De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: Openingsbod beneden peil

29 maart 2024

Tijdens de laatste ronde hebben de werkgevers een openingsbod gedaan beneden peil. Een onoverbrugbaar verschil wat ertoe heeft geleid dat er op de dag zelf niet verder meer onderhandeld kon worden. Zowel werkgevers als werknemers stellen vast dat zonder extra mandaat van de achterbannen verder onderhandelen geen zin heeft. De werkgevers gaan in beraad of zij nog ruimte kunnen vinden. Mocht er volgens de achterbannen voldoende ruimte zijn om de onderhandelingen te hervatten, dan komen we bij elkaar op 9 april aanstaande. Er zal op dat moment een ultieme poging worden gedaan om er een fatsoenlijke cao uit te slepen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De kloof

Het verschil zit vooral op het onderwerp loon. De werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over een periode van 15 maanden. Dit zit ver van onze inzet af.

Zwaarwerkregeling (RVU)

Om de wachtlijsten op te lossen hebben wij extra premie nodig. Met het voorstel dat de werkgevers nu gedaan hebben, ontstaan er in 2025 alweer nieuwe wachtlijsten. Dit vraagt om een structurele oplossing.

 Generatiepact

De werkgevers zijn bereid af te zien van de verslechteringen van het generatiepact. Deze verslechtering hield in dat werknemers onder een bepaalde loongrens alleen gebruik mogen maken van deze regeling. Wel is de voorwaarde dat de vakbonden hun voorstellen over uitbreiding van de regeling intrekken.

Seniorendagen (extra verlofdagen voor ouderen)

De werkgevers willen de seniorendagen in de leeftijd 55,56 en 57 jaar afschaffen. Daarvoor in de plaats willen zij dagen toekennen voor de leeftijd 66 en 67 jaar. Ook willen zij de mogelijkheid dat de werkgever deze dagen inroostert in plaats van dat de werknemer dit zelf kan bepalen. Voor de rest zit er niets in voor jeugd.

Tot slot

De Unie vindt de houding van de werkgevers teleurstellend. Wij hebben de afgelopen cao-periode fors ingeleverd op koopkracht en hier lijken de werkgevers geen boodschap aan te hebben. Wij willen hen een ultieme poging bieden om tot een fatsoenlijk resultaat te komen, zodat wij er alles aan gedaan hebben om zonder acties tot een akkoord te komen. Ook wij zullen met onze cao-commissie in gesprek gaan of wij verder kunnen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Peter Werger via Peter.Werger@unie.nl of via 06-5252 2089.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid