De Unie, in jouw belang

Nieuws jouw cao en branche

Deze zomer informeerden wij de leden over de toen aankomende besprekingen voor de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers. De huidige…

Op 19 september 2023 zijn er drie ledenbijeenkomsten geweest. Deze waren bedoeld om aan jou en jouw collega’s verslag te…

In dit bericht informeren wij je over de start van de cao-onderhandelingen, de stand van zaken in de werkgroepen én de Maand…

De Unie en haar collegabonden hebben op 5 september 2023 Royal IHC gesproken over verschillende onderwerpen. We hebben daarover een gezamenlijke…

Op 20 september 2023 waren we uitonderhandeld. Argumenten kwamen voor de zoveelste keer terug en Sabic Limburg toonde zich niet…

In aansluiting op het bericht van 20 september 2023 hierbij de toelichting op de overwerkregeling voor medewerkers in de salarisschalen…

Op dinsdag 19 september hebben we voor de eerste keer met de werkgever overleg gevoerd over een nieuwe cao voor…

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Sweco worden gestart en de belangenbehartiger Emanuel Geurts vraagt de leden om hun…

Op 15 september 2023 heeft een deel van de collega’s van VDL Nedcar ontslag aangezegd gekregen en hun dienstverband wordt binnenkort beëindigd bij VDL Nedcar.  …

Philips High Tech Campus Eindhoven

Op woensdag 20 september 2023 is er overleg geweest met Philips en ASML. ASML heeft aangegeven dat men de over…

De cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen met een voorstellenbrief. De voorstellenbrief van De Unie kun je hier lezen. Dit…

De Unie bereidt de cao-onderhandelingen voor, door via een serie enquêtes de mening te peilen van onze leden en hun…

45% van de leden van De Unie heeft  de moeite genomen om zich uit te spreken over het onderhandelingsresultaat cao…

De Unie heeft haar leden al eerder geïnformeerd over het cao-onderhandelingsresultaat dat we met Holland Casino hebben bereikt. De onderhandelingen…

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Arcadis worden gestart en de belangenbehartiger Emanuel Geurts vraagt de leden om hun…

Binnenkort starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Retail-Non-Food. Daar wil jij vast alles van weten? In de cao staan…

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep, dan houden wij je direct op de…

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep, dan houden wij je direct op de…

Een grote meerderheid van de leden reageert positief op de concept-voorstellenbrief van De Unie. “Een goede start voor het cao-overleg,…

De onderhandelingen over een nieuw sociaal plan bij VodafoneZiggo vorderen gestaag en komen in een spannende fase. Op 6 en 8…

Per 1 okober 2023 loopt de cao af waarvan Avient Protective Materials zich tot op heden nog bedient. Op 13 september…

Op 12 september, 29 september en 11 oktober 2023 zijn respectievelijk ronde I, ronde II en ronde III van de…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Terwijl het onderhandelingstraject bij Sabic Limburg loopt zijn er in dezelfde periode elders alweer 4 andere cao’s tot stand gekomen….

Er is al enige tijd onenigheid tussen de ondernemingsraad en de directie van IBM Nederland omtrent de arbeidsvoorwaarden en specifiek…

De Unie organiseerde een webinar op 7 september over het Sociaal Plan bij VodafoneZiggo. Hierin werden de resultaten van het…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

De derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Woondiensten is op 6 september 2023 niets uitgelopen. Partijen zijn nog verder tegenover…

De vakorganisaties en werkgevers zijn onderling én ook met pensioenfonds SBZ in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Donderdag 24 augustus…

Met dit bericht  informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de pensioenbesprekingen bij Arcadis.   Pensioen Tot aan de zomer…

De Unie vraagt de leden altijd voorafgaand aan de cao-onderhandelingen om hun mening over de arbeidsvoorwaarden bij de Rabobank. We…

Terwijl het onderhandelingstraject bij Sabic Limburg loopt zijn er in dezelfde periode elders alweer 4 andere cao’s tot stand gekomen….

Ongecontroleerd verlies aan verbinding met de buitenwereld door roekeloos besluit. “Roekeloos kiezen voor krimp is een keuze voor een ongecontroleerd…

Na zes rondes is deze maand de tekst van protocol onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. De tekst kun je hier lezen….

Hieronder de resultaten van de enquête die we voor de zomervakantie hebben gehouden onder de medewerkers over de nieuw af…

Ieder kwartaal spreken werknemersorganisaties met de Ondernemingsraad NXP Semiconductors.   Volgende week donderdag – 7 september 2023 – zal er weer…

Dinsdagmiddag 29 augustus 2023 is er onderhandelingsresultaat bereikt over de cao 2023-2024. Dit onderhandelingsresultaat hebben wij positief aan de leden…

MITT

In dit bericht aandacht voor de inzet voor de nieuwe cao MITT 2024.   Inzet cao MITT 2024 Dinsdag 3…

Op 26 juli 2023 heb je de concept-voorstellenbrief van De Unie ontvangen. Wij hebben al veel reacties ontvangen van leden….

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Naar aanleiding van de uitkomst van de ledenvergadering van 15 augustus 2023 over de inhoud van het concept sociaal plan hebben…

De afgelopen periode hebben we met Holland Casino onderhandeld over een nieuwe cao. Dit heeft vorige week geresulteerd in een…

Naar aanleiding van onze brief aan de directie hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden, met ons kaderlid Martin van Straten in de…

In dit bericht is het verslag van de tweede ronde van de cao-onderhandeling te lezen.   Concrete loonvraag De Unie…

Voor de onderhandelingen met Maersk over de nieuwe cao per 1 april 2023 heeft De Unie haar voorstellen bij de…

Op 6 september 2023 staat het eerste onderhandelingsgesprek over een nieuw sociaal plan gepland. Op 8 en 21 september wordt…

Shell Vakbond De Unie

Ben je buiten-cao-er en nog geen betalend lid van De Unie? Of ken je een collega die nog geen betalend…

Met dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de langlopende pensioenbesprekingen tussen vakorganisaties en werkgevers in de horeca…

De heer Guy Mestrini, Regional Lead Rewards and HR Services (EMEA) van Envalior wil graag van De Unie weten of de…

De Unie heeft vorige week veel reacties gekregen over de nieuwe voorwaarden die het CBR opgelegd had over het invullen…

Maandag 21 augustus 2023 ontmoetten werknemersorganisaties en de werkgever elkaar voor de tweede maal tijdens de onderhandelingen van dit jaar….

De cao Tankstations en Wasbedrijven loopt tot en met 31 december 2023. In oktober starten we daarom met de onderhandelingen…

Hoe gaat het met NXP Semiconductors? Dat willen niet alleen aandeelhouders weten. Hoe NXP het doet is van belang voor…

Dit bericht is vooral van belang voor pensioendeelnemers bij het PPF (PersoneelsPensioenFonds) APG.  Voorbereiding Het PPF stapt per 1 januari…

De cao-onderhandelingen bij Avient Protective Materials gaan weer van start. Zoals gebruikelijk vragen wij onze leden naar hun ideeën, suggesties…

Op 12 september, 29 september en op 11 oktober 2023 vinden de onderhandelingen plaats voor de cao voor Envalior. De…

Hoe gaat het met de tuinzaadbedrijven? Dat willen niet alleen aandeelhouders weten. Hoe “De Tuinzaad” het doet is van belang…

Ongeveer een maand geleden zijn de leden geïnformeerd over het speciale aanbod dat De Unie heeft voor Light leden en…

Vandaag, 15 augustus 2023 zijn de onderhandelingen over de cao 2023-2024 van start gegaan. De voorstellen op grond waarvan wij…

Op 24 augustus starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Athora. De Unie wil graag weten wat de leden…

De cao -onderhandeling 2024 voor de cao beroepsgoederenverveor gaat weer van start. Samen met onze kaderleden willen we daarom een…

MITT

De tekst van de cao MITT 2023 liet even op zich wachten maar is gelukkig nu klaar. Dat mag ook…

De Unie-leden hebben in ruime meerderheid (83%) ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat wij met RJC en andere vakbonden hebben gesloten. Over…

