De Unie, in jouw belang

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Doorbetaling van loon tijdens ziekte is wettelijk verplicht gedurende 104 weken (2 jaar). Als jij langdurig ziek bent, moet je werkgever jou 104 weken lang minimaal 70% van je loon doorbetalen. In je cao, arbeidsovereenkomst of intern bedrijfsreglement zijn mogelijk aanvullende afspraken opgenomen.

Gedurende het eerste ziektejaar kan het te betalen bedrag nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Deze doorbetalingsplicht stopt na 2 jaar. Als je dan nog ziek bent, kan het zijn dat je mogelijk recht hebt op een WIA-uitkering.

Let op: ben je als uitzendkracht werkzaam of heb je een nulurencontract of oproepcontract? Dan gelden voor jou andere regels omtrent doorbetaling van loon tijdens ziekte en heb je soms recht op doorbetaling, maar in sommige gevallen ook niet.