De Unie, in jouw belang

Wat is waardeoverdracht?

Waardeoverdracht van je pensioen is het ‘meenemen’ van je pensioenopbouw − en de bijbehorende pensioenrechten − bij je ex-werkgever en ex-pensioenuitvoerder naar een nieuwe werkgever en pensioenuitvoerder. Blijf je in dezelfde branche werken, dan kan het zijn dat de pensioenuitvoerder, het pensioenfonds, hetzelfde blijft. Waardeoverdracht is dan niet aan de orde.

Vroeger was het heel normaal om dertig jaar bij eenzelfde werkgever te blijven, waardoor er van waardeoverdracht nog weinig sprake was. Maar tegenwoordig werken mensen vaak niet meer zo lang bij een werkgever, waardoor er veel meer gebruik wordt gemaakt van waardeoverdracht. Je hebt altijd de keuze om gebruik te maken van waardeoverdracht: laat je het opgebouwde pensioen bij je oude werkgever staan, of kies je ervoor om je opgebouwde pensioen bij je oude werkgever mee te nemen naar je nieuwe werkgever?

Je bent nu natuurlijk benieuwd wat er gebeurt wanneer je voor waardeoverdracht kiest. Allereerst is het belangrijk om te weten dat er wettelijke rekenregels gelden bij het overdragen van je pensioen. Kies je voor waardeoverdracht, dan ontvang je in de toekomst geen pensioen meer van je oude pensioenregeling. In plaats hiervan ontvang je extra pensioen vanuit je nieuwe pensioenregeling.

Kies je niet voor waardeoverdracht, dan blijft je oude opgebouwde pensioen staan bij je oude pensioenfonds of verzekeraar. Of dit positief of negatief voor je uitpakt, hangt af van de regels die er worden gehanteerd. Maar houd wel in je achterhoofd dat, als je om de zoveel jaar van baan wisselt maar geen gebruik maakt van de waardeoverdracht, je pensioen enorm versnippert.

Is waardeoverdracht verstandig?

Of waardeoverdracht verstandig is, hangt af van een aantal factoren. Het is belangrijk om een vergelijking te maken tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Als je een nieuwe regeling een eindloonregeling is, kan waardeoverdracht verstandig zijn. Zeker als je verwacht bij je nieuwe werkgever carrière te maken. Heeft je nieuwe werkgever een pensioenregeling op basis van beschikbare premie, dan kan overdracht juist onverstandig zijn. Overdracht kan jou of je eventuele nabestaande veel geld kosten.

Ook is het belangrijk om te letten op het nabestaandenpensioen, ook wel partnerpensioen genoemd. Het is geen leuk onderwerp, maar de kans bestaat dat je er mee te maken krijgt. Bij veel regelingen geldt dat wanneer jij komt te overlijden, je partner zo’n 70% van je pensioen ontvangt. Dit is niet voor iedere pensioenregeling van toepassing. Er zijn fondsen die een percentage lager dan 70% uitkeren. Het kan zelfs voorkomen dat je je oude nabestaandenpensioen helemaal verliest.

Omdat er veel verschillende pensioenregelingen bestaan is een goede vergelijking ingewikkeld. Het is daarom verstandig om een pensioendeskundige in te schakelen. Als de dekkingsgraad van het overdragende of ontvangende pensioenfonds te laag is, is het niet toegestaan om een waardeoverdracht te laten uitvoeren.