De Unie, in jouw belang

Verlof en vakantie

Ik heb een vakantie gepland die is geannuleerd, kan ik mijn verlofdagen terugboeken of -krijgen?
Ik wil mijn vakantie intrekken, mag mijn werkgever dat weigeren?
Mag mijn werkgever mij verbieden om op vakantie te gaan naar het buitenland?
Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof of vakantie op te nemen omdat er minder werk is?
Wat is geregeld voor doktersbezoek en tandartsbezoek tijdens werktijd?
Wat is calamiteitenverlof?
Wat is kortdurend zorgverlof?
Wat is langdurend zorgverlof?
Wat is zwangerschapsverlof?
Wat is ouderschapsverlof?
Heb ik recht op bijzonder verlof?
Wat is geregeld als ik onbetaald verlof wil opnemen ter vrije besteding?
Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?
Wat zijn wettelijke vakantiedagen?
Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?
Wanneer vervallen mijn vakantiedagen?
Moet mijn werkgever akkoord gaan met mijn vakantie-aanvraag?
Heb ik recht op atv-/adv-dagen?
Ik heb een nul-urencontract. Bouw ik ook vakantiedagen op?