De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Philips: stand van zaken pensioenoverleg

21 december 2023

Al geruime tijd zijn we met Philips in overleg over de te maken contractkeuze waarmee we de nieuwe pensioenregeling binnen Philips gaan inrichten. Daartoe zijn er enige tijd geleden overleggen en ophaalsessies geweest met de achterbannen van de 4 bonden. Door onze leden bij Philips is in 2022 aangegeven dat zij kiezen voor de solidaire premieregeling.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Overleggen met Philips

Philips inzet: contractkeuze en andere werknemerspremie
Philips heeft aanvankelijk aangegeven de flexibele pensioenregeling te willen. Later heeft men aangegeven ook een solidaire premieregeling te kunnen billijken, mits alle werknemers de keuze krijgen om geen of minder werknemerspremie in de pensioenpot in te leggen en netto meer geld over te houden. Dit wordt een opting out genoemd.

Philips stelt daarbij voor om de werknemerspremie te verhogen en werknemers voor die hogere premie te compenseren, zodat er geen nadeel is van die hogere werknemerspremie.
Vervolgens zou dan gekozen kunnen worden voor de opting out: minder of geen werknemerspremie in jouw pensioenpot.

Philips stelt dat de mensen op pensioengebied flexibiliteit willen. Een en ander zou ook nog eens blijken uit een – ons inziens zeer korte – enquête die Philips afgelopen september onder de werknemers heeft gehouden. Respons op die korte enquête was iets meer dan 1/3 van de werknemers.

Reactie bonden

De Unie constateert dat Philips de contractkeuze vermengd met een arbeidsvoorwaardelijk element, namelijk de werknemerspremie. Die keuze kan Philips maken. Men kiest zelf wat men op de onderhandelingstafel legt. De vertraging die hiermee kan ontstaan, is dan een gevolg van die keuze.
Vanuit de bonden zien we enorme risico’s voor werknemers bij een opting out voor alle werknemers. Neem bijvoorbeeld de jongere werknemer die in een lagere vakgroep zit en er voor kiest om geen of minder werknemerspremie in zijn pensioenpot in te leggen. Kiest deze werknemer nu voor meer cash, dan krijgt hij dat later nooit meer ingehaald als hij over een aantal jaren weer meer premie wil inleggen. Zeker in een nieuw stelsel waar we naar mate het dienstverband voortschrijdt minder opbouw hebben. Een keuze voor minder of geen werknemersinleg heeft forse gevolgen.

De bonden hebben daarom aangegeven dat we geen opting wensen voor het salaris onder een grens van € 86.000,- op jaarbasis. Verdien je meer, dan zou je voor dat deel kunnen deelnemen aan een opting out. Met anderen woorden: voor het salaris tot die grens leg je je werknemerspremie in. Voor het salarisdeel boven die grens kun je er voor kiezen om minder werknemerspremie in te leggen.
Deze salarisgrens moet dan elk jaar worden geïndexeerd. Hoe komen we op die grens ? Enerzijds is het gemiddelde salaris binnen Philips rond dat bedrag en anderzijds kijken we ook met een schuin oog naar het maximum pensioengevend salaris in de groot metaal.

Samengevat

De knoop over de contractkeuze is nog niet doorgehakt. Philips beraadt zich momenteel. Naar verwachting wordt na het kerstreces het pensioenoverleg weer opgepakt.

Contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met onze belangenbehartiger Suat Koetloe via Suat.Koetloe@unie.nl of op 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid