De Unie, in jouw belang

Voorwaarden whitepaper

Privacy

De Unie gaat zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Persoonlijke gegevens die je aan De Unie verstrekt, worden opgenomen in de database van De Unie. Deze gegevens worden door De Unie gebruikt voor administratieve doeleinden en (gepersonaliseerde) informatieve campagnes betreffende actualiteiten rondom werk, zorg en inkomen en onze dienstverlening. Je kunt je uiteraard te allen tijde uitschrijven hiervoor. Lees hier onze uitgebreide privacy statement.

Disclaimer

De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van De Unie. Het is bezoekers van de website van De Unie niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De Unie is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.