De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Voorbereiding cao-overleg

05 december 2022
UWV cao overleg De Unie

De leden hebben massaal gereageerd op de oproep van De Unie. Er kwamen zoveel e-mails binnen naar aanleiding van het bod van UWV, dat het echt niet lukt om iedereen persoonlijk te antwoorden. Als jij de moeite hebt genomen om een e-mail te sturen, hartelijk dank voor je bijdrage.

Word nu gratis light-lid en doe mee met de cao-onderhandelingen!

Wat vinden de leden van De Unie en hun collega’s?

Het loonbod van 4% is volgens de grote meerderheid niet acceptabel. Een greep uit de reacties op dit bod:

 • We voelen ons met dit bod niet serieus genomen en niet gewaardeerd.
 • Om personeel aan te trekken en te behouden zal het UWV toch met een hoger getal moeten komen.
 • Het UWV zou zich dood moeten schamen dat ze zoiets durven voor te stellen.
 • Een salarisverhoging van 4% komt niet eens in de buurt van de inflatie.
 • Met name dat UWV geen noodzaak ziet om terug naar de minister te gaan voor meer geld en dat wij de gestegen kosten zelf maar op moeten vangen vind ik stuitend.
 • De overheid adviseert zelf dat de werkgevers de lonen moeten verhogen. Dan moeten ze zelf toch ook wel het voorbeeld geven.
 • Wij zetten ons dagelijks in om onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen en we worden hiervoor elk jaar mondeling enorm geprezen, maar het blijft bij woorden.

Een enkeling geeft aan de positie van UWV te begrijpen.

De mening over de reiskostenvergoeding loopt meer uiteen. De medewerkers die geen gebruik maken van de autokostenvergoeding reageren voornamelijk langs twee lijnen.

 • Een deel geeft aan geen gebruik te maken van de reiskostenvergoeding ander vervoer en zegt geen mening te hebben over een arbeidsvoorwaarde die op hen niet van toepassing is.
 • Een deel geeft aan zelf met het OV of de fiets te reizen, maar wijst op het belang van collega’s die veel kosten moeten maken om naar kantoor te kunnen komen. Zij pleiten daarom voor een betere autokostenvergoeding.

De medewerkers die zelf wel gebruik maken van de eigen auto voor hun werk, reageren wat eenvormiger. De meeste geven aan dat het voorstel van werkgever niet volstaat en benadrukt waarom het voor hen niet mogelijk is om met het openbaar vervoer te komen.

 • Het OV betekent een verdubbeling van de reistijd.
 • Wanneer de reistijd werktijd zou zijn, zou ik er minder moeite mee hebben, maar praktisch is het niet.
 • Kosten gemaakt om je werk te doen zouden volledig vergoed moeten worden.
 • De trein is een optie voor mij, maar met de huidige kwaliteit van de NS is dit echt niet wenselijk.
 • Wel denk ik dat indien er sprake is van medische redenen of een moeilijk bereikbaar traject, er uitzonderingen mogelijk zouden moeten zijn. Wel dienen de criteria hiervoor zeer duidelijk te zijn.
 • De klanten van UWV krijgen wel € 0,19 per kilometer om naar een UWV locatie te komen. Wat is hier de logica?

Een kleinere groep onderschrijft het belang van het UWV om bij te dragen aan een lagere CO2 uitstoot.

Hoe verder?

Op 8 december is het volgende cao-overleg. De Unie reageert dan op het voorstel van de werkgever. Dit doen we aan de hand van de input die wij hebben gekregen van onze achterban. Na 8 december ontvang je een verslag van het cao-overleg.

Wat kun jij doen?

Uit de reacties van de leden en hun collega’s zien we dat veel mensen de behoefte hebben om actief mee te helpen UWV op betere gedachten te brengen.

We willen daarom de leden vragen om bij interne online vergaderingen een teamsachtergrond te gebruiken. Met deze teamsachtergrond geef je aan dat je een hogere loonsverhoging wilt dan de schamele 4% die UWV biedt. Je kunt hiermee een duidelijke boodschap geven aan je werkgever.

De teamsachtergrond vind je hier. Let erop dat je het niet gebruikt als je online spreekt met klanten of werkgevers. UWV staat dit niet toe.

Word nu gratis light-lid en doe mee met de cao-onderhandelingen!

En verder

De Unie bereidt, samen met de andere vakorganisaties, een petitie voor. Deze zullen we zo snel mogelijk onder de leden verspreiden. Ook bereiden we andere activiteiten voor.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Stuur dan een e-mail naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid