Over ons

Vakbond De Unie is een partner die je motiveert, faciliteert en ondersteunt op het gebied van werk, inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zorg. Als persoonlijke en betrokken vakorganisatie staan wij voor je klaar om jouw collectieve en individuele belangen te behartigen. 

De Unie gelooft in de kracht en potentie van ieder individu. In onze belangenbehartiging streven wij altijd naar maatwerkoplossingen, gericht op het maken van optimale keuzes op het gebied van werk, inkomen en zorg. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling steeds voorop. Daarnaast hecht De Unie veel waarde aan duurzaamheid van arbeidsrelaties en productiemiddelen.

Onze missie

Een organisatie zijn die de belangen van haar leden centraal stelt en voor hen de optimale condities weet te scheppen voor het realiseren van een persoonlijke ontwikkeling. Deze kernwaarde moet in hoge mate bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit op het gebied van inkomen, zorg en persoonlijke ontwikkeling. Met als drijfveer: jouw belang is ons belang.

Download  hier de statuten  en hier het huishoudelijk reglement van Vakbond De Unie.

Het bestuur bestaat uit:

Reinier Castelein, voorzitter van De Unie
Reinier Castelein
Voorzitter De Unie

Roland van der Poel, directeur van De Unie
Roland van der Poel
Penningmeester De Unie


Mario Lander
Secretaris De Unie

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen De Unie. Het parlement van onze vereniging. De Ledenraad benoemt en controleert het bestuur. Daarnaast zorgt de Ledenraad er voor dat we een gezonde vereniging blijven. De leden van de Ledenraad zorgen er voor dat wij een directe link houden met onze achterban. Zonder Ledenraad kan De Unie niet bestaan.  Klik hier voor een overzicht van de leden van de ledenraad.

Ons beleid

Elk jaar stellen we een Arbeidsvoorwaardennota op die de leidraad vormt voor onze onderhandelingen aan de cao-tafels en onze inzet van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Bij het opzetten van deze nota zijn in principe alle leden van De Unie betrokken. Daarin kun je lezen wat de standpunten van De Unie zijn, hoe wij in de toekomst de cao-voorstellen invullen en welke strategie hier achter ligt. 

De Unie presenteert de perspectiefnota 2018

Onder het motto: ‘tijd om te verzilveren’ zet De Unie voor 2018 in op een duurzame loonruimte van 4%. Grotendeels vertaalt in een loonstijging om zo te profiteren van de groei in de bedrijven. Daarnaast vertaalt het zich in instrumenten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor de werkgever en werknemer is dat een investering in de toekomst en verdient het zich dubbel en dwars terug. Andere in het oog springende speerpunten voor 2018 zijn uitbreiding van het vaderschapsverlof naar 10 dagen en individuele keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden en blijft de erkenning van een mantelzorg vriendelijke werkgever hoog op de agenda.

Lees hier de perspectiefnota 2018

Organisatie

Via tal van commissies, bestuurszetels van pensioenfondsen en ons netwerk binnen vakbeweging en politiek oefent De Unie invloed uit op de beleidsontwikkeling van politiek Nederland. Tijdens het driejaarlijkse Uniecongres formaliseert de Bestuursraad, het ledenparlement, het beleid van de vereniging voor de komende jaren. Maar ook op dagelijks niveau hebben leden een stem. Bijvoorbeeld in de diverse sectorraden, kringen en kaders. 

Duurzaamheid

De Unie hecht veel waarde aan duurzaamheid. Tussen werkgever en werknemer, in het gebruik van productiemiddelen en op de manier waarop de maatschappij is ingericht. Wij richten ons op de toekomst.

Ook ons hoofdkantoor UniePlaza is zowel letterlijk (materiaalgebruik en energievoorziening) als figuurlijk (transparante opzet van de arbeidsorganisatie en flexibele werkplekken) een invulling van duurzaam ondernemen.