De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Mijn werk

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?
Wat kan ik doen als mijn werkgever en ik van mening verschillen over de re-integratie?
Meer vragen over mijn werk

Mijn cao/sociaal plan

Wat is een cao?
Mijn werkgever valt niet onder een cao. Wat betekent dit voor mij?
Mag mijn werkgever afwijken van de cao?
Meer vragen over mijn cao/sociaal plan

Mijn pensioen

Is mijn werkgever verplicht een pensioenregeling voor mij te treffen?
Waar kan ik informatie over mijn opgebouwd pensioen vinden?
Wat is een UPO?
Waar kan ik nagaan of ik in het verleden pensioen heb opgebouwd?
Meer vragen over mijn pensioen

Mijn uitkering

Wat is een WIA-uitkering?
Wat is een WW-uitkering?
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?
Meer vragen over mijn uitkering

Mijn lidmaatschap

Hoe kan ik lid worden van De Unie?
Hoe kan ik mijn contributie voldoen?
Waar kan ik mijn jaaropgave opvragen?
Meer vragen over mijn lidmaatschap

Mijn belastingen

Kan ik bij meerdere werkgevers tegelijkertijd de loonheffingskorting laten toepassen?
Kan ik met terugwerkende kracht de vakbondscontributie fiscaal laten verrekenen?
Meer vragen over mijn belastingen

De Unie op social media