De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Philips: overgang medewerkers Philips ES naar ASML

21 september 2023
Philips High Tech Campus Eindhoven

Op woensdag 20 september 2023 is er overleg geweest met Philips en ASML. ASML heeft aangegeven dat men de over te nemen werknemers bij de overgang wil voorzien van de ASML-arbeidsvoorwaarden. Of we ons met dat vertrekpunt kunnen verenigen, is afhankelijk van de wijze waarop we de overgang naar ASML met betrokken werkgevers kunnen inregelen. We willen dat zo gunstig mogelijk doen zodat de medewerkers beter af zijn dan wanneer ze zouden beroepen op de wettelijke bepalingen inzake overgang van onderneming.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Individuele afspraken worden gerespecteerd!

Door ASML is daarbij reeds aangegeven dat huidige thuiswerkafspraken worden gerespecteerd. Dat geldt ook voor andere individuele afspraken onder andere op het vlak van nevenwerkzaamheden. Indien daartoe nu al afspraken liggen met Philips worden deze gerespecteerd mits deze niet strijdig zijn met ASML producten/dienstverlening.

Inzichtelijk maken van arbeidsvoorwaarden

We zijn momenteel met de betrokken werkgevers bezig om goed in kaart te brengen waar de verschillen zitten met de huidige Philips-arbeidsvoorwaarden zodat de overgang zo gunstig mogelijk  kan verlopen. Er liggen bijvoorbeeld nog vragen om aan ons inzichtelijk te maken hoe het zit met het huidige salarisperspectief versus het salarisperspectief bij ASML. Ook liggen er nog vragen inzake onder andere generatiepact, RVU en het CSP.

Compensatie hogere pensioenpremie

Kort en goed, de onderhandelingen zijn na een eerste inleidende bespreking nu verder op gang gekomen. Op maandag 25 september hebben we een vervolgoverleg. Daar zullen we naast bovenstaande punten ook van ASML vernemen hoe men de hogere pensioenpremie wil compenseren.

Contact

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact opnemen met Suat Koetloe (belangenbehartiger) via e-mail suat.koetloe@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Philips: Cao-onderhandelingstraject

Met verbazing en teleurstelling hebben de vakbonden kennisgenomen van het besluit van Philips om het cao-overleg op 29 mei jongstleden op…

Word gratis lid