De Unie, in jouw belang

Wat is een WW-uitkering?

Een WW-uitkering is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen waarbij je niet verwijtbaar werkloos bent. Redenen voor een WW-uitkering zijn bijvoorbeeld ontslag wegens reorganisatie of een contract voor bepaalde tijd dat niet wordt verlengd. WW staat hier voor Werkloosheidswet. Of je in aanmerking komt voor een WW-uitkering hangt af van een aantal factoren. Deze factoren worden bij de volgende vraag benoemd.