De Unie, in jouw belang

Nieuws jouw cao en branche

In de nacht van 11 op 12 april 2024 zijn de onderhandelaars het eens kunnen worden over afspraken voor een…

Afgelopen vrijdag zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao. Alle partijen hebben hun voorstellen toegelicht. Cao-voorstellen We zetten dit…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen van een nieuw sociaal plan.   Inzet vakorganisaties sociaal plan Op…

Teleurstellend kijken we terug op de derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Metalektro. Tijdens de derde ronde hebben we alleen…

In dit bericht informeer wij je over de cao-onderhandelingen, actuele zaken, het jaarverslag 2023 en tot slot de check of…

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt voor de cao contractcatering, hospitality en…

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de nieuwe cao en over de afspraken die er verder…

In de afgelopen periode hebben we de leden verschillende keren geïnformeerd over de lopende gesprekken met Philips, het Philips Pensioenfonds…

Zoals we je in onze brief van 9 april 2024 hebben geïnformeerd, zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de sector…

Zoals we je in onze brief van 9 april 2024 hebben geïnformeerd, zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor…

Zoals je weet zijn wij, Signify en vakorganisaties, in januari gestart met een mediationtraject.   Doel van dit traject was…

Met deze nieuwsbrief informeert onze belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de voortgang van het cao-boekje en pensioenonderzoek.   Cao De…

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de onderhandelingen voor de contractcatering, hospitality en inflight.   Contractcatering en  hospitality Dinsdag…

De Unie heeft vernomen dat er een discussie is ontstaan binnen Neptune Energy over het betalen van toeslagen wanneer je…

Goed nieuws! In de afgelopen weken hebben alle golfbaanmedewerkers van banen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Golfbanen (NGA),…

Na onze berichtgeving in december 2023 over de te maken keuzes op het vlak van de pensioenregeling kunnen we iedereen…

In de afgelopen periode hebben we je geïnformeerd over de teleurstellende onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek. Na…

In de afgelopen periode hebben we je geïnformeerd over de teleurstellende onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek. Na…

Op 8 april 2024 heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met de werkgever over een nieuwe cao bij Philips. Tijdens…

Het UWV, De Unie en de andere vakorganisaties werken samen in een stuurgroep toe naar een nieuwe pensioenregeling. We moeten…

Op dinsdag 2 april 2024 vond er weer een periodiek overleg plaats tussen de werkgever en de werknemersorganisaties. De volgende…

Dit bericht gaat over de voorgenomen reorganisatie bij Shell Global Solutions International, en wel specifiek bij de onderdelen PTX en…

Op dinsdag 2 april was de eerste onderhandelingsronde met betrekking tot de nieuwe cao CRV en de cao CRV Monsternemers….

Noodzakelijke transities alleen mogelijk als overheid haar rol pakt Zonder goede samenwerking tussen overheid en de bedrijven in de Metalektro…

We hebben deze week de aftrap gedaan om te komen tot een nieuwe cao in de groothandel in Bouwmaterialen. We…

Vakbonden zijn teleurgesteld in de houding van de ABN AMRO. 2023 was een fantastisch jaar waarin 2,7 miljard euro winst…

Op 2 april 2024 hebben we voor het eerst echt onderhandeld over een nieuwe cao Winkelmanagement. De onderhandelingen verliepen in…

Op woensdag 3 april 2024 zijn we van start gegaan met de cao-onderhandelingen, om te komen tot een nieuwe cao…

Op woensdag 27 maart 2024 heeft De Unie opnieuw cao-onderhandelingen gevoerd met UWV. We hebben over een groot aantal onderwerpen…

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met de aanpassingen in de minimum pensioenregeling van de Cao Banken….

Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben op donderdag 28 maart gezamenlijk overeenstemming bereikt over de beoogde pensioenregeling in…

Op woensdag 3 april gaan we verder met de cao onderhandelingen bij ABN AMRO. We hebben weer duidelijke signalen van…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor Arcadis Nederland (ANL).   Cao-onderhandelingen Begin…

Op woensdag 27 maart kwamen de onderhandelaarsdelegaties opnieuw samen om verder te praten over een nieuwe zuivel-cao. Vanuit de werkgeversdelegatie…

Tijdens de laatste ronde hebben de werkgevers een openingsbod gedaan beneden peil. Een onoverbrugbaar verschil wat ertoe heeft geleid dat…

Na 4 dagen onderhandelen over de nieuwe cao Metaal & Techniek hebben de werkgevers eindelijk een openingsbod gedaan. Eindelijk weten…

Met dit bericht informeren we over de onderhandelingen voor de contractcatering, hospitality en inflight en het cateringcongres.   Contractcatering, hospitality en…

Op dinsdag 26 maart 2024 kwamen de onderhandelaarsdelegaties opnieuw samen om verder te praten over een nieuwe cao Metalektro.   …

ING

Door de nieuwe pensioenwet (Wtp) gaat de pensioenregeling bij ING veranderen. Dit gebeurt in overleg met de vakorganisaties. Bij de…

Vandaag, 28 maart 2024, is er een bericht op Achmeanet verschenen, waarin alle medewerkers door vakbonden en Achmea op de…

Op 15 maart 2024 hebben wij de leden geïnformeerd over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Wij gaven toen aan dat…

Op 25 maart 2024 begon de derde onderhandelingsdag met een inhoudelijke reactie van de bank op de voorstellen over de…

In dit bericht informeren we je over de onderhandelingen voor de contractcatering, hospitality en inflight en het cateringcongres.   Contractcatering…

Het is vanuit onze kant alweer een tijdje stil geweest waar het gaat om RJC. Dat betekent niet dat wij…

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om goed geïnformeerd te zijn over je pensioenregeling. Daarom bieden we je de kans…

Op donderdag 21 maart 2024 zijn we begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metalektro. Hierbij willen wij iedereen…

Na heel lang onderhandelen is er een resultaat voor een nieuwe cao bij DocMorris. In het resultaat staan afspraken over…

Op woensdag 27 maart 2024 gaan we verder met de onderhandelingen met het UWV. We hebben veel reacties gekregen op…

Afgelopen jaar zijn we als vakbonden benaderd door medewerkers van IBM die ontevreden zijn over hun jaarlijkse salarisverhoging. Er werd…

Op 25 maart 2024 is de laatste pensioenkennissessie in de reeks die door De Unie wordt gepresenteerd. Deze online sessie…

Op maandag 25 maart spreken we verder met ABN AMRO over de nieuwe cao. We hebben de leden de vorige…

Onlangs hebben medewerkers van Golfclubs aangesloten bij NVG hun mening kunnen geven over het resultaat van de besprekingen voor een…

Vandaag zijn de medewerkers geïnformeerd over de aangekondigde reorganisatie en heeft de directie van Tata Steel Nederland Tubes BV ook…

In dit bericht brengen wij je op de hoogte van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan die de vakorganisaties…

Van 4 tot en met 17 maart 2024 hebben de medewerkers in de sector Technische Groothandel het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat 2023-2025 mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.   Uitslag Onderzoeksbureau Innervoice heeft de volgende uitslag vastgesteld: 7449 werknemers hebben een stem uitgebracht. Deze werknemers hebben als volgt gestemd:…

Op 14 maart heeft De Unie overleg gevoerd met de Rabobank over de nieuwe pensioenregeling. In dit overleg zijn vakorganisaties…

For English, click here Eerder deze maand informeerden we de leden over de gesprekken tussen Maersk en De Unie met…

Earlier this month we informed our members about the talks between Maersk and De Unie with a view to a…

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Op 4 maart 2024 was de eerste onderhandelingsdag voor de cao Winkelmanagement. In dit eerste overleg heeft Albert Heijn haar…

Van 4 tot en met 15 maart 2024 hebben de medewerkers het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao mogen beoordelen. Een…

