De Unie, in jouw belang

Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft weer in welke mate het pensioenfonds in staat wordt geacht om nu en in de toekomst aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Een pensioenfonds wordt namelijk gefinancierd via een kapitaaldekkingsstelsel. Dat houdt in dat werknemers gedurende hun dienstverbanden pensioenpremie betalen. Deze premies worden vervolgens door het pensioenfonds belegd, zodat met deze opbrengsten alle pensioenen kunnen worden betaald.

De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in procenten. Het is dus zo dat, in het geval van een dekkingsgraad van 100%, een pensioenfonds precies voldoende geld in kas om alle toekomstige uitkeringen te betalen. Omdat er altijd een kleine buffer moet zijn, is de ondergrens op 110% gesteld voordat pensioenen verhoogd mogen worden.