De Unie, in jouw belang

Privacyverklaring, copyright en cookies

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: De Unie, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg.

Wijzigingen

De Unie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring van De Unie.

Copyright

De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van De Unie. Het is bezoekers van de website van De Unie niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De Unie is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldenden Nederlandse wet.

Daarom kan er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. In elke specifieke situatie kunnen andere regels gelden.

Teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van De Unie niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op de website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dat dan melden.

De Unie kan er niet voor instaan dat de informatie op haar sites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. De Unie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Uniesites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Uniesites te kunnen raadplegen.
De Unie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Cookies

We plaatsen cookies om ervoor te zorgen dat je onze website makkelijker kunt gebruiken. Zo onthouden we bijvoorbeeld je instellingen en voorkeuren, zodat je ze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Ook verzamelen we geanonimiseerde data, waarmee we zien hoe bezoekers onze site gebruiken; hiermee kunnen we onze website optimaliseren. Liever geen cookies? Via je browser zet je ze uit. Let op: het kan zijn dat onze website dan minder goed werkt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: De Unie, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg.

Wijzigingen

De Unie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring van De Unie.

Copyright

De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van De Unie. Het is bezoekers van de website van De Unie niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De Unie is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldenden Nederlandse wet.

Daarom kan er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. In elke specifieke situatie kunnen andere regels gelden.

Teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van De Unie niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op de website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dat dan melden.

De Unie kan er niet voor instaan dat de informatie op haar sites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. De Unie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Uniesites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Uniesites te kunnen raadplegen.
De Unie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Cookies

We plaatsen cookies om ervoor te zorgen dat je onze website makkelijker kunt gebruiken. Zo onthouden we bijvoorbeeld je instellingen en voorkeuren, zodat je ze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Ook verzamelen we geanonimiseerde data, waarmee we zien hoe bezoekers onze site gebruiken; hiermee kunnen we onze website optimaliseren. Liever geen cookies? Via je browser zet je ze uit. Let op: het kan zijn dat onze website dan minder goed werkt.