Het zijn roerige en onrustige tijden bij VDL Nedcar. Er gebeurt een hoop en dat heeft zeker in mindere of…

Op dinsdag 19 maart zullen De Unie en andere vakorganisatie een gezamenlijke ledenbijeenkomst houden.   Het is een gezamenlijke ledenbijeenkomst…

Afgelopen vrijdag 15 maart was de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Grafimedia. Tijdens dit vierde cao-overleg hebben wij als vakbonden…

Nadat er in het formele overleg weinig schot meer zat en partijen te ver uit elkaar bleven liggen hebben we…

In die bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao MITT, MOI-aanbod en het pensioen.   Cao…

In dit bericht informeren wij je over het overleg met ONVZ op donderdag 29 februari 2024 over een nieuw sociaal…

Op 1 juni 2024 loopt de huidige cao af. Alle partijen willen een nieuwe cao met elkaar overeenkomen. Daarvoor zijn…

Het is weer zover: de onderhandelingen over de cao Metalektro gaan eind deze maand van start. In de afgelopen tijd…

Metaal en Techniek: terugkoppeling derde onderhandelingsronde.   Wederom zeer teleurstellende uitkomst! Gisteren, 14 maart 2024, hebben De Unie en de…

De 3e onderhandeling voor een nieuwe cao Metaal & Techniek zit er op. Helaas is er weinig bereikt deze dag….

Op 22 februari 2024 heeft de belangenbehartiger Hans Korver de leden geïnformeerd  over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Hij gaf…

De laatste adviesaanvragen met betrekking tot de aangekondigde reorganisatie zijn in de week van 4 maart 2024 aangeboden aan de…

De tweede onderhandeling met UWV zit erop. We zijn begonnen met een toelichting door de directeur financieel economische zaken, Ivo…

HCME gaat in Amsterdam haar paintline vervangen. Daardoor ontstaat productieverlies. De werkgever is hierover in overleg getreden met De Unie…

Op maandag 11 maart hebben de vakbonden aan tafel gezeten met de werkgever. Deze gesprekken voeren we om een vinger…

Op vrijdag 8 maart 2024 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe minimum pensioenregeling in de cao Banken. De…

De werkgeverdelegatie had helaas het eerste overleg  op woensdag 28 februari op een laat moment afgezegd. Volgens de werkgeverdelegatie lagen…

De huidige cao Groothandel in Textielgoederen loopt nog tot 1 juli 2024. Het wordt tijd om in gesprek te gaan…

Op dinsdag 12 maart 2024 hebben de bank en de vakbonden gesproken over het onderwerp pensioen. De pensioenregeling moet namelijk…

Onderhandelen CAO

Collectief nieuws maart De leden van De Unie hebben ingestemd met het Sociaal Plan bij FrieslandCampina Er is een onderhandelingsresultaat voor…

We hebben een periodiek overleg met de directie gehad. Deze overleggen vinden vier keer per jaar plaats. De bedoeling van deze…

ING

Als gevolg van de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) moet de pensioenregeling van ING gewijzigd worden. De pensioenovereenkomst…

Onderhandelingen cao’s CRV en Monsternemers Op 2 april 2024 gaan we van start met de onderhandelingen voor de nieuwe cao’s….

In dit bericht gaat het over de meest recente pensioen overleggen. We naderen het einde van de onderhandelingen. Hieronder een…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor de inflight op donderdag 7 maart 2024. Inflight Tijdens het…

In dit bericht gaat het over de voorgenomen reorganisatie bij Shell International.    De voorgenomen reorganisatie Shell heeft De Unie…

Rabobank

De onderhandelingsdelegatie van De Unie heeft op 4 en 5 maart 2024 overleg gevoerd met Rabobank. We spraken over de…

Op basis van de input die medewerkers gaven op de personeel/ledenvergadering op 27 februari hebben wij de conceptvoorstellen opgesteld voor…

Wij hebben vele reacties ontvangen naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief. De reacties waren stevig. Vooral op het thema loon…

Alle bonden hebben nu een akkoord van hun leden voor een nieuwe cao. Dit betekent dat de cao ingaat met…

We hebben de medewerkers beloofd om het loonbod van ABN AMRO wat verder toe te lichten. We hebben de vragen…

De cao onderhandelingen bij ABN AMRO zijn nog steeds bezig. De 2e onderhandelingsronde is deze week afgerond. Er is veel…

Op 4 maart 2024 was de eerste onderhandelingsdag voor de cao Winkelmanagement. In dit bericht lees je wat we op…

De uitslag van onze stemming over onderhandelingsresultaat voor de cao 2023-2024 was op 6 oktober (12:00 uur) 2023 al bekend maar…

Op maandag 11 maart 2024 gaan de vakbonden en werkgevers met elkaar in gesprek.   De werkgever heeft gereageerd op…

Op 21 mei 2024 zullen externe partijen elkaar weer treffen voor een collectief overleg binnen dsm-firmenich. Vanouds heet dit overleg…

De Unie gaat ook in 2024 weer in gesprek met Maersk voor een nieuwe cao. Deze moet na afloop van de huidige…

Op 31 januari 2024 informeerde ik je over de reactie van Shell op onze petitie. Shell ziet geen vaste rol…

Deze dag was gepland om verder gaan met het onderwerp loon.  Daar waren we de vorige keer geëindigd. We hadden…

Wij kunnen melden dat bijna 90% van de leden van De Unie die hun stem hebben uitgebracht, vóór het cao-onderhandelingsresultaat…

Zoals onlangs aangekondigd hebben we, samen met CNV en RMU een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de Technische Groothandel…

Een meerderheid van de stemmen is bij alle partijen positief. Het onderhandelingsresultaat is dus een echt akkoord. Nu worden de…

Op donderdag 29 februari 2024 hebben we de tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Grafimedia gehad. Tijdens dit tweede cao-overleg…

De bank, vakbonden en Our Next Move hebben op 12 februari 2024 afspraken gemaakt over het vanaf 1 mei 2022…

Zoals je weet, hebben we het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao ICK neutraal aan onze leden voorgelegd. Tot 26 februari…

Op dinsdag 27 februari 2024 ben je geïnformeerd dat er op woensdag 28 februari gestart zou worden met de cao-onderhandelingen…

Er is goed gereageerd op de nieuwsbrief van 2 februari en de herinnering van de 19 februari 2024. In deze nieuwsbrieven…

Op 27 februari 2024 is er cao-overleg geweest tussen De Unie en de Werkgeversvereniging Banken. We spraken over de aanpassing van…

De cao onderhandelingen zijn op 28 februari 2024 gestart met het toelichten van de voorstellenbrieven. Elk van de vijf cao-partijen…

Eerder deze maand informeerden we onze leden over de start van de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metaal en Techniek….

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen weer voor de cao Groothandel in Bouwmaterialen. Onze concept-voorstellenbrief voor de komende cao-onderhandelingen kun je hier lezen….

