De Unie, in jouw belang

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Jouw rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie vind je in de zogeheten Wet Verbetering Poortwachter. Zowel jij (als zieke medewerker) als je werkgever zijn beiden verantwoordelijk voor jouw re-integratie. Het re-integratietraject bestaat uit een aantal stappen en is opgenomen in deze ‘Wet Verbetering Poortwachter’.

Een overzicht van de stappen vind je hieronder:

Voor het eerste jaar

 • Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen 1 week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de bedrijfsarts of arbodienst;
 • Wanneer een medewerker 6 weken ziek is, moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt;
 • Binnen 8 weken na de ziekmelding, of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse, stelt de werkgever in overleg met de medewerker een plan van aanpak op;
 • Indien er sprake is van langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden, waarin het verloop van de ziekte en alle re-integratieactiviteiten zijn opgenomen;
 • Iedere 6 weken moet de werkgever de voortgang met de medewerker bespreken;
 • De medewerker kiest samen met de werkgever een casemanager. Deze persoon zorgt voor de begeleiding en controleert de uitvoering van het plan van aanpak;
 • In de 42e week moet de werkgever de medewerker ziekmelden bij het UWV. 

Na een jaar

 • Wanneer de medewerker onverhoopt lang ziek blijft, dan volgt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Hierin evalueren de werkgever en medewerker het afgelopen jaar en stellen ze vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen (en hoe ze dat gaan doen);
 • Is de werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan het werk, dan stelt de werkgever in overleg met de medewerker een re-integratieverslag op, met daarin afspraken en concrete resultaten;
 • Is de medewerker nog niet volledig aan het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet binnen 3 weken zijn teruggestuurd. Hierna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit; 
 • Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de arbeidsmiddelen en de werkplek van de medewerker aanpassen.