De Unie, in jouw belang

FAQ

Werkloos

Wat is een WW-uitkering?
Meer vragen over werkloos

Reorganisatie

Waar heb ik recht op wanneer mijn dienstverband eindigt?
Meer vragen over reorganisatie

Pensioen

Is mijn werkgever verplicht een pensioenregeling voor mij te treffen?
Meer vragen over pensioen

Ontslag en einde dienstverband

Waar heb ik recht op wanneer mijn dienstverband eindigt?
Meer vragen over ontslag en einde dienstverband

Jouw cao & branche

Wat is een cao?
Meer vragen over jouw cao & branche

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?
Meer vragen over arbeidsongeschiktheid en ziekte