Met deze nieuwsbrief informeren we over de onderhandelingen van maandag 26 en dinsdag 27 februari 2024 en over de nieuwe cao,…

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Op maandag 4 maart 2024 staat een belangrijke onderhandelingsronde op de agenda. Tijdens de laatste sessie ontvingen we een teleurstellend…

Eind vorig jaar organiseerden de gezamenlijke vakbonden een virtuele meeting om de stand van zaken te bespreken omtrent de achterblijvende…

Kortgeleden heeft IBM ons in kennis gesteld van het voornemen tot een reorganisatie. Afgelopen woensdag, 21 februari, zijn de vakbonden…

In dit bericht brengen we je hoogte gebracht van de inzet over de nieuwe cao.   Inzet cao-onderhandelingen Je kunt…

Op 26 februari 2024 hield De Unie een kennissessie over het pensioen bij ING. Thema van dit webinar was de…

De huidige cao-Philips loopt per 30 juni 2024 af. In de voorgaande jaren is de nieuwe cao telkens afgesproken ná…

Sabic IP / SHPP heeft, in beginsel, iedere twee maanden overleg met werknemersorganisaties. Dat is goed omdat je anders het risico…

Op 4 en 5 maart 2024 beginnen de onderhandelingen voor de nieuwe Rabobank-pensioenregeling. De Unie heeft ledenbijeenkomsten georganiseerd om leden…

In de afgelopen periode zijn er veel reacties ontvangen op de vraag om cao-onderwerpen aan te dragen voor de komende onderhandelingen.  …

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

De uitslag van de stemming over het eindbod van Athora voor een nieuwe cao had verschillende uitkomsten. Zoals in de…

Via deze link is de nieuwsbrief te lezen van AC Rijksvakbonden waarbij De Unie is aangesloten. Deel dit vooral met je…

Op dinsdag 20 februari 2024 heeft de tweede onderhandelingsdag voor de nieuwe cao Uitvaartbranche plaatsgevonden. In dit bericht lees je de…

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de uitkomst van de cao-onderhandelingen MITT en vraag en vragen we onze leden om…

Op 22 februari 2024 heeft De Unie met de WTG een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2023-2025. Klik hier voor…

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de onderhandelingen voor de inflight op donderdag 22 februari 2024.   Contractcatering & hospitality…

In onze vorige nieuwsbrief heeft De Unie gemeld dat niet alle vakbonden in konden stemmen met het onderhandelingsresultaat omdat de meerderheid…

Rabobank

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel Een uitleg van jouw werkgever Rabobank over het waarom van een nieuwe pensioenregeling.    …

Op 4 en 5 maart 2024 start het pensioenoverleg bij Rabobank. Voor deze onderhandelingen is, in overleg met de kaderleden…

Op 21 februari 2024 hield De Unie een webinar voor medewerkers van VodafoneZiggo over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao….

Onderhandelen CAO

Wij zetten ons bij allerlei organisaties en branches in voor betere arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je de ontwikkelingen en resultaten van…

Dit bericht gaat over de voorgenomen reorganisatie bij Shell Chemicals Europe BV.    De voorgenomen reorganisatie Shell heeft De Unie…

In dit bericht brengen wij je op de hoogte van de uitslag over de stemming van het sociaal plan bij…

We hebben de stemmen die uitgebracht zijn voor de cao geteld. Het aantal uitgebrachte stemmen was bedroevend laag. Wellicht heeft…

De huidige cao Michelin loopt binnenkort af en in gezamenlijk overleg tussen Michelin en De Unie is besloten om een…

Op 8 februari 2024, na 3 onderhandelingsrondes, is er tussen VodafoneZiggo en De Unie een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen voor…

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingegaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen in Nederland moeten uiterlijk op 1 januari…

Deze circulaire is verzonden aan al onze leden die werkzaam zijn bij een van de bedrijven die zijn gevestigd op…

Vrijdag 2 februari 2024 is de stand van zaken na 3 overlegrondes aan onze leden gestuurd. De laatste was op…

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao contractcatering, hospitality en inflight. Donderdag 15 februari…

In de cao Banken is een minimum pensioenregeling opgenomen. Deze regeling geeft aan dat elk van de aangesloten Banken verplicht…

Met deze nieuwsbrief informeren wij je over de uitslag van de stemming over het voorgelegde arbeidsvoorwaardenpakket van de AVO. De…

Het is alweer even geleden dat we informatie gaven over de status van de onderhandelingen met de directie van AkzoNobel…

We hebben een cao-akkoord bereikt met gemiddeld 8,84% loonsverhoging voor jouw cao 2024 in de Banden en Wielen-sector.   Het…

Op 1 juli 2023  is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat we de pensioenregeling bij…

Op donderdag 15 februari 2024 zijn we begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metaal en Techniek. Hierbij willen…

Op woensdag 14 februari werden de Q4 resultaten bekend gemaakt. De bank heeft een sterk jaarresultaat 2023 gerealiseerd. Op diezelfde…

ABN AMRO heeft vandaag bekend gemaakt de hoogste winst in jaren te hebben geboekt en de aandeelhouders daarvoor te gaan…

Eind 2023 is het niet gelukt om tot een nieuwe cao voor Signify te komen. Om die reden hebben de…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de cao-onderhandelingen, pensioen, RVU, Codekamer Contractcatering en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit en mantelzorg….

De UWV-cao loopt af op 30 april 2024. De Unie streeft naar een akkoord over de nieuwe cao voor deze…

Van de uitgebrachte stemmen bij De Unie heeft bijna 90% ingestemd met het resultaat CAO Nouryon 2024/2025.   Dat betekent…

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat alle pensioenregelingen uiterlijk op…

Met dit bericht zijn de leden van De Unie op de hoogte gebracht van de uitslag van de stemming over…

De Unie heeft inmiddels het eerste overleg gehad met de werkgevers over de nieuwe cao in de Grafimedia. We hebben de…

Op 1 februari 2023 informeerden wij de leden  dat Albert Heijn de start van de hernieuwde onderhandelingen over de cao…

In dit bericht informeren wij  je over de cao-onderhandelingen, pensioenoverleg, sectoroverleg en de landelijke stand van zaken over diversiteit en…

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Het is al geruime tijd stil geweest rondom de cao-onderhandelingen voor de ICK. De laatste stand van zaken is dat…

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor jou en Arcadis….

Naar aanleiding van de gemeenschappelijke petitie vanuit de vakbonden die we vorige week aan de werkgeversdelegatie hebben overhandigd, zijn we…

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de geplande overleggen met ONVZ over een nieuw sociaal plan….

Per 1 juli 2024 zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten zijn over de arbeidsvoorwaarden. Dan is namelijk de cao die…

NN Group

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht en zijn er nieuwe regels voor pensioenen in…

Per 1 juli 2024 zullen er weer nieuwe afspraken gemaakt moeten zijn over de arbeidsvoorwaarden. Dan is namelijk de cao…

Per 1 juli 2023 komt er na één jaar weer een einde aan de lopende cao. Als het aan De…

De leden zijn gevraagd om de belangenbehartiger John Kapteijn te voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen…

Op dit moment worden er gezamenlijke ledenvergaderingen gehouden om het cao-eindbod van AkzoNobel te bespreken en te peilen wat de…

Op dinsdag 6 februari 2024 zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao Uitvaart gestart. Zoals altijd bij een eerste overleg,…

De Unie en haar collegabonden hebben op maandag 29 januari 2024 met de werkgever gesproken over verschillende onderwerpen. We hebben…

Een ruime meerderheid van De Unie-leden heeft ingestemd met het recent bereikte cao-akkoord. 92% van onze leden stemden voor. Ook…

Van a.s.r. kreeg De Unie het bericht dat het net overgenomen Knab van Aegon nu overgaat naar een Oostenrijkse bank BAWAG….

