De Unie, in jouw belang

Ontslag en einde dienstverband

Mijn werkgever heeft een toezegging gedaan om mijn contract te verlengen of uren uit te breiden. Mag hij hier nog op terugkomen?
Mijn werkgever heeft toegezegd om mijn contract voor bepaalde tijd te verlengen, maar doet dit nu toch niet. Mag dat?
Mijn contract voor bepaalde tijd wordt niet verlengd, mag dat?
Ik word ontslagen in mijn proeftijd, mag dat?
In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij het UWV?
Wanneer is sprake van collectief ontslag?
Wanneer eindigt mijn dienstverband precies (ontslag bedrijfseconomische redenen)?
Waar heb ik recht op wanneer mijn dienstverband eindigt?
Ben ik verplicht om door te werken, nu mogelijk mijn dienstverband binnenkort eindigt?
Heb ik recht op een WW-uitkering?
Wat moet ik doen als ik een overeenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) heb ontvangen?
Is je tijdelijke dienstverband niet verlengd terwijl je werkgever eerder wel heeft aangegeven dat je contract verlengd zou worden?
In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij de kantonrechter?
Wat is ontslag op staande voet?
Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?
Wat is een opzegtermijn?
Wanneer begint de opzegtermijn te lopen?
Ik heb een tijdelijk contract. Heb ik een opzegtermijn?
Ik heb een vast contract. Hoe lang is mijn opzegtermijn?
Wat houdt de aanzegverplichting in?
Wat als mijn werkgever zich niet houdt aan de aanzegverplichting?
In mijn tijdelijk contract staat dat het niet wordt verlengd. Geldt dit ook als aanzegverplichting?
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?
Ik heb een ontslag-/transitievergoeding ontvangen. Ik heb gehoord over de middelingsregeling. Hoe werkt die regeling?