De Unie, in jouw belang

Reorganisatie

Wat is een sociaal plan?
Wat is een adviesaanvraag?
Wanneer is sprake van collectief ontslag?
Waar heb ik recht op wanneer mijn dienstverband eindigt?
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?
Wat is het afspiegelingsbeginsel?