De uitkomst van de ledenraadpleging over het sociaal plan is positief. Desondanks hebben wij naar aanleiding van de op- of…

Het heeft allemaal erg lang geduurd, maar er is nu eindelijk overeenstemming bereikt over de tekst van het cao-onderhandelingsresultaat voor…

Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

In dit bericht informeren wij je over de opbrengst van de oproep van sociale partners, de cao-onderhandelingen, pensioen, sociale agenda,…

De huidige cao kent een looptijd tot en met 31 oktober 2023. Dit betekent dat De Unie druk bezig is…

In dit bericht informeren wij je over het pensioen en de cao bij Sweco.   Pensioen Nadat de Tweede Kamer in…

In dit bericht informatie over het pensioen, de cao en enkele wijzigingen bij Arcadis.   Pensioen Nadat de Tweede Kamer…

Op 14 september 2023 start het cao-overleg over de nieuwe cao. De NN-cao 2024 willen we graag tijdig tot stand…

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

In dit bericht informeren wij je over de laatste ontwikkelingen rondom jouw pensioen. Je pensioen is tenslotte je één na…

MITT

In dit bericht een update over de nieuwe cao MITT, pensioen en MOI!   Cao MITT Eerder verwachten wij dat…

De Unie heeft maandelijks overleg met ING over actuele zaken en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook…

Op 21 juli 2023 hebben we met de directie van VDL Nedcar een overleg gevoerd over de volgende onderwerpen: Vrijwillige vertrekregeling…

De termijn waarin er gestemd kon worden over het cao-resultaat is beëindigd. We hebben de stemmen geteld en een overweldigde…

Op 17 juli heeft De Unie periodiek overleg gehad met Holland Casino. Meteen daarna zijn wij ook gestart met de…

De leden van De Unie en van de andere vakbonden hebben in meerderheid ingestemd met het nieuwe regelingenboek (Navigator) voor…

De Unie heeft een relevantie- en tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de arbeidsvoorwaarden bij NN Group. In dit onderzoek hebben leden aangegeven…

Op 21 juni 2023 hebben we de leden laten weten dat steeds meer IBM’ers zich bij ons aansluiten, voornamelijk vanwege…

De Unie heeft regelmatig overleg met Rabobank over actualiteiten en het uitwerken van studieafspraken. Deze keer spraken we over GROW!,…

In dit bericht informeren wij over de uitslag van de stemming over het bereikte akkoord met betrekking tot de harmonisatie…

Wij hebben de leden al eerder geïnformeerd over het onderhandelingsresultaat voor een sociaal plan bij Bosch Transmission. Tijdens de informatiesessies…

Het heeft iets langer geduurd dan gehoopt, maar er is een definitieve protocol bereikt. De devil is in the details…

Op 6 juli 2023 deed de werkgever een bod voor een nieuwe cao, nog voordat de onderhandelingen daarover zijn gestart….

Op 13 juli 2023 om 08.30 uur kondigde DSM Nederland B.V. (bij monde van president Joris de Beer) het voornemen…

Word jij ons nieuwe kaderlid? Wij zijn op zoek naar leden die deel willen uitmaken van onze kaderledengroep. De komende…

Word jij ons nieuwe Volksbank-kaderlid? Wij zijn op zoek naar leden die deel willen uitmaken van onze kaderledengroep. De komende…

In januari 2022 is De Unie in beeld gekomen bij een groepje buiten-cao-ers bij Shell. De loonontwikkeling van de buiten-cao-ers…

Op dinsdag 11 juli hebben SABIC en de werknemersorganisaties tijdens ronde IV onderhandeld en overlegd om tot een nieuwe afspraken…

Word jij ons nieuwe VGZ-kaderlid? Wij zijn op zoek naar leden die deel willen uitmaken van onze kaderledengroep. De komende…

Op 20 juni en op 4 juli 2023 hebben wij de leden gevraagd de cao-enquête van De Unie in te…

Onlangs hebben alle vakbonden binnen de overheid een brief geschreven aan inmiddels demissionair minister-president Mark Rutte. De vakbonden vragen hem…

Op maandag 10 juli 2023 informeerden wij de leden over de voorstellen waarmee wij de onderhandelingen voor de cao 2023-2024…

Het overgangsprotocol van Canon NL is door de leden van De Unie geaccepteerd. Het protocol zorgt ervoor dat de overgang…

In dit bericht informeren wij je over van alles en nog wat: zo komen pensioen, de RVU, het cateringcongres, onderzoek…

De huidige cao Tata Steel Sociale Eenheid IJmuiden loopt tot en met 30 september 2023. Op 5 september 2023 zouden…

Op 23 december 2022 informeerden wij de leden over het akkoord dat we op hoofdlijnen hadden gesloten met betrekking tot…

De onderhandelingen voor de nieuwe cao lijken nog ver weg. De UWV-cao heeft een looptijd tot en met 30 april…

Op 5 juli 2023 zijn we na een lange sessie met Bosch Transmission tot een onderhandelingsresultaat over een sociaal plan…

De Unie en haar collegabonden hebben op 3 juli 2023 met de werkgever gesproken over een eventuele verlenging van het…

In dit bericht komen alle actuele zaken, zoals de overgang naar a.s.r., medewerkerssessies van a.s.r. en de toekomst van Aegon…

De onderhandelingen hebben op 4 juli in Helvoirt geleid tot een onderhandelingsresultaat.   De tekst daarvan tref je hier aan. De inhoud…

Afgelopen zaterdag, 1 juli 2023, is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregelingen van alle werkgevers in…

Op 20 juni 2023 heeft De Unie (evenals FNV en CNV) met de werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe…

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregelingen van alle werkgevers in Nederland…

  De Unie (aangesloten bij het Ambtenarencentrum AC) heeft gevraagd om extra loonruimte voor werknemers in de sector Rijk. Het…

Er zijn onderhandelaars die pas communiceren met informatie als de onderhandelingen tot een akkoord, een resultaat of een eindbod hebben…

In dit bericht informeren wij je over het bereikte akkoord met betrekking tot de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van Aegon…

De nieuwe pensioenwet maakt dat wij samen met ING de huidige pensioenregeling moeten gaan aanpassen. De impact van de noodzakelijke…

Het voorstel dat AnQore op 28 juni 2023 op tafel heeft gelegd, is 8,25% voor een periode van 15 maanden….

De leden van De Unie bij Covestro hebben voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Dat hebben we de werkgever eerder deze week…

Graag brengen we onderstaande uitnodiging voor een ledenbijeenkomst nog een keer onder de aandacht. Aangezien we van verschillende leden het…

In de afgelopen periode hebben we verschillende overleggen met jouw werkgever gevoerd. We praten je daar graag over bij.  …

We hebben na twee onderhandelingsronden een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao in de Groothandel in Textielgoederen. We hebben vooral…

Na een relatief rustige periode wacht er de komende tijd een aantal belangrijke grote dossiers op ons. We praten je graag…

De Unie kerstgroet van 2022 bevatte 10 wensen voor 2023 in de aanpassing van het arbeidsvoorwaardenhandboek. Ook was daar een…

Per 1 oktober 2023 moet er – bij voorkeur – een nieuwe editie van de cao liggen. Een cao met,…

We hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao bij het CBR. We leggen dit akkoord met een positief stemadvies aan…

Op 5 juni 2023 is er aan onze leden een nieuwsbrief gestuurd met het overgangsprotocol Canon cao met daarin de…

Op het periodiek overleg bij ING van 15 juni 2023 zijn uiteenlopende onderwerpen besproken. Zo spraken wij over het de…

In de afgelopen periode is er veel overleg geweest. De hoogste tijd om je bij te praten over de volgende…

Op 6 juni 2023 hebben de medewerkers een bericht ontvangen over de aanpassing van de pensioenregeling aan de eisen van…

De vakbonden zijn op dit moment geen partij bij de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden bij IBM. IBM voert hierover overleg…

De Unie-leden van ASML zijn uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst op maandag 3 juli 2023. Tijdens deze bijeenkomst willen we in…

Op 22 mei en op 8 juni 2023 is er intensief onderhandeld over de nieuwe afspraken voor de cao 2023-2024….

