De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken: Vernieuwd eindbod cao

19 januari 2024

Het is de afgelopen weken stil geweest omtrent de cao-onderhandelingen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is! Inmiddels is er een vernieuwd eindbod door Heineken geformuleerd.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Dit eindbod willen wij graag met medewerkers bespreken tijdens een toelichtende ledenbijeenkomst op:

Maandag 29 januari van 12.30 tot 13.30 uur via teams

Wat is er gebeurd

De stemmingsuitslag was divers. Bij De Unie was er geen akkoord op de cao HG en wel een akkoord op de cao’s HNS en HNL. Bij de MHP Heineken was er geen akkoord op de cao’s HG en HNS en wel een akkoord op de cao van HNL. De hoofdredenen om tegen te stemmen door onze leden op het totale eindbod waren de nog bestaande onduidelijkheden over de invoering van de MMRP, waaronder het uit de cao halen van MMRP. Ook de andere bonden hebben geen akkoord op alle drie de cao’s. Kortom; aanleiding genoeg informeel af te tasten of we tot een akkoord kunnen komen voor alle drie de cao’s. De afgelopen weken heeft hier veel overleg over plaatsgevonden.

Vernieuwd eindbod

Op basis van dat overleg is er een nieuw eindbod door Heineken gedaan. Op hoofdlijnen houdt het eindbod het volgende in:

  • Looptijd 1 jaar (1 januari 2024 t/m 31-12 2024);
  • Structurele loonsverhoging per 1 januari 2024 van 7%;
  • Structurele nominale loonsverhoging van bruto € 800,- per jaar (€ 66,66 per maand), dit was bruto € 600,- per jaar (€ 50,- per maand);
  • Invoering MMRP voor de loongroepen 20-25 op vrijwillige basis per 1 januari 2025. Tevens is met betrekking tot de invoering van de MMRP meer duidelijkheid verstrekt. Op woensdag 17 januari heeft over de rol van de medezeggenschap nog een overleg met de OR-en plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is in de samenvatting opgenomen. De samenvatting over de verduidelijking van de invoering MMRP tref je hier aan.

Het volledige aangepaste eindbod tref je hier aan.

De Unie / MHP Heineken realiseren zich dat het resultaat niet op alle punten overeenkomt met de inhoud van onze gezamenlijke inzet. Desondanks zijn wij van mening dat het vernieuwde eindbod inclusief de verduidelijking over de invoering van de MMRP, gezien de omstandigheden realistisch is. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om het vernieuwde eindbod aan jou ter stemming voor te leggen.

Stemming

Ons advies is om de informatiebijeenkomst af te wachten en na de informatiebijeenkomst te stemmen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Dit kan tot uiterlijk donderdag 1 februari 12.00 uur.  

Als je op voorhand vragen hebt over het eindbod, neem dan gerust contact op met de belangenbehartiger Sjerp Holterman via email sjerp.holterman@unie.nl

Gerelateerde berichten

Heineken: Ledenvergadering

De leden van Heineken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale ledenbijeenkomst waarin de onderhandelingsdelegatie van De Unie/MHP…

Heineken: Eindbod cao

Op donderdag 7 december hebben wij de vierde onderhandelingsronde gehad voor de nieuwe cao. De intentie was om er samen…

Word gratis lid