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao contractcatering, hospitality en inflight. Op donderdag 1…

In het bericht van 18 januari 2024 heb ik grote lijnen de stand van zaken geschetst na onderhandelingsronde III. De…

Via deze link kun je de nieuwsbrief lezen van AC Rijksvakbonden waarbij De Unie is aangesloten. Deel dit vooral met je…

De uitslag van de stemming over de cao’s binnen Heineken zijn bekend! De leden van De Unie en MHP Heineken…

De cao-onderhandelingen bij ABNAMRO zijn inmiddels in volle gang. Het normleasebedrag voor de auto-van-de-zaak-regeling is onderdeel van de cao. Daarom…

De Unie is bezig met voorbereidingen voor de volgende cao-onderhandelingen. Daarom hebben we een enquête gehouden waarin onze leden en…

In dit bericht is er aandacht voor het eerste gesprek tussen HR AEN en de vakorganisaties en voor de landelijke…

In dit bericht lees je een correctie op een eerder gecommuniceerd loonbod van Arcadis.   Cao Op 18 januari en…

In ronde I en ronde II ging de werkgever aan de onderhandelingstafel zonder mandaat. Zou dat in ronde III (31…

Inmiddels speelt al meer dan een jaar de kwestie rond het voorgenomen besluit, het Europese Hoofdkantoor te Sittard te gaan verlaten…

In de afgelopen periode hebben we regelmatig gesproken over de opstarttijden en sluitingstijden na afloop van de wachtrij. We hebben…

Op 29 januari 2024 hebben partijen bij elkaar gezeten voor het Arbeidsvoorwaardenoverleg. De AVO gaat over jouw arbeidsvoorwaarden bij Sweco….

ING heeft 2023 afgesloten met een mooi vierde kwartaal. De nettowinst is uitgekomen op 7,2 miljard euro. Dit is een…

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat we de pensioenregeling bij…

Op dinsdag  30 januari 2024 hebben we voor de zesde keer met de directie om tafel gezeten om te onderhandelen…

In de cao Uitvaart 2022-2024 hebben de cao-partijen afgesproken een onderzoek uit te voeren naar de werkdruk in de sector….

Door sneeuw en ijs werd ronde III (eigenlijk ronde II) met Intertek, op 18 januari 2024, een digitale ontmoeting met…

De Unie is bezig met voorbereidingen voor de volgende cao-onderhandelingen. Daarom hebben we  een enquête gehouden waarin onze leden en…

Deze week was de aftrap van de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Ook is er gesproken over het sociaal plan….

  Het op 29 januari 2024 geplande overleg over de nieuwe cao bij VodafoneZiggo is, als gevolg van ziekte, verschoven…

Op dinsdag 19 december 2023  is er door de belangenbehartiger Hans Korver met twee  kaderleden een petitie overhandigd aan de…

MITT

In dit bericht informeren we je over de cao-onderhandelingen, pensioenonderhandelingen, Arbocatalogus, MOI en SAVAMITT.   Cao-onderhandelingen MITT Dinsdagmiddag 30 januari…

De Unie organiseert twee pensioenbijeenkomsten om met alle medewerkers van de Rabobank te spreken over de wijzigingen in de pensioenregeling. We…

ING

De huidige pensioenregeling moet omgezet worden naar een pensioenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet Toekomst Pensioen (Wtp)….

Op donderdag 25 januari 2024 vond er weer een overleg plaats in het kader van de Bi-monthly bijeenkomsten. Daarbij is…

Na vijf onderhandelingsrondes is het niet gelukt een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven af te spreken. De werkgevers hebben op 23 januari…

In de afgelopen periode hebben leden kunnen stemmen voor een nieuwe cao. Een overgrote meerderheid heeft ingestemd. Ook de leden…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao en pensioenregeling voor jou en Arcadis.  …

Rabobank

Bijna 1900 medewerkers hebben de pensioenenquête ingevuld. Heel hartelijk dank daarvoor. Het was voor velen niet een makkelijke enquête, voor…

Vorige week hebben wij een nieuwsbrief verzonden aan de leden en erop gewezen over de individuele ondersteuning waar zij als…

Vorige week en op 22 januari 2024 hebben wij in een viertal informatiebijeenkomsten het cao-onderhandelingsresultaat Nouryon van 12 december nader toegelicht….

We gaan binnenkort weer starten met de onderhandelingen voor de cao in de Banden en wielenbranche. De vorige cao was…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor medewerkers en bedrijven…

Er zijn een aantal informatiebijeenkomsten geweest en er vinden er nog een paar plaats. Deze hebben we als vakbonden gezamenlijk…

ING

De leden van De Unie hebben zich kunnen uitspreken over het voorstel om de indexatiemaatstaf bij het Pensioenfonds ING aan…

Voor de onderhandelingen met VodafoneZiggo over de nieuwe cao per 1 januari 2024 heeft De Unie haar voorstellen bij de…

Het is uiteindelijk gelukt om tot een cao-onderhandelingsresultaat te komen. Het niet helemaal geworden waar we ingezet hadden, we maar…

Zoals al eerder aangekondigd, volgt hier een korte poll over de Auto-van-de-Zaak-regeling bij ABN AMRO. De hoogte van het normleasebedrag…

Zorg van de zaak

In de afgelopen periode konden de leden stemmen voor een nieuwe cao. De leden van De Unie hebben precies evenveel…

De Unie en VodafoneZiggo gaan met elkaar in gesprek over een nieuwe cao per 1 januari 2024. Ook nu is…

Op 10 januari 2024 heeft De Unie aan de leden gevraagd om mee te denken bij het voorbereiden van de…

Eind vorig jaar informeerden wij je over de stand van zaken van het proces voor de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers….

Vandaag hebben wij het bericht ontvangen van de Werkgevers in de Technische Groothandel (WTG) dat zij officieel het cao-eindbod 2023/2025…

Onderstaand de tekst van de mail die naar de directie van AkzoNobel is verstuurd. De inhoud spreekt voor zich. We…

Het is de afgelopen weken stil geweest omtrent de cao-onderhandelingen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is! Inmiddels…

Op woensdag 17 januari 2024 vond ronde III van de onderhandelingen over de cao 2023-en-verder plaats. Tussen 09:00 uur en 17:00 uur…

De Unie deed mee aan acties en stakingen, want we zijn ervan overtuigd dat Aedes echt een verkeerd beeld had…

ABN AMRO

Op dinsdag 16 januari 2024 hebben we een ledenbijeenkomst gehouden om de concept-voorstellenbrief te bespreken. De bijeenkomst was goed bezocht,…

Onderhandelen CAO

Wij zetten ons bij allerlei organisaties en branches in voor betere arbeidsvoorwaarden. Ondanks de feestdagen was het een drukke maand….

In dit bericht informeren wij je over de start van de onderhandelingen voor een nieuwe branche-cao vanaf 1 april 2024….

Op 12 januari om 12:00 uur is de stembus gesloten voor wat betreft de mogelijkheid om je uit te spreken…

Op maandag 15 januari vond het geplande vervolgoverleg plaats met de directie over de verlenging van de cao. In onze…

ABN AMRO

Vooruitlopend op de cao-onderhandelingen die 29 januari beginnen, hebben de bank en de vakbonden afgesproken dat collega’s vanaf 1 januari…

Op 17 januari 2024 vinden de laatste aanzeggesprekken plaats voor collega’s bij VDL Nedcar die per 1 maart 2024 boventallig…

Op 12 januari om 12:00 uur hebben wij een webinar gegeven over de pensioenregeling. Wij hebben de wijziging eerst toegelicht in…

In de week voor kerstmis 2023 liet de werkgever dsm-firmenich de werknemers weten toe te willen naar nieuw Short Term…

Het kalenderjaar 2023 is bij Signify afgesloten met de wetenschap dat Signify niet in wenst te gaan op de gestelde…

In week 2 lieten wij de leden weten dat wij benaderd waren door Aedes met het verzoek om weer met…

Op dinsdag 16 januari 2024 hield Vakbond De Unie een webinar over de cao voorstellen voor een nieuwe ABN AMRO…

Wat vind jij van de nieuwe pensioenregeling van het Bpf Foodservice? De werkgevers die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice,…

Op maandag 15 januari 2024 hebben partijen weer een ochtend bij elkaar gezeten voor het Arbeidsvoorwaardenoverleg. De AVO gaat over…

Vorige week hebben wij in een 4-tal informatiebijeenkomsten het onderhandelingsresultaat van 13 december 2023 nader toegelicht. Een resultaat waarbij het…

