao. Die cao moet ingaan, met terugwerkende kracht, op 1…

Op 2 oktober 2023 is er gesproken met Avient Protective Materials voor ronde III in de onderhandelingen voor de cao…

Het door dsm-firmenich toegezegde schriftelijke voorstel voor de transfer CLA (Overgangs-CAO) van toepassing bij de overgang van DSM Pension Services…

MITT

In dit bericht een update over cao-onderhandelingen, generatiepact, pensioen, MOI en de Groothandel Textielgoederen   Cao en generatiepact MITT Op…

De vakorganisaties hebben een akkoord bereikt met Philips en ASML over hoe om te gaan met de arbeidsvoorwaarden bij de…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten op woensdag 4 oktober 2023. Dit overleg zal in het teken staan van…

De Unie heeft het cao-onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden. Zij hebben immers het laatste woord. De leden konden tot afgelopen…

Voor de cao van Envalior 2023-2024 heeft op vrijdag 29 september 2023 ronde II van de onderhandelingen plaatsgevonden.   In…

De Unie heeft regelmatig overleg met ING. We bespreken ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dit is ook het podium om nieuwe ontwikkelingen…

Ter voorbereiding op de aanstaande cao-onderhandelingen in de Golfbranche zullen de werknemers in de sector, net als in 2022 betrokken…

Achmea

In ons vorig bericht hebben we onze leden geïnformeerd over de cao-enquête. In dit berichte geven we verdere infoover het…

De Unie en de andere twee vakbonden aan de cao-tafel van de Woondiensten maken zich grote zorgen over de plannen…

De Unie en de andere vakorganisaties gaan met NN-Group in gesprek over nieuwe cao-afspraken. De huidige cao loopt af na…

De Unie en haar collegabonden hebben op 26 september 2023 met de werkgever afgesproken om het huidige sociaal plan te…

In overleg met de kaderleden van De Unie hebben we een ledenbijeenkomst gepland op donderdag 5 oktober 2023 tussen 15:30…

Het cao-overleg bij PGGM is op 25 september 2023 van start gegaan. In deze eerste bijeenkomst hebben wij onze voorstellen…

Deze zomer informeerden wij de leden over de toen aankomende besprekingen voor de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers. De huidige…

Op 19 september 2023 zijn er drie ledenbijeenkomsten geweest. Deze waren bedoeld om aan jou en jouw collega’s verslag te…

In dit bericht informeren wij je over de start van de cao-onderhandelingen, de stand van zaken in de werkgroepen én de Maand…

De Unie en haar collegabonden hebben op 5 september 2023 Royal IHC gesproken over verschillende onderwerpen. We hebben daarover een gezamenlijke…

Op 20 september 2023 waren we uitonderhandeld. Argumenten kwamen voor de zoveelste keer terug en Sabic Limburg toonde zich niet…

In aansluiting op het bericht van 20 september 2023 hierbij de toelichting op de overwerkregeling voor medewerkers in de salarisschalen…

Op dinsdag 19 september hebben we voor de eerste keer met de werkgever overleg gevoerd over een nieuwe cao voor…

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Sweco worden gestart en de belangenbehartiger Emanuel Geurts vraagt de leden om hun…

Op 15 september 2023 heeft een deel van de collega’s van VDL Nedcar ontslag aangezegd gekregen en hun dienstverband wordt binnenkort beëindigd bij VDL Nedcar.  …

Philips High Tech Campus Eindhoven

Op woensdag 20 september 2023 is er overleg geweest met Philips en ASML. ASML heeft aangegeven dat men de over…

De cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen met een voorstellenbrief. De voorstellenbrief van De Unie kun je hier lezen. Dit…

De Unie bereidt de cao-onderhandelingen voor, door via een serie enquêtes de mening te peilen van onze leden en hun…

45% van de leden van De Unie heeft  de moeite genomen om zich uit te spreken over het onderhandelingsresultaat cao…

De Unie heeft haar leden al eerder geïnformeerd over het cao-onderhandelingsresultaat dat we met Holland Casino hebben bereikt. De onderhandelingen…

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Arcadis worden gestart en de belangenbehartiger Emanuel Geurts vraagt de leden om hun…

Binnenkort starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Retail-Non-Food. Daar wil jij vast alles van weten? In de cao staan…

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep, dan houden wij je direct op de…

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Rabobank

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep, dan houden wij je direct op de…

Een grote meerderheid van de leden reageert positief op de concept-voorstellenbrief van De Unie. “Een goede start voor het cao-overleg,…

De onderhandelingen over een nieuw sociaal plan bij VodafoneZiggo vorderen gestaag en komen in een spannende fase. Op 6 en 8…

Per 1 okober 2023 loopt de cao af waarvan Avient Protective Materials zich tot op heden nog bedient. Op 13 september…

Op 12 september, 29 september en 11 oktober 2023 zijn respectievelijk ronde I, ronde II en ronde III van de…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Terwijl het onderhandelingstraject bij Sabic Limburg loopt zijn er in dezelfde periode elders alweer 4 andere cao’s tot stand gekomen….

