De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Goede kwartaalcijfers

03 november 2022

ING: miljardenwinst voor aandeelhouders, maar medewerkers staan in de kou

Vandaag maakte ING de cijfers voor het derde kwartaal bekend. Die liegen er niet om, de brutowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór risicokosten (sorry, hele mond vol) bedraagt maar liefst € 2,6 miljard, een stijging van 18,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Ook de vooruitzichten voor de toekomst zijn uitermate rooskleurig, aldus Steven van Rijswijk.

Beloning voor de aandeelhouders

De aandeelhouders kunnen hier ten volle in delen. Mede door een extra uitdeling van 1,5 miljard stijgt de totale uitbetaling per aandeel van € 1,01 naar € 1,36, een stijging van 34,7%.

Maar niet voor de medewerkers

Maar daarmee is het dan het mooie ook wel gezegd, want tegelijkertijd houdt ING vast aan een salarisbod van 3,0% voor de medewerkers in Nederland. Een schriller contrast is haast niet denkbaar. Met een inflatie van ruim boven de 10% zet ING daarmee de medewerkers letterlijk in de kou. En dat allemaal omdat ING’ers volgens een geheimgehouden benchmarkstudie aanzienlijk meer zouden verdienen dan er voor hetzelfde werk in andere bedrijven betaald zou worden.

Zelfs als dat het geval zou zijn (wat echt nog maar de vraag is), is dat geen rechtvaardiging voor een salarisbod dat tot een dergelijk groot verlies aan koopkracht leidt, terwijl de bedrijfsresultaten, dankzij diezelfde medewerkers door het dak gaan.

Teken de petitie

Vind jij ook dat ING gezien het fantastische bedrijfsresultaat en de ongekende inflatie de medewerkers met een loonbod van 3% in de kou laat staan en wil je ING op andere gedachten brengen? Teken dan vandaag nog hier de petitie van de samenwerkende vakorganisaties! Meer dan vijfduizend collega’s gingen je voor.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen. Neem dan svp contact met ons op.

Inge de Vries, inge.de.vries@unie.nl
Mandy Raaijmakers, mandy.raaijmakers@unie.nl

———————————————————–

ING: billions in profit for shareholders, but employees are left out in the cold

Today, ING announced the third quarter financial results. And they are very good! Pre-provision profit excluding regulatory costs and volatile items amounts to no less than € 2.6 billion, an increase of 18.8% when compared to the same quarter in 2021. Also, the outlook is particularly rosy, according to Steven van Rijswijk.

Shareholders profit

Shareholders can fully participate in this. Partly due to an additional distribution of 1.5 billion, the total pay-out per share rises from € 1.01 to € 1.36, an increase of 34.7%.

No reward for you

But here is where the good news ends. ING persists in a salary offer of 3.0% for employees in the Netherlands. A stronger contrast is hardly imaginable. With a price inflation of well over 10%, ING is literally leaving its employees out in the cold. And all that because, according to a closely guarded benchmark survey, ING employees are overpaid when compared to other companies.

Even if that were the case (which is really debatable), that doesn’t justify a salary offer that leads to such a huge loss of purchasing power, while the results are going through the roof at the hands of those same employees

Sign the petition

Do you also think that, given the fantastic financial result and the unprecedented inflation, with a wage offer of 3% ING leaves the employees in the cold and do you want to change ING’s mind? Sign the petition of the collaborating trade unions here today! More than five thousand colleagues preceded you.

Contact

Do you have any questions regarding this message, or do you have any information that you would like to share with De Unie? Please contact us.

Inge de Vries, inge.de.vries@unie.nl
Mandy Raaijmakers, mandy.raaijmakers@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING

ING Bank: Inkomen en pensioen

Door de nieuwe pensioenwet (Wtp) gaat de pensioenregeling bij ING veranderen. Dit gebeurt in overleg met de vakorganisaties. Bij de…

ING: pensioenwebinar

Op 25 maart 2024 is de laatste pensioenkennissessie in de reeks die door De Unie wordt gepresenteerd. Deze online sessie…

Word gratis lid