De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken: Ledenvergadering

14 december 2023

De leden van Heineken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale ledenbijeenkomst waarin de onderhandelingsdelegatie van De Unie/MHP Heineken een toelichting zal geven op het eindbod van de cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Dit eindbod kun je hier lezen.
De digitale ledenbijeenkomst vindt plaats op 20 december 2023 van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Stemming

De leden kunnen hun stem uitbrengen over het eindbod na de ledenbijeenkomst. De stemming vindt zowel binnen De Unie als binnen MHP Heineken plaats. De stemmen worden niet tussen beide organisaties samengeteld. Ook wordt er per entiteit gestemd. Het kan dus zijn dat er verschil in uitkomst van de stemming is tussen De Unie en MHP Heineken en een verschil per entiteit (HNS, HG of HNL).

  • De leden van De Unie ontvangen in de loop van woensdagmiddag 20 december 2023 een link in de e-mail hiervoor.
  • De leden van MHP Heineken zullen eveneens in de loop van woensdagmiddag 20 december informatie ontvangen over de manier waarop de leden hun stem kunnen uitbrengen.
  • De stemming sluit op woensdag 27 december 12.00 uur. Zorg er dus voor dat de stem op tijd binnen is.

Gevolgen van de stem uitkomst

De uitkomst van de stemming zal apart door De Unie en MHP Heineken gecommuniceerd worden naar Heineken.
Je kunt je indenken dat er veel varianten mogelijk zijn. Het gaat te ver om alles tot in detail uit te werken, vandaar dat wij kort de situatie willen aangeven over de gevolgen van de stemming.

  • Indien een meerderheid van de leden instemt met het eindbod, dus ook met het loonbod en de invoering van de MMRP buiten de cao per 1 januari 2025, zullen we aan Heineken communiceren dat De Unie MHP Heineken akkoord is. Voor de volledigheid willen we vermelden dat de mogelijkheid zich voor kan doen dat De Unie/MHP als bond vóór het eindbod stemt, maar dat overige bond(en) tegen stemmen. Dit zal dan inhouden dat het eindbod nog niet omgezet zal worden in een definitief akkoord. Dit alles heeft te maken met de opstelling van De Unie/MHP ten opzichte van de andere bonden en de manier waarop Heineken graag een akkoord sluit, namelijk op basis van instemming van alle bonden. Ook dit aspect kunnen we nog verder toelichten tijdens de ledenbijeenkomst indien hier behoefte aan is.
  • Indien een meerderheid van de leden niet instemt met het eindbod, zullen we dat natuurlijk ook laten weten aan Heineken en gaan we om overleg vragen. Het doel is dan om het eindbod zodanig aan te passen waardoor we het dan aangepaste eindbod alsnog kunnen accepteren. Om deze reden is het belangrijk om aan te geven waarom jij niet instemt met het eindbod en waarom wij het eindbod dus afwijzen. Wat zal er veranderd moeten worden in het eindbod om alsnog tot een akkoord te komen? Je kunt dit aangeven in het opmerkingen veld op het stemformulier dat je na de ledenbijeenkomst via email ontvangt.
    Ook hier geldt dat de uitslag van de stemming bij de andere bonden van belang is. Stemmen zij voor en wij tegen, dan krijgen we dezelfde vraag: wil de andere organisatie en Heineken een cao afspreken zonder ons? Ook is het mogelijk dat andere bonden het eindbod niet accepteren om andere redenen dan dat wij. Ook in die situatie zullen wij vanzelfsprekend vragen om hervatting van het overleg met als doel het eindbod aan te passen.
    Of Heineken in deze situatie het eindbod wil aanpassen is onzeker. Er is geen verplichting dit te doen. Als Heineken niet bereid is het eindbod aan te passen, zullen we in verder overleg met jou bepalen wat we gaan doen. In ieder geval zullen we dan concreet overleggen over vormen van actie (waaronder stakingen).

Tot slot

Wij snappen dat het een lastige keuze is. Vandaar dat wij eerst de toelichtende bijeenkomst organiseren en aansluitend de stemming.

Als je aanvullende vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact op met de belangenbehartiger Sjerp Holterman via sjerp.holterman@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Heineken: Info wijzigingen SBR

Woensdagmiddag 12 juni 2024 heeft de eerste SBR-onderhandelingsronde plaatsgevonden. Hierover willen we de leden informeren tijdens een digitale ledenbijeenkomst op:…

Heineken: Ledenbijeenkomst

De leden van Heineken hebben een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een digitale ledenbijeenkomst samen met de leden van…

Word gratis lid