Al tijdens de onderhandelingen heeft dsm-firmenich-in-Nederland aangegeven aan te willen sluiten bij het systeem van functiewaardering waar de fusiepartner zich…

Op donderdag 11 januari 2024 vond ronde II plaats. In de eerste ronde was ons meegedeeld dat OCI geen mandaat…

Leden van De Unie hebben tot en met donderdag 18 januari de tijd om te stemmen over de voorgestelde wijziging…

Afgelopen november 2023 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen gestart. Zoals ook bij de vorige cao en het sociaal…

MITT

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen, pensioenonderhandelingen en het ontwikkelaanbod van MOI.   Cao-onderhandelingen MITT In onze…

Op 12 januari hield De Unie een webinar over de harmonisatie indexatiemaatstaf bij het pensioenfonds PFI van ING. Je kunt…

drank

Op woensdag, 10 januari 2024, hebben wij weer uitgebreid met de werkgeversdelegatie in de Drankensector gesproken over de nieuwe cao. Vorige…

Tot en met donderdag 11 januari kon er gestemd worden over het eindbod dat MN op tafel heeft gelegd. De…

Afgelopen maand hebben de leden ons online webinar kunnen volgen met informatie over het sociaal plan. Heb je deze gemist,…

In de afgelopen periode hebben we een aantal keren onderhandeld over een nieuwe cao. De gesprekken waren intensief want er waren…

Dit bericht is verzonden aan al onze leden die werkzaam zijn bij één van de bedrijven die zijn gevestigd op…

Eind vorig jaar is er een resultaat bereikt voor een nieuwe cao. Als het goed is, konden alle medewerkers de…

In de afgelopen periode hebben we de leden een aantal polls voorgelegd. Heel veel leden en ook niet leden hebben…

Op basis van de signalen, van een deel van onze leden bij DAF Trucks, hebben wij in overleg met onze kaderleden van…

VGZ

In de afgelopen periode hebben we de leden op de hoogte gehouden van de voortgang van de cao. Wij hebben…

Nederlandse luchtvaart

Samen naar schoner, stiller, sterker Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, maakindustrie, brancheorganisaties en vakbonden hebben vandaag gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd….

Op 19 december 2023 hebben we voor een vijfde en laatste keer met de WTG onderhandeld over de nieuwe cao…

Achmea

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode…

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

De huidige UWV loopt tot en met 30 april 2024. Om tijdig een nieuwe cao af te kunnen sluiten, starten…

ING

Dit bericht is in eerste instantie van belang voor leden die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij Pensioenfonds ING…

Onduidelijk of ze voldoende te bieden hebben Vanmorgen zijn wij benaderd door Aedes met het verzoek om weer met elkaar…

De Cao Banken kent een zogenaamde minimum pensioenregeling. In de cao is vastgelegd waar de pensioenregeling ten minste aan moet…

Na moeizame onderhandelingen met de vakbonden heeft de werkgeversorganisatie BNA een eindbod gedaan voor een nieuwe cao van 1 januari…

De onderhandelingen over het sociaal plan met Ausnutria zijn stilgevallen. Er is een eindbod gedaan door de werkgever, die tijdens…

Het lijkt wel alsof de cao nog niet zolang geleden is afgesloten en dat klopt! Toch is het alweer tijd…

Dit jaar zullen er verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) gehouden worden. Het aantal leden van de OR zou zelfs mogen…

De stemmingsuitslag is binnen. Het onderhandelingsresultaat is goedgekeurd door de leden! 100% van de leden heeft ingestemd. Dat betekent dat…

Eind 2023 is er nog gewerkt aan de tekst van de cao 2022-2023 en aan de tekst van cao 2023-2024. Om…

De Unie is gestart met de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao in de Drankenindustrie. De huidige cao is inmiddels al afgelopen….

Op vrijdag 15 en woensdag 20 december 2023 is er onderhandeld over de nieuwe cao. Dat goede overleg heeft helaas…

Op 11 december 2023 heeft het overleg met Sabic IP / SHPP uiteindelijk een eindbod opgeleverd van de kant van…

In december 2023 hebben we ons gebogen over de AVR en de concept-arbeidsovereenkomst die aan de leden werden voorgelegd. Ons…

De cao bij Teijin Aramid loopt op 31 maart 2024 af. Voor een goede voorbereiding van de gesprekken met de…

Op woensdag 20 december 2023 hebben we als AVO-partijen het vierde overleg gehad. De AVO gaat over de arbeidsvoorwaarden. De…

In dit bericht aandacht voor de komende cao-onderhandelingen, RVU en Codekamer Contractcatering.   Cao-onderhandelingen Op 1 april 2024 loopt de…

In de afgelopen periode hebben we onderhandeld over een nieuwe cao en een sociaal plan. De werkgever heeft een eindbod…

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die…

Vrijdag voor Kerstmis is het resultaat van de stemming door de Unieleden bekend geworden. Met een minimaal aantal, waren de…

Onlangs hebben De Unie en haar collegabonden overleg gehad met een deel van de ondernemingsraad en vervolgens met de HR-directeur,…

Op 21 december hebben cao-partijen een eindbod ontvangen van de werkgevers. Dit eindbod kun je hier lezen. De Unie zal dit…

Op 21 december 2023 hebben wij een online webinar gehouden over de inhoud van het sociaal plan. Ben je benieuwd…

ING

In 2024 moeten de onderhandelingen over de pensioenonderhandelingen over jouw pensioen tot een resultaat komen. De Wtp (wet toekomst pensioenen)…

Op 13 december werd De Unie geïnformeerd over de naamswijzigingen binnen Sitech Services. Op 1 juni 2023 is Sitech opgesplitst in…

Onlangs konden de Unie-leden hun stem uitbrengen op het principeakkoord dat we op 1 december 2023 hebben bereikt over de…

De leden van De Unie hebben gestemd over het herziene (aanvullende) eindbod van PGGM voor de cao 2024. Van de…

Op dinsdag 19 december 2023 hebben De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars een onderhandelingsresultaat bereikt…

We hebben een overeenstemming bereikt  met de werkgevers over hoofdlijnen voor nieuwe pensioenregeling Metaal en Techniek.     Sinds juni…

Op woensdag 20 dember 2023 hield De Unie een webinar met een toelichting op het principe akkoord over het Sociaal…

CBR

In het bericht van 1 december ’23 heb je kunnen lezen dat we een periodiek overleg zouden hebben met de…

NN Group

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Al geruime tijd zijn we met Philips in overleg over de te maken contractkeuze waarmee we de nieuwe pensioenregeling binnen…

Vorige week werden onze leden geïnformeerd over de resultaten van de petitie. In deze petitie riepen we Shell op om…

VGZ

Het nieuwsbericht over VGZ dat eerder is gepubliceerd, is niet compleet.   In overleg met VGZ hadden we afgesproken om…

In de afgelopen weken is de vakbondskaravaan op diverse plekken neergestreken. De vakbondsbijeenkomsten zijn goed bezocht. Honderden werknemers hebben inmiddels…

Sluit dit jaar nog goed af, of start het nieuwe jaar met een goed voornemen/goede daad!   Jij kan de…

Recent heeft Marlies Knijnenberg, Head of HR HDI Global SE, De Unie benaderd met het verzoek om het huidige sociaal…

Rabobank

Op maandag 4 maart 2024 starten de onderhandelingen voor fase II. Deze tweede fase gaat over jouw nieuwe pensioenregeling. In…

Wij hebben op 6 en 12 december 2023 overleg gehad met dnata over de nieuwe cao. In tegenstelling tot voorgaande…

ABN AMRO

De onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen eind januari 2024. Onderdeel van onze voorbereidingen is dat wij van onze leden…

