De Unie, in jouw belang

Samenstelling ledenraad 2024

Monique van Eijkelenburg

Sinds een aantal jaren zit ik helaas in de WIA/WGA, na 40 jaar fulltime gewerkt te hebben in belangenbehartiging.

Van 1990 t/m 1994 werkte ik voor De Unie als woordvoerder/persvoorlichter. Dit heb ik als erg intensief en zeer leerzaam en boeiend ervaren. Uiteraard hou ik me steeds op de hoogte van de ontwikkelingen bij De Unie en op de sociale en economische onderwerpen die actueel en in de politiek spelen.

Nu doe ik vrijwilligerswerk naar mijn mogelijkheden. Als bestuurservaring kan ik aangeven dat ik 7 jaar bestuurslid was van St. Autipassend Onderwijs Utrecht en dat ik nu al ruim 10 jaar bestuurlijk betrokken ben bij St. Mama Vita.

Rick Landa

Mijn naam is Rick Landa en momenteel ben ik werkzaam bij Rabobank in Utrecht in de functie van Director Corporate Risk & Treasury Management / Financiële Markten. Momenteel ben ik voorzitter van de Kaderledengroep van De Unie bij Rabobank. Ik ben 8 jaar lid geweest van de OR Rabobank en de Europese OR.

De verwachting is dat ik per 1 juli 2024 met vervroegd pensioen ga. Ik heb dan voldoende tijd om mij in te zetten voor belangrijke zaken en mijn kennis en ervaring te delen. Ik denk dat ik als lid van de ledenraad toegevoegde waarde kan brengen voor de leden van De Unie en het bestuur om alle verschillende belangen te behartigen en om De Unie meer onder de aandacht te brengen.

Marco Hoogendam

Sinds 2007 ben ik werkzaam bij ARAG Rechtsbijstand in de functie van advocaat in dienstbetrekking.

In de periode 2009 – 2022 was ik lid van de Ondernemingsraad. Sinds 2011 tot heden ben ik lid van de Europese Ondernemingsraad. En van 2012 tot nu ben ik werknemerscommissaris in de Duitse RvC van Arag SE.

Ik wil graag bijdragen aan een vakbond die goed overleg tussen werkgever en werknemer op alle niveaus mogelijk maakt.

David Vega

Mijn doel als Light-lid is om de verbinding en interactie tussen onze leden te versterken en samen te werken aan innovatieve oplossingen die ons allen ten goede komen. Ik geloof sterk in het vernieuwen van onze aanpak om te zorgen dat we niet alleen de uitdagingen van vandaag aanpakken, maar ook proactief inspelen op de toekomst. Met uw steun wil ik een brug slaan tussen traditie en vernieuwing, waarbij ik altijd de nadruk leg op onze gezamenlijke belangen en welzijn.

Guus Ottenhof

Als oud KLM-er heb ik mij kandidaat gesteld voor de ledenraad.

Ik ben meer dan 30 jaar actief geweest binnen KLM voor De Unie, heb voor De Unie vele rollen in de medezeggenschap vervuld en ben lang voorzitter geweest van De Unie Bedrijfsledengroep van KLM.

Nu ik met pensioen ga is het tijd om weer wat nieuws op te pakken en wil ik lekker bezig zijn, maar nu voor alle leden van De Unie in De Unie ledenraad.

Jeroen Konings

Mijn hele arbeidsleven heb ik gewerkt in Research. Nadat ik een paar jaar bij DSM werkzaam was, ben ik gekozen in de ondernemingsraad van DSM. In het intern overleg van DSM heb ik bijna 20 jaar diverse rollen gehad waarbij ik gedurende de laatste 5 jaar in het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad heb gezeten.

In 2017 werd de researchgroep van ons omgezet in een zelfstandig R&D bedrijf waar ik tot juli 2023 heb gewerkt.

Mijn grondhouding is dat ik breed geïnteresseerd ben in maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben scherp, kritisch maar vooral ook constructief en samenwerkend.

Frank te Kloese

Na een 38-jarige loopbaan binnen de Rabobank (onder meer als individuele belangenbehartiger, lid van de OR en kaderlid / lid van de cao-onderhandelingsdelegatie namens De Unie) en diverse bestuurlijke functies binnen De Unie (o.a. 10 jaar lid van de toenmalige bestuursraad en het hoofdbestuur). Heb ik mij voor een tweede periode kandidaat gesteld voor oor de ledenraad.

In mijn rol als ledenraadslid zou ik er graag aan willen bijdragen en er op willen toezien, dat dit ook in de nabije toekomst zo blijft.

Tom Dalenberg

De Unie is een vakbond die leden stimuleert, helpt en opkomt voor hun belangen.

De Unie doet dat op haar eigen wijze, maar altijd gevoed door de wensen van de leden.

Als lid van de ledenraad zal ik het bestuur hierop controleren en zo nodig aansporen het juiste te doen.

Jeroen Jonker

Dit jaar ben ik 34 jaar werkzaam in het HRM/ Salarisadministratie vak. 15 jaar daarvan bij Visma|Raet gewerkt en sinds 2015 samen met mijn echtgenote een eigen bedrijf op HR vakgebied. Ik heb opdrachten gedaan voor verschillende grote bedrijven waaronder: VDL, Porsche Centrum Gelderland, Ten Cate Grass, Tata Steel, Kliko, BDO, Bol.com, Topigs Norsvin, en heb dus ook een goede kijk op wat er in BV Nederland gebeurt.

Al ruim 20 jaar lid van De Unie, en als zelfstandige is De Unie een van de weinige partijen die zich om die groep bekommert, merk ik.

Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten in de ledenraad en daar waar mogelijk het bestuur helpen de stijgende lijn vast te houden.

Felix Timmerman

Ik ben bestuurslid van de Kring Midden en Oost. De belangrijkste aandachtspunten waarvoor ik mij wil inzetten zijn:

  • het bevorderen van de koers en continuïteit van onze vereniging. Controleren en uitvoering van de strategische koers van De Unie en indien nodig bijsturen.
  • meedenken over langetermijnvisie met betrokkenheid van de leden en andere relevante stakeholders.
  • streven naar financiële stabiliteit en transparantie om de continuïteit van De Unie te waarborgen.

Door deze aandachtspunten in overweging te nemen en actief mee te denken, geloof ik dat we de vereniging kunnen versterken en haar koers en continuïteit kunnen waarborgen.

Menno Duin

De recente stijging van het aantal leden geeft de noodzaak van het bestaan van De Unie aan. Nu de wereld op drift is, is een baken in de vorm van De Unie nodig oftewel: “United we stand, together we do not fall”. Ik draag daaraan graag mijn steentje bij.

Cindy Hoving-Rossen

Mijn naam is Cindy Hoving Rossen. Ik ben al een aantal jaren voorzitter bij de Kring Noord Nederland en sinds kort ook voorzitter van de Kringenraad. Hierdoor heb ik een kwaliteitszetel in de ledenraad gekregen.

Hiervoor ben ik werkzaam geweest in de financiële dienstverlening en heb ik diverse functies bekleed bij ABN Amro en Zwitserleven.

De laatste jaren is de Unie een nieuwe weg ingeslagen. Als lid van de ledenraad is het voor mij een mooie uitdaging om hier veel aandacht aan te besteden en dit proces te monitoren. Verbinden is voor mij erg belangrijk. Voor mijn gevoel hebben we als maatschappij hier stappen in te zetten. De Unie zou hierin en neemt naar mijn gevoel een voortrekkersrol, hierdoor onderscheiden wij ons in vakbondsland.