De Unie, in jouw belang

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Ja. Tijdens ziekte volg je de controlevoorschriften van je werkgever op. Dit houdt ook een gesprek met de bedrijfsarts in. Je kunt iemand meenemen naar het gesprek als je je daar prettiger bij voelt. Een afspraak maken met de bedrijfsarts kan overigens ook preventief door jou als werknemer zelf worden aangevraagd. Juist om te voorkomen dat je wegens ziekte gaat uitvallen.

Het is belangrijk dat je je in geval van ziekte houdt aan de voorschriften van je werkgever. Een vaak terugkomende regel: je bent altijd verplicht om gehoor te geven aan een oproep van je bedrijfs- of arbo-arts.

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met het advies van je bedrijfsarts, is het raadzaam om eerst zelf contact op te nemen met de bedrijfsarts. Je kunt om een toelichting vragen, of er zelf een geven. Als dit niet leidt tot een ander advies, dan kun je in overleg met je bedrijfsarts om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Je werkgever betaalt de kosten voor de second opinion. Ook kun je een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.