Onderhandelen CAO

Wij zetten ons bij allerlei organisaties en branches in voor betere arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je de ontwikkelingen en resultaten van…

De cao van a.s.r. en het Overgang protocol van Aegon halverwege loopt volgend jaar af. Op 1 juli 2024 hebben…

Aan de medewerkers bij de Rotterdamse corporaties en omgeving: we willen knallend de kerstperiode in!   Wanneer en waar:   Woensdag 20…

Volksbank

In de afgelopen periode zijn er een aantal overleggen geweest. Er is gesproken over pensioen en we hebben ook stilgestaan…

Zorg van de zaak

In de afgelopen periode hebben we een aantal gesprekken gevoerd. Afgelopen week hebben we een resultaat bereikt voor een nieuwe…

Ondanks de goede intenties van alle betrokken partijen om snel tot afspraken te komen, hebben we inmiddels twee serieuze onderhandelingsrondes…

Deze week is voor iedereen binnen FrieslandCampina ontzettend onrustig. Er is bekend gemaakt dat er over een periode van 2…

Op 5 december hebben we met de werkgevers in de Golfbranche wederom een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. En…

Op 12 december 2023 hebben wij gesproken met de werkgevers voor de ICK-cao. In een eerder stadium gaven de leden…

Met dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven van woensdag 13 december 2023.  Het…

De cao Rijk loopt op 30 juni 2024 af. Net als, tot voor kort, de politie cao.   Bij de…

Met dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao en pensioenregeling voor jou én Arcadis. Op…

De leden van De Unie, andere vakbonden als ook ongeorganiseerde werknemers uit de uitgeefsector hebben duidelijk laten zien wat zij…

Op 14 december 2023 hebben De Unie en de andere vakbonden een gesprek gehad met PGGM over de huidige situatie…

Ronde II die op 14 december 2023 zou plaatsvinden is door de werkgever geannuleerd. Rob Mitchel was helaas en tot…

Vorige week hebben wij je laten weten dat ruim 2 maanden informeel overleg met werkgevers helaas geen cao heeft opgeleverd….

Op 13 december 2023 hebben de vakbonden, kaderleden en werkgever bij elkaar gezeten voor de cao-onderhandelingen voor Refresco. Vakbonden hebben…

Onlangs hebben we de leden gevraagd een petitie te ondertekenen. In deze petitie roepen we de werkgever op om een…

De leden van Heineken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale ledenbijeenkomst waarin de onderhandelingsdelegatie van De Unie/MHP…

Onlangs konden de leden hun stem uitbrengen over de aanpassingen die GKN Fokker wil doorvoeren in de PDP-regeling. De uitslag…

Begin november informeerden we de leden over het bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao motorvoertuigen en tweewielers. Onze leden hebben…

In dit bericht informeren we je verder over het resultaat van de cao-onderhandelingen en wat De Unie van de uitkomst…

De huidige cao’s in de sector Metaal en Techniek lopen per 31 maart 2024 af. We zijn volop bezig met…

In dit bericht informeren wij je over Scandinavian Tobacco Group.   Op dit moment is  20% van het personeel bij…

Rabobank

Fase I van de cao-onderhandelingen is afgerond. Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met de afspraken over salaris,…

ABN AMRO

De onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen eind januari 2024. Onderdeel van onze voorbereidingen is dat wij van onze leden…

Er is goed gereageerd op de uitnodigingen om de belangenbehartiger van input te voorzien. In overleg met kaderleden en onze…

VGZ

In ons vorige bericht hebben wij je bijgepraat over de cao-onderhandelingen. Op 5 december 2023, hebben we de gesprekken vervolgd….

Een meerderheid van onze leden heeft positief gereageerd op het sociaal plan Bosch dat afgelopen donderdag naar aanleiding van de…

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

Met dit bericht informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor jou én Arcadis. Op 6 december…

Op donderdag 7 december hebben wij de vierde onderhandelingsronde gehad voor de nieuwe cao. De intentie was om er samen…

Eindelijk, na een lange tijd, hebben we het overleg met de werkgever over een nieuwe cao weer hervat. De werkgever…

In dit bericht aandacht voor de komende cao-onderhandelingen, de looptijd van de RVU, pensioengesprekken en het stoppen van de branche-examens…

Per 1 januari 2024 is er geen nieuwe cao voor de retail. Deze week werd duidelijk dat er met de…

Achmea

Op donderdag 7 december hebben we met Achmea een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. Een resultaat dat niet gemakkelijk…

In de afgelopen periode hebben we een aantal keren om de tafel gezeten voor een nieuwe cao en sociaal plan….

In bericht brengen wij je op de hoogte van het eerste overleg met ONVZ over een nieuw sociaal plan.  …

NN Group

Op 6 december 2023 hebben we het laatste cao-overleg gehad met NN Group. In dit overleg hebben we nog een…

Eind oktober hebben de leden kunnen lezen over de resultaten van de enquête die de gezamenlijke bonden hebben gehouden onder…

De cao-onderhandelingen zijn op 5 december 2023 tot een abrupt eind gekomen. De werkgever legde een eindbod op tafel. Een…

Op 7 december 2023 vindt ronde I van de onderhandelingen voor de cao 2024 plaats. Langs de weg van goed…

Op 5 december 2023 zijn de cao-partijen verdergegaan met de cao-onderhandelingen. De cao-onderhandelingen zijn nu geschorst en zullen op 19 december weer…

Enige tijd geleden hebben we – ter voorbereiding op de gesprekken voor de nieuwe cao – medewerkers gevraagd deel te…

In dit bericht willen we je meer vertellen over de stand van zaken rond de overstap naar een nieuw pensioen…

ABN AMRO

De onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen eind januari 2024. Onderdeel van onze voorbereidingen is dat wij van onze leden…

Op woensdag 29 november 2023 hebben we de derde AVO-dag gehad. De onderwerpen uit de inzetbrieven van de ondernemingsraad (OR),…

Achmea

Op dinsdag 4 december 2023 hebben we met Achmea lang en intensief verder gesproken over de nieuwe cao. Er zijn…

Op 17 november 2023 hebben wij de leden gevraagd uit te spreken over het onderhandelingsresultaat zoals dat op 16 november…

Na onze personeelsmeeting van 21 november 2023 hebben we opnieuw heel intensief en constructief onderhandeld met de werkgever voor een…

Afgelopen week vrijdag (1 december 2023) zijn we ook door je werkgever verrast met de mededeling over een nieuwe maar…

Op 27 november stuurde ik je de wijzigingsvoorstellen waarmee wij de onderhandelingen voor de cao 2024-en-verder zijn ingegaan.  Mocht je…

Een paar jaar geleden heeft GKN Fokker de PDP-regeling aangepast. De PDP-regeling is de beoordelingssystematiek van GKN Fokker. Vanaf toen…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao.   Cao-onderhandelingen Dinsdag 28 november 2023 hebben…

Op vrijdag 1 december 2023 hebben De Unie en haar collegabonden een principeakkoord bereikt met de werkgeversverenigingen BETA en BOVAG….