Canon PP wil jaarlijkse salarisronde verschuiven. CPPN wenst, met ingang van 1 januari 2024 (beoordelingsjaar 2023), het jaarlijkse moment van…

We zijn verheugd om de uitslag van de ledenraadpleging bekend te maken. Na zorgvuldig tellen van de stemmen en het…

Op 1 oktober 2023 loopt de cao voor Holland Casino af. Een eerste oriënterend cao-overleg is gepland op 17 juli…

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Op 14 juni 2023 hebben wij de werkgever gesproken over de voorgenomen reorganisatie. Tijdens de kantinesessie en nadien via e-mail…

Op 13 juni 2023 heeft De Unie en de andere cao-partijen de eerste keer bij elkaar gezeten om tot een…

Op 23 mei en op 7 juni 2023 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen werknemersorganisaties en de directie van VDL…

In dit bericht komen enkele actuele zaken, zoals de benoemingen van het senior management bij a.s.r., medewerkerssessies voor de overgang…

We hebben na meerdere stakingen, eindelijk een onderhandelingsresultaat kunnen bereiken over een verbeterd sociaal plan. Het resultaat kun je hier…

Nadat een aantal verkennende gesprekken met VDL Nedcar hebben we nu voldoende basis gevonden om weer samen met de directie…

Op 6 juni 2023 hebben de medewerkers een bericht ontvangen over de aanpassing van de pensioenregeling aan de eisen van…

Wij zijn in juni 2023 voornamelijk bezig om de cao-onderhandelingen voor te bereiden. Maar er gebeurt meer, op 7 juni…

Er bereikte mij signalen op grond waarvan je je zou kunnen afvragen: ”Is er soms een stille reorganisatie gaande?” We…

Afgelopen vrijdag, 2 juni 2023, hebben wij, de gezamenlijke vakbonden De Unie, NVLT en FNV, onderhandeld met werkgever over de…

Op 7 juni 2023 hebben we een eerste gesprek gevoerd met de directie over een te sluiten sociaal plan. Het…

Uitslag stemming cao-resultaat KRLI. De afgelopen weken hebben de leden van de vakorganisaties kunnen stemmen over het resultaat voor een…

De cao PGGM loopt op 31 december 2023 af. Alle sociale partners (cao-partijen) willen een nieuwe cao met elkaar overeenkomen….

In dit bericht informeren wij je over de voortgang van de samenvoeging van de arbeidsvoorwaarden van Aegon en a.s.r. En…

Binnen Wolters Kluwer Nederland is een doorlopend sociaal plan van toepassing. Dit sociaal plan moet wel jaarlijks verlengd worden. De…

De vorige keer hebben wij een cao afgesproken met een korte looptijd van 12 maanden. Deze loopt af per 30…

Vanaf 1 juli 2023 hebben we in Nederland een nieuwe pensioenwet. Die moet ervoor zorgen dat pensioenen in Nederland transparanter…

Canon Nederland heeft met werknemersorganisaties een resultaat bereikt om de overgang van de Canon-cao naar de ICK-cao goed te laten…

Je zult het waarschijnlijk gezien hebben in het nieuws: de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is afgelopen dinsdag 30 mei 2023…

Deze week hebben we weer met de directie onderhandeld over jouw nieuwe cao. Zoals gebruikelijk zijn het ingewikkelde onderhandelingen. De…

In november van dit jaar ontslaat VDL-Nedcar ruim 1.800 medewerkers! Dit was de mededeling van de directie die vandaag  (1…

In het nieuws heb je het waarschijnlijk al gezien dat de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) afgelopen dinsdag 30 mei 2023…

In de afgelopen periode hebben we veel en intensief overleg gevoerd met Astellas voor een nieuwe cao. Na de laatste…

Op 16 mei 2023 hebben de leden een relevantie- en tevredenheidsonderzoek ontvangen. Met deze enquête start De Unie de voorbereiding…

De Unie heeft regelmatig overleg met Rabobank over actualiteiten en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook gebruikt…

In de afgelopen bijeenkomst hebben we de leden gesproken over de cao. We zijn naar aanleiding daarvan weer in overleg…

De stemming voor de nieuwe Philips-cao is gesloten. Veel van onze leden hebben de moeite genomen om deel te nemen…

Bosch Transmission gaat de CVT-productie versneld verplaatsen naar Vietnam. Daarom wordt er in 2023 en 2024 een reorganisatie doorgevoerd waarbij…

Hoe gaat het nu met de samenvoeging van de arbeidsvoorwaarden van Aegon en a.s.r.? Bij toeslagen zien we veel overeenkomsten,…

Op 17 mei gaf De Unie in een live webinar een toelichting op het bereikte onderhandelingsresultaat in de Philips cao….

We kijken terug op een succesvol eerste webinar voor de medewerkers van VodafoneZiggo. In dit webinar werd een toelichting gegeven…

Voor de nieuwe zuivel cao is er een verbeterd resultaat tot stand gekomen. Door middel van de acties van de…

De Unie is door de werkgever Bosch Transmission geïnformeerd over de aangekondigde reorganisatie bij Bosch Transmission Technology. Hierdoor komen ongeveer…

De Unie heeft een cao-onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie (KRLI). Na een aantal indringende…

Gewijzigde openingstijden. Op donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 19 mei 2023 zijn wij gesloten. Je kunt ons weer…

De NN-cao expireert 31 december 2023 van dit jaar. Het onderhandelingsteam van De Unie wil de onderhandelingen zorgvuldig voorbereiden. De…

De afgelopen weken waren spannend en onzeker voor iedereen die bij VDL Nedcar betrokken was. In dit bericht brengen wij…

De cao-onderhandelingen bij ING zijn anders verlopen dan in andere jaren. Het overleg werd gekenmerkt door een starre houding van…

In dit bericht informeren wij je over het periodieke overleg van HR, COR en vakorganisaties op donderdag 11 mei 2023….

Onlangs hebben we de leden uitgenodigd om in gesprek te gaan met onze voorzitter en onze arbeidsvoorwaardencoördinator over de arbeidsvoorwaarden….

Per 1 september 2022 vaart Avient Protective Materials een koers die niet langer bepaald wordt door het voormalige moederbedrijf.  …

Onlangs hebben de leden via de werkgever een bericht ontvangen namens De Unie en de werkgever met een update over…

Met deze nieuwsbrief informeert, Emanuel Geurts, je over de voortgang van de samenvoeging van de arbeidsvoorwaarden van Aegon en a.s.r….

Philips High Tech Campus Eindhoven

Zoals we al in onze laatste nieuwsbrief hebben laten weten is er na een lang en intensief overleg, afgelopen woensdag een…

Jaarlijks of tweejaarlijks zijn er onderhandelingen over de cao voor de Tuinzaadbedrijven. Het is goed om je te realiseren dat er…

Meest gestelde vragen Wie is De Unie? Wie is De Unie? De Unie is een vakbond. Wij onderhandelen namens werknemers…

Vanaf maandag 8 mei en de dagen die daarop volgden, hebben we informeel overleg gevoerd met de directie van VDL-Nedcar….