Er is al enige tijd onenigheid tussen de ondernemingsraad en de directie van IBM Nederland omtrent de arbeidsvoorwaarden en specifiek…

De Unie organiseerde een webinar op 7 september over het Sociaal Plan bij VodafoneZiggo. Hierin werden de resultaten van het…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

De derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Woondiensten is op 6 september 2023 niets uitgelopen. Partijen zijn nog verder tegenover…

De vakorganisaties en werkgevers zijn onderling én ook met pensioenfonds SBZ in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Donderdag 24 augustus…

Met dit bericht  informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de pensioenbesprekingen bij Arcadis.   Pensioen Tot aan de zomer…

De Unie vraagt de leden altijd voorafgaand aan de cao-onderhandelingen om hun mening over de arbeidsvoorwaarden bij de Rabobank. We…

Terwijl het onderhandelingstraject bij Sabic Limburg loopt zijn er in dezelfde periode elders alweer 4 andere cao’s tot stand gekomen….

Ongecontroleerd verlies aan verbinding met de buitenwereld door roekeloos besluit. “Roekeloos kiezen voor krimp is een keuze voor een ongecontroleerd…

Na zes rondes is deze maand de tekst van protocol onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. De tekst kun je hier lezen….

Hieronder de resultaten van de enquête die we voor de zomervakantie hebben gehouden onder de medewerkers over de nieuw af…

Ieder kwartaal spreken werknemersorganisaties met de Ondernemingsraad NXP Semiconductors.   Volgende week donderdag – 7 september 2023 – zal er weer…

Dinsdagmiddag 29 augustus 2023 is er onderhandelingsresultaat bereikt over de cao 2023-2024. Dit onderhandelingsresultaat hebben wij positief aan de leden…

MITT

In dit bericht aandacht voor de inzet voor de nieuwe cao MITT 2024.   Inzet cao MITT 2024 Dinsdag 3…

Op 26 juli 2023 heb je de concept-voorstellenbrief van De Unie ontvangen. Wij hebben al veel reacties ontvangen van leden….

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Naar aanleiding van de uitkomst van de ledenvergadering van 15 augustus 2023 over de inhoud van het concept sociaal plan hebben…

De afgelopen periode hebben we met Holland Casino onderhandeld over een nieuwe cao. Dit heeft vorige week geresulteerd in een…

Naar aanleiding van onze brief aan de directie hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden, met ons kaderlid Martin van Straten in de…

In dit bericht is het verslag van de tweede ronde van de cao-onderhandeling te lezen.   Concrete loonvraag De Unie…

Voor de onderhandelingen met Maersk over de nieuwe cao per 1 april 2023 heeft De Unie haar voorstellen bij de…

Op 6 september 2023 staat het eerste onderhandelingsgesprek over een nieuw sociaal plan gepland. Op 8 en 21 september wordt…

Met dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de langlopende pensioenbesprekingen tussen vakorganisaties en werkgevers in de horeca…

De heer Guy Mestrini, Regional Lead Rewards and HR Services (EMEA) van Envalior wil graag van De Unie weten of de…

CBR

De Unie heeft vorige week veel reacties gekregen over de nieuwe voorwaarden die het CBR opgelegd had over het invullen…

Maandag 21 augustus 2023 ontmoetten werknemersorganisaties en de werkgever elkaar voor de tweede maal tijdens de onderhandelingen van dit jaar….