De werkgevers Tuinzaden bieden een loonsverhoging van 4,5%. Vul de enquête over dit loonbod in!   Op maandag 20 november 2023 was…

CBR

Er komen veel vragen binnen over de extra bonus die de examinatoren krijgen voor extra overwerk, maar de afdeling theorie…

NN Group

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

De leden van De Unie stemmen in met het onderhandelingsresultaat.   Stemming fase 1 cao Op 14 november 2023 heeft…

De petitie om Shell op te roepen een structurele ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor buiten-cao’ers af te spreken, staat nog…

MITT

Met dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen MITT.   Cao-onderhandelingen In mijn laatste nieuwsbrief van 23 november 2023,…

De Unie en de overige vakbonden hebben de afgelopen 2 weken het onderhandelingsresultaat voor de cao Sport 2024-2025 aan de eigen…

In maart loopt de huidige cao ten einde, we kunnen daarom weer onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. In dit proces is…

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Aedes heeft het ultimatum laten verlopen en per brief nogmaals bevestigd, dat zij haar eindbod niet wijzigt, dat was op…

De Unie onderhandelt met VGZ over de nieuwe cao. Over de loonsverhoging hebben we nog geen resultaat geboekt.   Waar…

Op 23 november 2023 hebben we onze leden werkzaam bij Sabic IP / SHPP de eerste nieuwsbrief met betrekking tot…

Wij hebben de leden gevraagd om hun stem uit te brengen op het eindbod  cao 2024 PGGM. Dit eindbod kun…

ABN AMRO

Op maandag 29 januari 2024 starten de onderhandelingen voor de nieuwe ABN AMRO-cao. De huidige cao loopt af op 1…

Vorige maand informeerden wij onze leden over het pensioenresultaat dat De Unie heeft bereikt met Holland Casino. De leden hebben…

NN Group

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

De afbouw van de productie is al een tijdje aan de gang. Daarmee samenhangend is ook de afbouw van personeel…

Voor 10 november 2023 hebben de leden de belangenbehartiger voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen /…

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor ons Whatsapp-kanaal, dan houden wij je direct op de…

Op 9 november leidde de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao-uitgeverijbedrijf tot een eindbod vanuit de werkgevers. Het gaat alleen…

(Update 12 december 2023. De Unie heeft afgelopen tijd stevig onderhandeld bij FrieslandCampina over het sociaal plan. Inmiddels hebben we…

Op woensdag 22 november 2023 hebben De Unie en haar collegabonden voor de derde keer onderhandeld met de werkgeversorganisaties BETA…

Maandag 20 november is de tweede onderhandelingsronde geweest met de werkgevers (WTG). De WTG heeft dit moment gebruikt om hun…

Achmea

Op 23 november is er met Achmea de hele dag onderhandeld over de nieuwe cao. Hoewel de onderhandelingen in goede…

Op 7 december 2023 worden de cao-onderhandelingen weer voorgezet.   Ter voorbereiding op deze cao-onderhandeling willen wij de leden uitnodigen…

Op 5 november 2023 hebben wij de leden uitgenodigd om de belangenbehartiger te voorzien van input voor de aanstaande onderhandelingen….

De Unie heeft, in overleg met de groep kaderleden, een onderhandelaarsakkoord bereikt met de Rabobank. Het woord is nu aan…

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen, resultaten, tips over het omgaan met werkstress en de voorbereiding op…

Volksbank

Na een aantal overleggen hebben we een akkoord bereikt voor een nieuw sociaal plan. De overleggen vonden plaats in een…

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

ABN AMRO

In de afgelopen periode zijn we een aantal keren met de bank in overleg gegaan. We hebben gesproken over het…

MITT

In dit bericht komt van alles aan bod namelijk cao, generatiepact, werkstress, jaarlijkse gesprekken, pensioen en MOI.   Cao MITT…

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Heb jij het zeer drukbezochte webinar over het de laatste stand van de onderhandelingen voor jouw nieuwe cao en sociaal…

Onlangs heeft de directie van Ausnutria ons voorgesteld om een sociaal plan af te spreken met een looptijd tot 1…

Het is weer tijd voor de nieuwe cao-onderhandelingen bij dnata. Er is nog geen sector cao voor cargo en eind…

Er is een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Groothandel in Levensmiddelen bereikt. Gedurende een looptijd van 18 maanden wordt het…

NN Group

Reminder: De Unie organiseert morgen 22 november 2023 een online bijeenkomst voor alle medewerkers van NN.   Wij zullen jullie…

In onze ledenvergadering van 15 november 2023 hebben we het eindbod van PGGM besproken. In de ledenvergadering bestond/ontstond teleurstelling over…

Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden zitten vanaf 8 november 2023 met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over de nieuwe cao…

Heb jij het zeer drukbezochte webinar over het bereikte resultaat in fase 1 van de onderhandelingen voor de cao Rabobank…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

In onze vorige bericht informeerde wij je over de brief die wij gestuurd hebben aan de HR-directie van Shell. In…

Op woensdag 15 november hadden we een ms-teams ledenvergadering van De Unie waarin ik het eindbod van PGGM heb toegelicht….

Op donderdag 16 november is, tijdens een Video Tele Conference (VTC) met Envalior uiteindelijk ingegaan op het voorstel van de…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao.   Cao-onderhandelingen Afgelopen dinsdag 14 november 2023…

De cao-onderhandelingen tussen Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben dinsdag 14 november 2023 tot een onderhandelingsresultaat voor een…

De Unie voert sinds september van dit jaar cao-onderhandelingen met NN. We hebben afgesproken te streven om nog dit jaar de…

Op maandag 13 november 2023 kondigde Tata Steel aan dat er binnenkort 800 arbeidsplaatsen vervallen. Dat raakt 500 Tata-medewerkers. De…

Er zijn inmiddels pas twee echte onderhandelingsrondes geweest met de werkgever(s) in de Uitgeverijbedrijven en we zijn nu al in een…

Vorige week woensdag heeft De Unie haar ¾-vergadering gehouden. Bijna unaniem (op twee stemmen na) is besloten over te gaan…

MITT

Met dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen MITT van 7 november 2023.   2e ronde cao-onderhandelingen De tweede ronde…

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind…

De Unie en VodafoneZiggo gaan binnenkort met elkaar in gesprek over een nieuwe cao per 1 januari 2024. Ook nu…

Op dinsdag 7 november 2023 is er weer een cao-onderhandelingsronde geweest. Heineken heeft eerst een overzicht gepresenteerd van de verschillende onderwerpen…

Op 7 november 2023 hebben wij je gevraagd een reservering in je agenda te maken voor een MS Teamsbijeenkomst op…

De collectieve belangen van onze leden bij Intertek Polychemlab zijn per 1 november jongstleden overgedragen aan de belangenbehartiger John Kapteijn….

In het kader van de lopende cao-onderhandelingen wil De Unie graag van jou weten in hoeverre jij jouw persoonlijk opleidingsbudget…

Op 16 oktober 2023 hebben de gezamenlijke vakbonden een ledenvergadering gehouden in Schiedam en in de Botlek. Die ledenvergaderingen gingen…

Het eerste gesprek over de volgende Rabobank cao is achter de rug. Het korte verslag dat De Unie heeft geschreven,…

In deze bericht vind je een terugkoppeling van recente overleggen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds over een nieuwe pensioenregeling voor…

Onlangs zijn de medewerkers door de directie geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Bosch Security Systems. Door de afgenomen vraag aan…

Er komen regelmatig vragen vanuit de afdeling Theorie en de Administratieve dienst over het niet meer betalen van een overwerkvergoeding…

Achmea

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestart. Inmiddels zijn er twee besprekingen geweest. In deze besprekingen hebben…

In dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling voor jou én Arcadis.   Pensioen Maandag…

NN Group

Op dinsdag 31 oktober 2023 zijn NN en de vakorganisaties weer bij elkaar gekomen om verder te praten over een…

De Unie en de overige vakbonden willen de leden graag uitnodigen voor een gezamenlijke digitale raadpleging op vrijdag 10 november…

Vrijdag 3 november 2023 zijn we met het cao-overleg begonnen. Helaas kunnen we nog geen positief nieuws brengen. De directie…

De cao-onderhandelingen zijn in volle gang. Helaas is het nog niet gelukt om tot een akkoord te komen en volgens…

De leden van De Unie hebben het eindbod van Aedes afgewezen en dat betekent dat wij nu een digitale ¾…

Van 24 oktober tot en met 3 november 2023 hebben de medewerkers het onderhandelingsresultaat voor een nieuw Sociaal Plan mogen…

Na zes onderhandelingsrondes is er op maandagavond 30 oktober 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf….