Van cao Canon Nederland naar cao ICK Canon Nederland: in 2022 heeft Canon Nederland (NL) aangegeven in de toekomst de cao voor de…

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met NN. We bespreken de gang van zaken bij het bedrijf, zoals reorganisaties en…

In dit bericht informeren wij je over de pensioenwetgeving en de pensioengesprekken die vakorganisaties en HR bij Arcadis voeren met…

De Unie vindt het belangrijk dat alle medewerkers de gelegenheid krijgen om input te geven, zodat wij als vakbond zo…

Philips High Tech Campus Eindhoven

Nadat wij een ultimatum hebben gesteld aan Philips, is Philips met een nieuw voorstel gekomen. Dat gaf ons de aanleiding…

Na de driekwartsledenvergadering van afgelopen maandag 8 mei waarin de leden die aanwezig waren unaniem hebben aangegeven dat zij bereid zijn…

Op 10 mei 2023 vinden er formele gesprekken plaats tussen onze onderhandelaar Suat Koetloe en het Philips-management.   Om die…

Philips High Tech Campus Eindhoven

In verband met nieuwe ontwikkelingen, gaat het geplande webinar van vanmiddag 9 mei om 16:00 uur NIET door!   Onze…

In dit bericht geven wij je bij deze informatie over de tijden en locaties van de geplande acties als werkonderbreking…

De Unie heeft regelmatig overleg met Rabobank over actualiteiten en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook gebruikt om…

Waarschijnlijk heb je via pamfletten of media al vernomen dat het ultimatum is verlopen van de andere vakorganisaties op zaterdag…

Philips High Tech Campus Eindhoven

Tot op dit moment is er nog geen cao-akkoord bij Philips. De onderhandelingen hierover hebben helaas niet geleid tot een…

Op dinsdag 9 mei 2023 om 16:00 uur praten wij de leden bij over de ontstane situatie, het fake loonbod…

De directie van VDL Nedcar heeft tot onze grote verbazing op dinsdag 2 mei 2023 het overleg voor een nieuw…

MITT

Eerder zijn de leden geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao MITT per 1 januari 2023 en er…

Op woensdag 29 maart 2023 zijn we met werkgevers in gesprek gegaan over het eindbod van werkgevers voor de ICK-cao….

In het vorige bericht schreven we over mogelijke gevolgen van een standplaatswijziging en wijziging van de reistijd. Dit zijn eventuele…

Artikel pensioen en de Wet overgang van onderneming: In het vorige bericht we over mogelijke gevolgen van een standplaatswijziging en…

ING heeft eenzijdig een eindbod op tafel gelegd. Dit was na een succesvolle stakingsdag op 30 maart 2023 in Leeuwarden…

In aansluiting op de ledenbijeenkomst hebben wij (de vakbonden) op dinsdag 11 april 2023 een vervolgoverleg met de werkgever gehad….

Afgelopen weken hebben de leden kunnen stemmen op het onderhandelingsresultaat. De uitslag van de stemming is binnen, er is een…

Na een geslaagd bemiddelingstraject tussen de werkgever en vakorganisaties in de afgelopen weken, heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met…

Het verbeterde eindbod is afgewezen door de leden van de andere twee bonden. Onze collegabonden hebben aangegeven bereid te zijn…

Sociale partners, te weten Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en vakorganisaties vinden het belangrijk om je op de hoogte te houden over…

Binnenkort loopt jouw cao af. Op basis van ons arbeidsvoorwaardenbeleid en de enorm gestegen kosten hebben we een voorstellenbrief gemaakt. Deze kun…

In ons vorige bericht hebben we gemeld dat we samen met de andere vakorganisaties een eindbod aan Philips hebben voorgelegd…

MITT

Met dit bericht informeren we je over pensioen en stemming over de nieuwe cao MITT.     Pensioen Nadat de…

Actie 24 april 2023,  niet mijn cao. De Unie roept de leden op om op 24 april om 12.30 uur aanwezig…

  Afgelopen dinsdag 18 april 2023 hebben weer aan tafel gezeten met de directie om te komen tot een nieuwe…

In dit bericht brengen wij je op de hoogte van de voortgang van de samenvoeging van arbeidsvoorwaarden van a.s.r. en…

De strijd om een goede toekomstbestendige cao voor alle ING-medewerkers is in een nieuwe fase beland. Helaas heeft inmiddels één…

Zoals bekend bereiden De Unie en Maersk Line Netherlands de gesprekken over een nieuwe moderne cao voor. Om te komen tot…

In dit bericht informeren wij  je over het onderhandelingsresultaat voor de cao MITT en vraag ik jouw stem erover. Verder…

Afgelopen zaterdag heeft Philips in het Financieel dagblad laten weten dat de bonden haast moeten maken met een nieuwe cao…

De brief aan Philips van de gezamenlijke vakbonden kun je hier lezen.   Philips kom over de brug! In de…

Op 13 april ontving ik een voorstel van je werkgever. Het voorstel van DSM is hier te lezen.   Er…

DigiC Zoals afgesproken in de laatste cao zullen we ook ter voorbereiding op de onderhandelingen over het sociaal plan gebruikmaken…

In het ledenbericht van 4 april 2023 is aangegeven dat vakorganisaties al vooruitkijken naar de volgende cao-onderhandelingen. UWV is immers…

De cao bij Holland Casino loopt af op 1 oktober 2023.  Op 7 juni zal De Unie met zijn kadergroep…

Zoals de leden eerder aan ons hebben gevraagd, zijn wij op woensdag 29 maart 2023 met werkgevers in gesprek gegaan…

Op 11 april 2023 hebben we het eerste cao-overleg gehad over de nieuwe cao.  Tijdens dit overleg hebben we onze…

De cao-onderhandelingen bij ING zijn in een kritieke fase. De reactie van medewerkers op het eindbod van ING is bepalend…

De werkgever heeft de medewerkers geïnformeerd dat de directie van VDL Nedcar het eerste overleg over een nieuw sociaal plan…

Verslag periodiek overleg en ontwikkelingen pensioen. Periodiek overleg NN Group Op 15 maart 2023 heeft De Unie overleg gehad met…

De leden hebben hun stem duidelijk laten horen. Het voorlegbare eindresultaat is afgewezen. Door de duidelijke stem en de opmerkingen…

Op verzoek van veel Engelstalige ING medewerkers hield De Unie op 6 april een Engelstalige info-sessie over het cao eindbod…

Op 24 april vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING plaats. Wij willen op die dag actie voeren. Op 11 april…

De datum van 31 maart 2023 is gepasseerd. Eerder heeft De Unie de afspraak gemaakt met UWV dat na afloop…

Naar aanleiding van de stemming van de andere bonden en de inhoud van de kritische noot van de stemmers van…

In onze vorige algemene nieuwsbrief schreven we al over de standplaatswijziging. Daarin stond dat een standplaatswijzing door de werkgever mogelijk is…

Van tijd tot tijd informeren wij de medewerkers over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor je arbeidsvoorwaarden. In dit…

Dinsdag 4 april heeft De Unie in een online actiejourmaal de leden van De Unie en overige medewerkers van ING…

Op 4 april 2023 hield De Unie een online stakingsbijeenkomst voor medewerkers bij ING. Ruim 1200 ING medewerkers woonden deze…

In de afgelopen periode hebben de stemgerechtigde leden van De Unie hun stem uit kunnen brengen. De overgrote meerderheid heeft…

Online stakingsbijeenkomst 4 april ING heeft maandagochtend een eindbod uitgebracht. Dit eindbod is besproken door de kaderledenvergadering van De Unie….

Op 31 maart 2023  zouden wij een kennismakingsgesprek hebben met de nieuwe CEO van Philips, Roy Jakobs. En dat we…

De collega’s in Noord-Oost Nederland hebben in Leeuwarden het spits afgebeten. Nu is het moment om door te pakken. De…

In de afgelopen periode hebben we een aantal keer gesproken over een nieuwe cao en het sociaal plan. We zijn…

De Unie is trots op alle ING-ers die donderdag 30 maart in Leeuwarden deelnamen aan de eerste staking in de…

In de vorige ledenbijeenkomst hebben we de leden bijgepraat over de pensioenregeling. We zijn verder gaan onderzoeken naar de mogelijkheden…

Met deze bericht informeren we je over de pensioengesprekken die vakorganisaties en HR bij Arcadis voeren. Partijen worden daarbij ondersteund…

In dit bericht gaat het over de samenvoeging van arbeidsvoorwaarden van a.s.r. en Aegon. Vertegenwoordigers van de vakorganisaties, HR en…

Het vlot niet met de ING cao, zoveel is wel duidelijk. Zijn wij, medewerkers, nou te veeleisend of is ING…

Hieronder een verslag van ons tweede gesprek over het samengaan. Namens De Unie zitten Emanuel Geurts en Harma Pethke aan…

In onze laatste nieuwsbrief hebben we de leden werkzaam bij VDL Nedcar laten weten dat De Unie graag een nieuw…

Wij hebben Philips verzocht om het eindbod in te trekken en met ons opnieuw te gaan onderhandelen om een beter…

Al ruim een half jaar proberen we ING duidelijk te maken dat het tijd wordt om te luisteren naar de…

