De Unie, in jouw belang

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Mag een werkgever een wachtdag bij ziekte in rekening brengen?
Wat is doorbetaling loon bij ziekte?
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?
Wat is het risico als ik tijdens ziekte geen gesprek met mijn werkgever wil aangaan?
Wat kan ik doen als mijn werkgever en ik van mening verschillen over de re-integratie?
Wat is een WIA-uitkering?
Kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?
Wat kan ik verwachten als ik een WIA-uitkering aanvraag?
Hoe wordt de hoogte en de duur van de WIA-uitkering bepaald?