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen van woensdag 1 november 2023.   3e ronde cao-onderhandelingen Hoe is…

Rabobank

Inzet van De Unie voor de cao Rabobank Onze voorstellen voor de nieuwe Rabobank-cao zijn definitief. Hieronder lees je onze…

We zijn inmiddels gestart met de onderhandelingen voor de ICK-cao. Je treft onze cao-voorstellen hier aan. De basis van deze voorstellen…

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling.   Pensioen Op 31 oktober 2023 hebben…

Op woensdag 1 november 2023 hebben cao-partijen een constructief tweede cao-overleg gehad over de thema’s die door de medewerkers zijn…

Binnen 10 dagen na onderhandelingsronde III op 11 oktober 2023 zou Envalior reageren op de voorstellen van de gezamenlijke vakbonden….

Naar aanleiding van de acties van begin dit jaar bij Refresco hadden we afgesproken te werken aan één cao voor…

Onlangs zijn we geïnformeerd door de werkgever dat er weer een aantal nieuwe reorganisaties aankomen bij Signify. Hierdoor zal een…

Op 31 oktober en 1 november organiseerde De Unie webinars over de concept-voorstellen voor een nieuwe cao bij Rabobank. Deze…

Maandag 23 oktober hebben we het tweede overleg gehad over de centrale en de HG/HNL specifieke onderwerpen. Centrale overleg Het…

Maersk container

Van 19 tot 30 oktober 2023 hebben jij en al jouw collega’s het Maersk cao-onderhandelingsresultaat mogen beoordelen. Een grote meerderheid…

Wij zijn al een tijd aan het onderhandelen met de werkgever voor een nieuwe cao. Naar aanleiding van het laatste…

De Unie legt onderhandelingsresultaat pensioen met positief advies voor.   Inleiding Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen…

De stemming over het eindbod van Aedes heeft een bovengemiddeld respons opgeleverd waaruit blijkt, dat deze cao-onderhandeling de gemoederen behoorlijk…

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

De eerste onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn van start gegaan. Partijen hebben hun voorstellen aan elkaar toegelicht.   In…

Op donderdag 26 oktober 2023 vond alweer de derde cao-onderhandelingsbijeenkomst tussen vakbonden en werkgever plaats. Afgesproken was dat in deze…

Op 23 oktober 2023 hebben we voor het eerst om tafel gezeten om te praten over de nieuwe cao Tankstations…

Op onze uitvraag van 5 oktober 2023 om input te vragen voor onderwerpen voor de cao 2024 bij OCI is…

De Unie is op hoofdlijnen geïnformeerd over een voorgenomen reorganisatie binnen Bosch Video Systems. Over het nut en de noodzaak…

Onze opmerkingen zijn door DSM verwerkt in de definitieve versie van de overgangs-cao (Transfer CLA). Die kun je hier lezen.   Afspraken ten…

Op vrijdagmiddag 13 oktober 2023 heeft Sabic Limburg BV ons laten weten een Europees Hoofdkantoor in Amsterdam te gaan openen…

coronamaatregelen in de retail

Vakorganisaties en werkgevers kiezen voor een ander cao-proces. Werkgevers en vakbonden zijn begonnen aan het proces dat moet leiden tot een…

Op woensdag 18 oktober 2023 heeft het eerste cao-overleg voor de nieuwe cao plaatsgevonden. In dit overleg hebben vakbonden en…

De uitslag van onze stemming was 6 oktober 2023 (12:00 uur) al bekend, maar de ledenraadplegingen van onze collega werknemersorganisatie…

Gezamenlijk bericht van vakbonden en werkgevers aan alle werknemers die vallen onder de contractcatering-cao deel A, Inflight en deel B….

In dit bericht informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Arcadis. Cao-onderhandelingen Op 5 oktober 2023 zijn…

Afgelopen dinsdag (17 oktober 2023) hebben onze arbeidsrechtjuriste Ina Kahil en ik (Mandy Raaijmakers) een informatiesessie gegeven over de aankomende…

In september hebben we de leden uitgenodigd om hun stem te laten horen door middel van een korte enquête opgezet…

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Op 18 oktober 2023 hield De Unie een webinar. Tijdens dit webinar werd het nieuwe cao onderhandelingsresultaat voor Maersk uitgelegd….

Voor de buiten-cao-ers van Shell had De Unie een speciale ledenactie opgezet. De actie liep tot 1 oktober 2023. Een…

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft…

Op 17 oktober 2023 hield De Unie een webinar voor de medewerkers van VodafoneZiggo. Onderwerp was het onderhandelingsresultaat Sociaal Plan. …

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft…

In dit bericht informeert Emanuel Geurts je over de terugkoppeling van recente overleggen over pensioen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds en…

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft…

Maandag 16 oktober zijn we met MN in gesprek gegaan over onze inzet om te komen tot een nieuwe cao…

Met dit bericht informeert Emanuel Geurts je over de start van de cao-onderhandelingen en de besprekingen voor een nieuwe pensioenregeling voor…

De verhuizing van Aegon (AEN) en Asset Management (AAM) naar Schiphol per 2025. Dát de medewerkers van Aegon en Asset…

Vrijdag 3 november starten onderhandelingen tussen Rabobank en de vakorganisaties (De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance) over een nieuwe…

De medewerkers hebben het rapport van de cao-enquête van Achmea ontvangen. Op 18 oktober aanstaande starten de cao-onderhandelingen. Maar geen…

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Op woensdag 11 oktober vond ronde III voor de onderhandelingen voor de cao 2023-2024 plaats.  De reacties van onze leden…

De Unie is op woensdag 11 oktober gestart met de onderhandelingen voor de cao bij de Tuinzaadbedrijven. Het eerste overleg…

Afgelopen dinsdag, 10 oktober, vond alweer de vierde onderhandelingsronde plaats. Maar helaas is weer geen resultaat bereikt. Met droge ogen…

Zorg van de zaak

De huidige cao van Zorg van de Zaak loopt eind dit jaar af. Voor De Unie is dit aanleiding om…

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met NN. We bespreken de gang van zaken bij het bedrijf, zoals reorganisaties en…

Volksbank

Eind dit jaar loopt het Sociaal Plan van de Volksbank af. Dat betekent dat er een nieuw Sociaal Plan afgesproken…

Met deze ledenbrief informeren wij je over de cao-onderhandelingen én een ledenvoordeel.   Cao-onderhandelingen Op 11 oktober 2023 zijn de…

For English scroll down Wij hebben met VodafoneZiggo gesproken over een nieuw sociaal plan. Het nieuwe sociaal plan moet ingaan…

Eind 2023 loopt de cao KPN af. Voor De Unie is dit aanleiding om tot een goede inzetbrief te komen….

De Unie bereidt de cao-onderhandelingen voor, door via een serie enquêtes de mening te peilen van onze leden en hun…

Zoals ook al op MN intranet is gepubliceerd, is op maandag 9 oktober het cao overleg gestart om te komen…

Op maandag 9 oktober 2023 heeft De Unie met haar collega vakbonden aan tafel gezeten om een gesprek te voeren…

On Oct. 6, 2023, FrieslandCampina announced a major reorganization. Huge cost cuts are being made, much of which will affect…

Op 6 oktober 2023 heeft FrieslandCampina een grote reorganisatie aangekondigd. Er worden enorme kostenbesparingen doorgevoerd, waarvan een groot gedeelte Europa…

NN Group

Op 9 oktober 2023 heeft De Unie opnieuw overleg gevoerd met NN over jouw nieuwe cao. De belangrijkste onderwerpen op…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….