Het onderhandelingsresultaat wat wij met Hollland Casino hebben bereikt inzake het sociaal plan tref je hier aan.  De Unie heeft…

Zoals bekend zijn De Unie en Maersk in gesprek over een nieuwe moderne cao. Om te komen tot deze nieuwe…

Op vrijdag 17 maart en dinsdag 21 maart hebben we weer overleg gehad met VGZ over een nieuwe cao. We…

De Unie geeft in haar nieuwsbrieven naast specifieke informatie over onderhandelingen en/of overleggen ook algemene informatie over onderwerpen die actueel…

Donderdag 23 maart 2023 staat er van 10.00 tot 11.00 weer een actiejournaal gepland. Tijdens dit journaal zullen we stil…

Op maandag 20 maart heeft De Unie de uitslag van de ledenraadpleging bekend gemaakt. Bij drie van de vier vakorganisaties…

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een…

In dit bericht informeren wij je over de ontwikkelingen op het gebied van pensioen en RVU.   Pensioen De 2e…

In dit bericht informeren wij je over de ontwikkelingen rondom jouw pensioenregeling.   Pensioen De 2e Kamer heeft in december…

ING heeft in een mail aan alle medewerkers een voorstel gedaan. Dit is wat jouw werkgever jou te bieden heeft…

In dit bericht informeren wij  je over de oproep van sociale partners, werkdruk, pensioen en de maand van de vakbond….

In dit bericht informeren wij je over de nieuwe cao-teksten en pensioenontwikkelingen.   Cao Eerder informeerden wij je al over…

Op woensdag 15 maart 2023 zijn we door jouw werkgever geïnformeerd over de aangekondigde reorganisatie bij de afdelingen Supply Chain Management…

In dit bericht informatie over de generatiepactregeling, medewerkersonderzoek, het cateringcongres en de codekamer contractcatering.   Generatiepact In de cao hebben…

In dit bericht informatie over het proces van de samenvoeging van arbeidsvoorwaarden van a.s.r. en Aegon.   2e gesprek samenvoeging…

Workshop Staken voor Beginners Op dinsdag 14 maart organiseerden wij de workshop “Staken voor Beginners’. Collega’s door het hele land…

Afgelopen dinsdag 7 maart 2023 hebben we een gezamenlijke digitale ledenvergadering gehad over de stand van zaken met betrekking tot…

Bij deze willen wij je graag laten weten dat de overgrote meerderheid van de leden het cao eindbod van Philips heeft afgewezen.  …

In dit bericht informeren wij je over het periodieke overleg van HR, COR en vakorganisaties van donderdag 9 maart 2023….

Om 12.00 uur vandaag (13 maart 2023) is het ultimatum van vakorganisaties aan ING verstreken. Er is geen nieuw bod van…

De Unie vraagt de leden of een nieuwe UWV-cao tot stand mag komen op basis van het onderhandelaarsresultaat dat op…

Zoals je weet hebben vakorganisaties in de afgelopen periode driekwartvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen zijn goed bezocht wat nogmaals de grote…

Onder erbarmelijke omstandigheden werkten vrouwen in de textielindustrie. Omstandigheden welke wij ons tegenwoordig eigenlijk niet meer kunnen voorstellen. Op 8…

In dit bericht delen wij je mee dat de meerderheid van de leden van De Unie heeft ingestemd met het…

Het onderhandelaarsresultaat dat dinsdag 28 februari is bekendgemaakt is verdeeld ontvangen. Door de tijdsdruk was er geen gelegenheid om een…

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts, je over de nieuwe datum van de komende onderhandelingsronde voor de cao MITT…

Op 16 februari 2023 heeft het overleg tussen de vakorganisaties en Intertek geen onderhandelingsresultaat opgeleverd. Werkgever heeft toen een eindbod…

Afgelopen vrijdag 24 februari heeft het UWV gereageerd op de ultimatieve brief van de vakorganisaties. Zij deden een verzoek om…

De leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan het medewerkersonderzoek in de contractcatering, hospitality en inflight.   Medewerkersonderzoek  …

Op 23 februari 2023 hebben we op ons verzoek weer een periodiek overleg gehad met de directie van DAF. Er was een…

Gezien alle berichten op intranet en de enquête, zal het je niet ontgaan zijn: de cao-onderhandelingen voor jouw cao staan voor…

Van 13 tot en met 19 februari hebben de medewerkers in de sector Technische Groothandel het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat mogen beoordelen….

Over de gezamenlijke pensioencommunicatie die sociale partners hebben opgesteld voor de bedrijven, medewerkers en leden van de vakorganisaties bij de…

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de cao, medewerkersenquête en het cateringcongres.   Cao-evaluatie Nu de…

Met deze bericht hebben we onze leden geïnformeerd over het proces rondom de fusie van asr en Aegon en de…

HEMA wil over naar de cao Retail Non Food (RNF). Maar er is een aanzienlijk verschil tussen de cao’s bij HEMA…

Met deze bericht hebben we onze leden geïnformeerd over het proces rondom de fusie van asr en Aegon en de…

Op 16 februari 2023 heeft De Unie periodiek overleg gehad met ING. In het periodiek overleg bespreken de vakorganisaties de…

De stemming is gesloten en de uitslag is binnen. Een kleine meerderheid, namelijk 57% van de stemmende leden heeft voor…

We willen hierbij onze dank uitspreken voor het veelvuldig invullen van onze enquête. De Unie heeft bijna 1200 reacties ontvangen….

Nadat onze leden het eindbod van de werkgever hebben afgewezen is er opnieuw met de werkgever onderhandeld op 9 februari 2023 voor een…

Vorig jaar is jouw werkgever aan de gang gegaan met het opschonen van het functiehuis en loongebouw. Eerst heeft hij…

Philips High Tech Campus Eindhoven

Na onze ledenbijeenkomsten over de uitkomst van de eerste inhoudelijke cao-onderhandelingsronde, hebben we afgelopen week opnieuw onderhandeld met je werkgever. Na…

De Unie heeft samen met de andere vakbonden onderhandeld over de cao Sweco. We zijn er helaas niet gezamenlijk uitgekomen….

Even een korte update. Op 16 februari 2023 hebben we samen met de directie voor het eerst om de tafel…

Arcadis: update; Afgelopen december hebben we overeenstemming bereikt over de nieuwe cao. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten bij…

HEMA wil verder zonder HEMA CAO hp en ook zonder De Unie! (en ook zonder de HEMA CAO voor de…

Met deze ledenbrief informeer ik, Emanuel Geurts je over de nieuwe cao voor de Zorgverzekeraars en ontwikkelingen rondom het pensioen….

Recent heeft Henk-Jan Maas, clustermanager HR & Facilitair van ONVZ, De Unie en de andere vakorganisaties benaderd met het verzoek…

Op 15 februari 2023 hebben medewerkers van VDL Nedcar via een persbericht vernomen, dat de directie flink aan het bouwen…

Dinsdag 14 februari 2023 hebben de vakorganisaties en werkgevers in de MITT uitgebreid gesproken over de twee belangrijkste punten, namelijk…

Op basis van de uitkomsten van de laatste digitale ledenvergadering hebben we weer gesproken met de werkgevers in de ICK…

De Unie is op zoek naar vrouwen werkzaam in de sector Beroepsgoederenvervoer over de weg en in de verhuur van mobiele…

Al vóór de Kerst 2022 ben ik door Sitech Services (Sitech) geïnformeerd dat alle partijen een akkoord hebben bereikt over de…

In dit bericht praten we je bij over de forse verliezen in het vierde kwartaal en een noodzakelijke aanpassing in…

Medewerkersbijeenkomst 13 februari verplaatst: In verband met de verwachte grote toeloop naar de medewerkersbijeenkomst in Amsterdam op maandag 13 februari heeft…

Op 9 februari hebben de vakorganisaties en UWV een laatste poging gedaan om een cao-akkoord te bereiken. Partijen hebben hun…

Bij herhaling en meest recent heb ik op dinsdag 31 januari aan DSM de vraag voorgelegd over het uitoefenen van de…

Right now, attempts are being made from within ING to ridicule De Unie’s proposals. Logically, their own proposals for a…

Tijdens de informatiebijeenkomsten op 23 januari 2023 van De Unie, CNV vakmensen en FNV en andere medewerkers zeiden jullie met…

Philips High Tech Campus Eindhoven

Op maandag 6 februari hebben wij een bijeenkomst gehad met Philips over het vervolgtraject van de aangekondigde reorganisatie. Nadat we…

UWV cao overleg De Unie

Cao-overleg UWV in cruciale fase: De onderhandelingen voor de cao UWV zijn in een cruciale fase aangeland. Op donderdag 9 februari…

Met dit bericht informeer ik je over de komende onderhandelingsronde voor de cao MITT, pensioenontwikkelingen, MOI-kalender en de pilot arbeidsmarktcommunicatie.  …

Op 6 februari 2023 is er met de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao….

