De Unie, in jouw belang

Pensioen

Wat is een RVU?
Wat is een RVU-heffing?
Wat houdt de versoepeling van de RVU-heffing in?
Wat zijn de voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor mijn opgebouwde pensioen?
Kan het nieuwe stelsel voor mij nadelig zijn?
Hoe wordt een inschatting gemaakt van je pensioen?
Hoe bouw ik pensioen op in het nieuwe stelsel?
Zijn de wijzigingen dan direct van kracht?
Waarom moesten er nieuwe afspraken over pensioenen komen?
Is mijn werkgever verplicht een pensioenregeling voor mij te treffen?
Kan ik zelf aanvullend sparen voor een hoger pensioen?
Waar kan ik informatie over mijn opgebouwd pensioen vinden?
Wat is een UPO?
Waar kan ik nagaan of ik in het verleden pensioen heb opgebouwd?
Wat is waardeoverdracht?
Is waardeoverdracht verstandig?
Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?