De cao Tankstations en Wasbedrijven loopt tot en met 31 december 2023. In oktober starten we daarom met de onderhandelingen…

Hoe gaat het met NXP Semiconductors? Dat willen niet alleen aandeelhouders weten. Hoe NXP het doet is van belang voor…

Dit bericht is vooral van belang voor pensioendeelnemers bij het PPF (PersoneelsPensioenFonds) APG.  Voorbereiding Het PPF stapt per 1 januari…

De cao-onderhandelingen bij Avient Protective Materials gaan weer van start. Zoals gebruikelijk vragen wij onze leden naar hun ideeën, suggesties…

Op 12 september, 29 september en op 11 oktober 2023 vinden de onderhandelingen plaats voor de cao voor Envalior. De…

Hoe gaat het met de tuinzaadbedrijven? Dat willen niet alleen aandeelhouders weten. Hoe “De Tuinzaad” het doet is van belang…

Vandaag, 15 augustus 2023 zijn de onderhandelingen over de cao 2023-2024 van start gegaan. De voorstellen op grond waarvan wij…

Op 24 augustus starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Athora. De Unie wil graag weten wat de leden…

De cao -onderhandeling 2024 voor de cao beroepsgoederenverveor gaat weer van start. Samen met onze kaderleden willen we daarom een…

MITT

De tekst van de cao MITT 2023 liet even op zich wachten maar is gelukkig nu klaar. Dat mag ook…

De Unie-leden hebben in ruime meerderheid (83%) ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat wij met RJC en andere vakbonden hebben gesloten. Over…

De uitkomst van de ledenraadpleging over het sociaal plan is positief. Desondanks hebben wij naar aanleiding van de op- of…

Het heeft allemaal erg lang geduurd, maar er is nu eindelijk overeenstemming bereikt over de tekst van het cao-onderhandelingsresultaat voor…

Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

In dit bericht informeren wij je over de opbrengst van de oproep van sociale partners, de cao-onderhandelingen, pensioen, sociale agenda,…

De huidige cao kent een looptijd tot en met 31 oktober 2023. Dit betekent dat De Unie druk bezig is…

In dit bericht informeren wij je over het pensioen en de cao bij Sweco.   Pensioen Nadat de Tweede Kamer in…

In dit bericht informatie over het pensioen, de cao en enkele wijzigingen bij Arcadis.   Pensioen Nadat de Tweede Kamer…

Op 14 september 2023 start het cao-overleg over de nieuwe cao. De NN-cao 2024 willen we graag tijdig tot stand…

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

In dit bericht informeren wij je over de laatste ontwikkelingen rondom jouw pensioen. Je pensioen is tenslotte je één na…

MITT

In dit bericht een update over de nieuwe cao MITT, pensioen en MOI!   Cao MITT Eerder verwachten wij dat…

De Unie heeft maandelijks overleg met ING over actuele zaken en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook…

Op 21 juli 2023 hebben we met de directie van VDL Nedcar een overleg gevoerd over de volgende onderwerpen: Vrijwillige vertrekregeling…

De termijn waarin er gestemd kon worden over het cao-resultaat is beëindigd. We hebben de stemmen geteld en een overweldigde…

Op 17 juli heeft De Unie periodiek overleg gehad met Holland Casino. Meteen daarna zijn wij ook gestart met de…

De leden van De Unie en van de andere vakbonden hebben in meerderheid ingestemd met het nieuwe regelingenboek (Navigator) voor…

De Unie heeft een relevantie- en tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de arbeidsvoorwaarden bij NN Group. In dit onderzoek hebben leden aangegeven…

Op 21 juni 2023 hebben we de leden laten weten dat steeds meer IBM’ers zich bij ons aansluiten, voornamelijk vanwege…

De Unie heeft regelmatig overleg met Rabobank over actualiteiten en het uitwerken van studieafspraken. Deze keer spraken we over GROW!,…

In dit bericht informeren wij over de uitslag van de stemming over het bereikte akkoord met betrekking tot de harmonisatie…

Wij hebben de leden al eerder geïnformeerd over het onderhandelingsresultaat voor een sociaal plan bij Bosch Transmission. Tijdens de informatiesessies…

Het heeft iets langer geduurd dan gehoopt, maar er is een definitieve protocol bereikt. De devil is in the details…

Op 6 juli 2023 deed de werkgever een bod voor een nieuwe cao, nog voordat de onderhandelingen daarover zijn gestart….

Op 13 juli 2023 om 08.30 uur kondigde DSM Nederland B.V. (bij monde van president Joris de Beer) het voornemen…

Word jij ons nieuwe kaderlid? Wij zijn op zoek naar leden die deel willen uitmaken van onze kaderledengroep. De komende…

Volksbank

Word jij ons nieuwe Volksbank-kaderlid? Wij zijn op zoek naar leden die deel willen uitmaken van onze kaderledengroep. De komende…

In januari 2022 is De Unie in beeld gekomen bij een groepje buiten-cao-ers bij Shell. De loonontwikkeling van de buiten-cao-ers…

Op dinsdag 11 juli hebben SABIC en de werknemersorganisaties tijdens ronde IV onderhandeld en overlegd om tot een nieuwe afspraken…