In de afgelopen periode hebben de leden hun stem uit kunnen brengen over het eindbod voor de nieuwe cao. Met…

Mooie kwartaalcijfers ING Donderdag 2 februari 2023 publiceerde ING de cijfers over het vierde kwartaal van 2022. Die logen er…

Na vier onderhandelingsrondes met werkgevers zijn we er niet uitgekomen. Het gat is te groot. Werkgevers hebben er daarom voor…

We hebben afgelopen week informeel met de directie van gedachten gewisseld over het proces om tot een goede cao voor…

Het eindbod van de werkgever voor een nieuwe cao is door onze Compleet en Extra leden afgewezen. Door de werkgever waren wij…

Na de bekendmaking van de nieuwe ontslaggolf door Roy Jacobs, nieuwe CEO van Philips hebben we meteen aan de bel…

Er is flink gestemd op het laatste bod van dnata. Het bod is geaccepteerd door een meerderheid van de leden….

Op 27 december 2022 liet ik, Hans Korver (belangenbehartiger), je in een nieuwsbrief weten dat Albert Heijn contact met ons…

Zoals je in het vorige ledenbericht hebt kunnen lezen, zijn vakorganisaties tijdens het cao-overleg van 19 januari 2023 gezamenlijk tot de…

We hebben met de werkgevers uitvoerig gesproken over wederzijds respectvol met elkaar onderhandelen. Daarin zijn we tot goede afspraken met…

De cao-onderhandelingen bij UWV verlopen dit jaar bijzonder moeizaam. De ruimte die UWV wil of kan bieden voor salarisverhoging past…

De WTG, CNV, RMU en De Unie hebben op 25 januari 2023 de onderhandelingen over een nieuwe cao in een…

Weer een enorme dreun (ontslaggolf) en teleurstelling! Geruchten in de media afgelopen week over duizenden ontslagen bij Philips blijken te…

Philips High Tech Campus Eindhoven

Via de media hebben wij moeten horen dat er een grote reorganisatie bij Philips gaat komen. Wij zijn verrast over…

Op maandag 23 januari 2023 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties, een online medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Er waren bijna…

In dit bericht informeer ik je over de cao’s, pensioen, RVU en het medewerkersonderzoek. Cao’s In de sector zijn drie…

Op vrijdag 20 januari 2023 hebben vakbonden een terugkoppeling gegeven aan Sabic naar aanleiding van de gezamenlijke ledenbijeenkomst op woensdag 11…

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

De Unie heeft een enquête uitgezet omdat wij beter wilden begrijpen wat de mening van onze achterban is. De uitslag…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van Aegon en ASR. De aandeelhouders zijn akkoord,…

In de afgelopen weken hebben we namens jullie onderhandeld over een nieuwe cao. Helaas wilde VGZ niet verder onderhandelen en…

De Unie organiseert op maandag 23 januari 2023 van 15.00 tot 16.30 uur een bijeenkomst voor UWV-medewerkers. De leden hebben…

Afgelopen week heeft er nog een kort overleg met VGZ plaatsgevonden. Leden hebben mij daarover gemaild. Het overleg ging over…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van Aegon en ASR. De aandeelhouders zijn akkoord,…

Op 17 januari 2023 hebben we tijdens de ledenbijeenkomsten gezamenlijk besloten om het bod van de dnata in stemming te brengen….

Gaan we er eigenlijk wel uitkomen met het UWV? De afgelopen onderhandelronde is uitgelopen op een teleurstelling. Het nieuwe loonbod…

De Unie en de andere bonden hebben weer met jouw werkgever Zorg van de Zaak overlegd over de uitslag van…

Op 12 januari 2023 is de enquête voor de input voor de komende cao-onderhandelingen online gezet.  Als belangenbehartiger, Gerard van…

We hebben alles eruit gehaald wat erin zit aan tafel. We hebben meerdere onderhandelingsrondes gevoerd. Dat hebben we in goede…

In oktober 2022 hebben we verschillende ophaalsessies gehad wat de medewerkers graag wilden veranderen in de cao voor 2023. Sinds…

Vakorganisaties hebben eind 2022 aangegeven meer achtergrond te willen krijgen bij wat de diverse bedrijfsonderdelen precies doen, wat houdt hen…

Of je nu thuis of op kantoor werkt: het is belangrijk dat je werkplek goed is. Er zijn een hoop…

In een eerder bericht zijn de leden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken bij de onderhandelingen voor…

CRV

Op 13 december 2022 heeft De Unie met de directie van CRV een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao’s (CRV en…

Hieronder een korte update. Op dinsdag 3 januari 2023 zijn we weer bij elkaar gekomen om te onderhandelen over de…

UWV cao De Unie

Nu de kerstdagen en de jaarwisseling achter de rug zijn, worden de onderhandelingen voor de UWV-cao weer opgepakt.  Helaas is…

We hebben een in onze ogen verdedigbaar onderhandelingsresultaat bereikt met de VACO over jouw cao Banden en Wielen. Nu willen…

We hebben alle stemmen geteld over het onderhandelingsresultaat voor de cao Groothandel in Bouwmaterialen (HIBIN). De uitkomst is negatief gebleken….

Zo voor de kerst probeer ik, belangenbehartiger Gertjan Tommel, altijd een beetje terug te kijken op het afgelopen jaar en…

De afgelopen tijd hebben De Unie en haar collegabonden onderhandeld over het Sociaal Contract Groen Staal. Tata Steel gaat over…

De petitie die zich uitspreekt tegen het verlaten van het European Head Office in Sittard is enthousiast ondertekend. Niet alleen…

Op 1 november en op 15 december 2022 heeft De Unie periodiek overleg met de Rabobank gehad. De belangrijkste onderwerpen…

De uitkomst van onze ledenraadpleging over het eindbod van je werkgever is negatief. Dit is gebaseerd op de reacties die…

Gezamenlijk met 194 collega’s hebben jullie de petitie getekend voor een betere cao. Deze petitie is aan dnata aangeboden voor…

Werkgevers nemen bonden en hun werknemers niet serieus In de bijeenkomst van 15 december 2022 riepen de leden de bonden…

De Unie is bij de UWV al geruime tijd bezig met de studie naar de nieuwe pensioenregeling. Deze studie wordt…

De onderhandelingen met de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) over een nieuwe cao hebben op 30 november geleid tot een onderhandelingsresultaat,…

Als vakbonden en als het opleidingsfonds Wij Techniek zijn wij heel benieuwd hoe we jou als medewerker kunnen helpen met…

Vorige week is er weer onderhandeld over de nieuwe VGZ-cao. Een aantal punten zijn we nu overeen gekomen, maar over…

Op dinsdag 13 december 2022 hebben kaderleden en bestuurders van de 5 gezamenlijke werknemersorganisaties bij Sabic Limburg, Sabic IP en SHPP,…

Zoals aangekondigd willen we jou vragen om dinsdag 20 december 2022 een collectief signaal af te geven aan ING. Dit…

Op 1 december 2022 hebben wij een periodiek overleg met je werkgever gehad. Tijdens dit gesprek werd ons verteld door de…

In dit bericht informeer ik je over van alles en nog wat, te weten de cao, pensioen, RVU, generatiepact en…

Op 30 juni 2023 eindigt de zittingsperiode van de leden van het huidige Verantwoordingsorgaan (VO) van ABN AMRO Pensioenfonds. De…

