De Unie, in jouw belang

Is mijn werkgever verplicht een pensioenregeling voor mij te treffen?

Nee. Volgens de wet is jouw werkgever niet verplicht om een pensioenregeling te treffen voor jou en je collega’s, tenzij hier collectieve afspraken over zijn gemaakt. Je werkgever is namelijk verplicht om jou een pensioenregeling aan te bieden wanneer dit is opgenomen in je collectieve arbeidsovereenkomst (cao), of wanneer je werkgever binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds valt. Let er in het geval van een collectieve arbeidsovereenkomst wel op dat deze verbindend is verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De praktijk leert ons dat ongeveer 80% van de werkgevers een pensioenregeling aanbiedt, waar zo’n 20% van de werkgevers dit niet doet. Biedt jouw werkgever je geen pensioen aan? Dan kun je altijd zelf actie ondernemen. Daarover meer in de resterende vragen onder het kopje ‘Mijn pensioen’.