Dinsdag 13 december vond ronde III van de onderhandelingen voor de cao 2023 plaats. Het openingsbod van Sabic IP/SHPP was een…

In de afgelopen periode is er een aantal keer onderhandeld over een nieuwe kop cao voor de Deutsche bank. We…

UWV cao De Unie

De Unie vraagt namens jou in deze cao-onderhandelingen een stevige salarisverhoging en we willen de kostenvergoeding verhogen. Terecht want de…

In de afgelopen periode is er een aantal keer onderhandeld voor een nieuwe cao. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt en…

In de afgelopen periode hebben leden hun stem uit kunnen brengen. De leden van De Unie hebben met een grote…

Op 13 december hebben wij voor de derde keer met Philips onderhandeld over een nieuwe cao. Op de hoogte blijven…

UWV cao overleg De Unie

Op 14 december 2022 heeft De Unie voor de vijfde keer cao-overleg gevoerd met UWV. Het overleg was wel zinvol…

In de afgelopen periode is er intensief onderhandeld voor een nieuwe cao. Er is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. We vragen…

Het bod van de directie is zacht gezegd bij niemand goed gevallen. Tijdens de kantinebijeenkomst is duidelijk opgeroepen om dit…

MITT

Op 16 november 2022 is er overleg geweest bij de MITT en hebben we het gehad over de ontwikkelingen in…

Een krappe meerderheid van de leden van De Unie heeft ingestemd met het eindbod voor de cao Banken. Het was…

Gisteren stond er een overleg gepland. Afgelopen week hebben we je gevraagd om de werkgevers te laten weten wat het loonbod…

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De laatste weken van december zijn bij een bedrijf altijd drukke…

In november heeft HR CZ De Unie geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het traject ForCZ en de effecten ervan op…

De cao-onderhandelingen bij ING komen moeilijk van de grond, omdat het salarisbod van ING te laag is voor een bedrijf…

Afgelopen week hebben we voor de tweede keer onderhandeld met de werkgevers in de sector Dranken. Het eerste overleg was…

Zoals na ons vorige overleg met jou gedeeld, was het onzeker of OCI met ons aan tafel kon op woensdag 7…

Op 9 december 2022 eindigde de stemming bij a.s.r. voor de nieuwe cao. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en de…

Het is voor niemand duidelijk waarom SABIC haar hoofdkantoor in Sittard wil sluiten. SABIC rukt het bedrijf uit elkaar, slecht…

Op 8 december is er weer overleg geweest tussen vakorganisaties en UWV. Zoals we in het vorige ledenbericht hebben aangegeven,…

Op 6 december 2022 hebben we voor de tweede keer met Philips overleg gevoerd over een nieuwe cao. Tijdens deze bijeenkomst hebben…

Zoals je weet zit het cao-proces bij ING in een impasse. Samen met jou en je collega’s hebben we op…

Vorige week donderdag hebben vakbonden en VGZ cao-overleg gehad. De gesprekken verlopen constructief en in een goede sfeer. Over een…

Na drie cao-onderhandelingsrondes heeft jouw werkgever een eindbod aan ons voorgelegd voor een nieuwe cao. We willen dit eindbod gezamelijk met de…

Eind augustus informeerde ik, belangenbehartiger Hans Korver, je over het initiatief van een aantal van jouw collega’s om – met…

De Unie en de werkgevers in de ICK Branche komen tijdens de onderhandelingen nog niet nader tot elkaar. De werkgevers…

De Unie heeft vandaag (6 december 2022) voor de 3e keer met dnata om de tafel gezeten over jouw cao. De…

Vanaf maandag 12 december tot en met zondag 18 december 2022 kunnen de  werknemers in de sector Technische Groothandel stemmen…

In de afgelopen periode hebben we een aantal keer onderhandeld voor een nieuwe cao. HTC heeft een eindbod gedaan. Dat betekent…

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

In de afgelopen periode zijn we in goed en constructief overleg gekomen tot een resultaat van onderhandeling. Je kunt hier…

De cao-onderhandelingen bij ING komen moeilijk van de grond omdat het salarisbod van ING te laag is voor een bedrijf…

UWV cao overleg De Unie

De leden hebben massaal gereageerd op de oproep van De Unie. Er kwamen zoveel e-mails binnen naar aanleiding van het…

Op 1 december 2022 hebben we voor de eerste keer met de werkgever overleg gevoerd over een nieuwe cao bij Philips….

We hebben met de werkgever 6 rondes in goede harmonie onderhandeld over de voorwaarden voor een cao voor 2023. Het was…

In dit bericht informeren wij je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de horeca, contractcatering, hospitality en…

Wij kunnen je laten weten dat er een onderhandelresultaat tussen MN en De Unie is bereikt. In deze nieuwsbrief kun je…

Naar aanleiding van de discussie over de hoge inflatie en kosten in relatie tot de ‘beperkte structurele loonafspraken’ in de…

De onderhandelingen over jouw cao zijn geresulteerd in een eindbod van de werkgevers. Met een eindbod geven werkgevers aan wat…

Wij hebben samen met andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in…

Zoals al eerder is aangekondigd hebben de vakorganisaties gezamenlijk een brief opgesteld voor de Raad van Commissarissen van ING. Wij…

De vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie organiseren een digitale bijeenkomst voor leden en medewerkers van Aegon op…

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van de vakorganisaties hebben we het huidige voorstel van Arcadis besproken. Daarin is een duidelijk en…

Op vrijdag 25 november 2022 is er overleg geweest met a.s.r. In dat overleg heeft a.s.r. een eindbod aan de…

De onderhandelingen voor de UWV-cao 2023 zijn helaas tot nu toe niet positief verlopen. Op 24 november 2022 is er weer…

Op maandag 21 november 2022 hebben we de leden geïnformeerd over de afspraken die met NXP gemaakt zijn. Deze afspraken…

MITT

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger), je over de 2e ronde van de onderhandelingen voor de cao MITT….

Leeuwarden Na het voorbeeld van de ING-medewerkers in Amsterdam was het op 22 november 2022 de beurt aan de ING-medewerkers…

In de cao NN hebben we afspraken gemaakt over een loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. In overleg met NN mogen we…

Leuk dat jij ook lid wilt worden! Wij heten jou en al je collega’s in de cabine van harte welkom….

MITT

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de start van de onderhandelingen voor de cao MITT en…

Donderdag 9 november 2022 hebben de vakorganisaties, HR en de COR van Aegon overlegd over de fusie/overname, teksten cao &…

UWV cao De Unie

Cao-onderhandelingen UWV Voor de cao-onderhandelingen bij UWV zijn vier onderhandeldagen ingepland. In de eerste dag hebben alle partijen hun voorstellenbrief…

Onderhandelingsresultaat cao Metaal en Techniek

In onze vorige bericht hebben wij de leden al geïnformeerd dat we in de cao Metaal en Techniek hebben afgesproken…

Op dinsdag 15 november hebben wij opnieuw cao-onderhandelingen gevoerd. Het was de bedoeling van partijen om op deze dag een…

Met trots delen we twee mooie nieuwe initiatieven in de luchtvaart. Wij gaan ons hard maken voor het cabinepersoneel van…

Nieuw openingsbod van ING, vooral oude wijn in nieuwe zakken. Vandaag publiceerde ING het nieuwe openingsbod voor de cao-onderhandelingen. Een…

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de uitslag van de stemming bij De Unie over het…

Op dinsdag 22 november om 15.00 – 15.30 uur wordt een webinar georganiseerd. In dit webinar praten we over werkdruk,…

Vrijdag 11 november heeft Bianca Tetteroo (voorzitter RvB) alle medewerkers een bericht gezonden. In dat bericht geeft zij aan bereid…

In grote getalen waren jullie donderdag 10 november bij Cedar aanwezig om een petitie aan te bieden aan Maarten van…

Op 25 oktober hebben alle partijen de voorstellenbrieven toegelicht. Hier vind je de brief van De Unie en hier vind…

Feiten & cijfers Na een tipje van de sluier (ronde 0) op woensdag 2 november zijn op dinsdag 8 november…

De onderhandelingen over een nieuwe cao per 1 oktober 2022 zijn van start gegaan. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet?…

Op 7 november 2022 hebben wij voor de tweede keer met de werkgever overleg gevoerd over nieuwe cao bij Signify. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog…

De uitslag van de ledenstemming is met bijna 90% voorstemmers overweldigend positief. Doordat ook de FME en andere vakbonden een…

Vandaag vindt een eerste ronde plaats in de onderhandelingen over de cao voor 2023. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet?…

Van 2 tot 8 november hebben jij en al jouw collega’s het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van…

Eerste bod Canon onder de maat Canon heeft tijdens de tweede onderhandelingsronde een bod van 3,4% op tafel gelegd voor…

Na twee voorbesprekingen op donderdag 15 september en donderdag 6 oktober was er op woensdag 19 oktober voor het eerst…

We hebben een nieuwe cao! Lees hier de tekst van het eindbod zodat je weet wat er precies is overeengekomen….

Op donderdag 3 november 2022 heeft De Unie het overleg van 26 oktober 2022 voortgezet. We hebben nu alle ingebrachte…

Op maandag 31 oktober hebben de vakorganisaties en a.s.r. weer om tafel gezeten. Tijdens deze bijeenkomst heeft a.s.r. een reactie…

Afgelopen week is er een start gemaakt met de cao-onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao. Ontvang jij onze…

ING: miljardenwinst voor aandeelhouders, maar medewerkers staan in de kou Vandaag maakte ING de cijfers voor het derde kwartaal bekend….

Op dinsdag 1 november heeft De Unie overleg gehad met NN Group. In dit periodiek overleg praten we over actualiteiten…

De petitie die De Unie samen met de andere vakorganisaties heeft gelanceerd sluit op 7 november 2022. De petitie wordt…

Op donderdag 27 oktober 2022 hebben we een start gemaakt met het cao-overleg. In het eerste overleg hebben alle partijen…

Wij kregen bericht dat a.s.r. Aegon overneemt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2023 alles is goedgekeurd….

Het belangrijkste onderwerp van deze cao-onderhandelingen is de structurele salarisverhoging. De hoge inflatie, stijgende kosten van levensonderhoud en hoge energiekosten…

De cao loopt eind van het jaar af en dus gaan we in gesprek met de werkgevers om te spreken…

In de afgelopen periode hebben de leden van De Unie hun stem uitgebracht voor de nieuwe cao. Met een ruime…

Afgelopen mei hadden we al een akkoord bereikt over de loonsverhoging voor de zogenaamde mantel-cao FSGIL. Loonontwikkeling en pensioenaangelegenheden zijn…

UWV cao De Unie

De onderhandelingen over jouw cao gaan eindelijk beginnen. De Unie was er in september al klaar voor. Wij betreuren het…

Zoals je waarschijnlijk vandaag door Philips bent geïnformeerd is De Unie ook door de directie van Philips op de hoogte…

Afgelopen week waren de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao. Hierna een kort verslag van het overleg.   Ontvang jij onze…

De stemming over het eindbod is bij De Unie afgerond. Leden konden hun stem uitbrengen tot maandag 24 oktober 2022….

ING heeft nog steeds geen realiteitszin Zoals bekend hebben vakorganisaties als voorwaarde voor de cao-onderhandelingen bij ING gesteld dat ING…

NXP en de gezamenlijke werknemersorganisaties zijn in ronde II op woensdag 19 oktober 2022 dichter bij elkaar gekomen (dat is…

Na een aantal gespreksrondes tussen VodafoneZiggo en de vakbonden, heeft VodafoneZiggo op 13 oktober een ultiem bod gedaan voor de…

Op 18 oktober 2022 hebben we voor de eerste keer met de werkgever overleg gevoerd voor een nieuwe cao bij Signify….

werk jij bij vdl nedcar?

De Unie vindt dat er sprake moet zijn van een gezonde balans tussen het belang van het bedrijf en de…

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over het afgelopen periodiek overleg, de cao & sociaal plan en…

Pensioen Op 17 oktober 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en contractcatering overlegd over het te kiezen nieuwe…

In de afgelopen periode zijn we gestart met de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Hieronder het verslag van de onderhandelingen….

De Unie heeft, dankzij de inzet van de leden, succesvol een witboek samengesteld en aangeboden aan de directie ING. Deze…

Cao 2023 en verder Onzekere tijden vragen versnelde en zekere maatregelen. Dat heeft ertoe geleid dat we afgelopen dinsdag 18…

In dit bericht informeer ik je over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en de cao.     Ontvang…

Afgelopen jaar is er tussen vakbonden De Unie, NVLT, FNV en CNV en KLM, Transavia en Regional Jet Center veelvuldig…

Graag praat ik, Edith Werger (belangenbehartiger), je bij over het eindbod dat werkgevers afgelopen vrijdag in de derde onderhandelingsronde deden….

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Het sociaal plan loopt nog door tot eind 2024. We vragen jou…

In de afgelopen periode is er onderhandeld voor een nieuwe DAC (De Andere Cao). Hieronder een verslag van de overleggen. Ontvang…

Rabobank De Unie

Hoge inflatie De Unie heeft de Rabobank gevraagd mee te denken over de gevolgen van de hoge inflatie. We hebben…

Afgelopen week waren de eerste onderhandelingen voor een nieuwe cao. Hieronder een kort verslag van de onderhandelingen. Ontvang jij onze…

Na een “ronde 0” op donderdag 15 september ontmoetten partijen elkaar voor ronde I op donderdag 6 oktober. Het had…

CRV

Naast de recente enquête van de gezamenlijk vakbonden wil ik jouw input, als lid van De Unie, voor de nieuwe…

De Unie heeft in het cao-overleg het standpunt ingenomen dat het salarisbod van ING te schamel is om de onderhandelingen…

Op donderdag 5 oktober 2022 is het overleg voor de Cao Banken 2023 gestart. Dit eerste overleg hebben we gebruikt…

“Wat doet Achmea aan de stijgende kosten voor levensonderhoud?” stond er 3 oktober jongstleden op Achmea-net. Vol verwachting klikten zo…

Bij VGZ starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao binnenkort. Wil je de onderhandelingen voor jouw nieuwe cao echt op…

Op 6 oktober hebben cao-partijen voor de derde keer onderhandeld over een nieuwe cao. Hoewel partijen uitgesproken hebben snel tot…

Gisteravond hebben cao-partijen een resultaat kunnen afspreken voor een nieuwe cao. We hebben tot diep in de nacht met elkaar…

Sociale partners zijn enkele maanden in onderhandeling geweest voor een nieuwe cao maar helaas zonder onderhandelingsresultaat. Werkgevers brengen nu een…

Er is nog steeds geen beweging van ING. We hebben helaas geen goed nieuws voor je. Het cao-overleg van 12…

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de horeca,…

MITT

In deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de onderhandelingen en wijziging in de ontwikkelkalender.     Ontvang…

Kom jij in aanmerking voor compensatie in de nieuwe pensioenregeling? We leggen je uit hoe het zit. Ook is de…

Op maandag 3 oktober is door de onderhandelingsdelegaties van De Unie en CNV een indrukwekkend boekwerk aangeboden aan ING. Ruim…

In de cao Metaal en Techniek hebben we afgesproken dat het mogelijk moet zijn om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te…

Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden De Unie, FNV en CNV Vakmensen zitten vanaf 7 november 2022 met elkaar aan tafel voor…

De Unie is geen partij meer in de cao veiligheidsdomein. Individuele leden die onder die cao vallen kunnen uiteraard gebruik…

De huidige cao Zorgverzekeraars loopt tot 1 oktober 2022. De sociale partners zijn al enkele maanden in onderhandeling voor een…

Op 4 oktober gaan we weer praten met de bank. Wat gaat dat opleveren? Afgewezen In ons bericht van 15 september hebben…

UWV cao De Unie

De Unie heeft de leden werkzaam bij UWV gevraagd om hun mening te geven over een belangrijk vraagstuk waar de…

Op donderdag 22 september was het tweede cao-overleg en de stemming voor het sociaal kader is afgerond. Onze loonvraag is…