De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: Onderhandelingsresultaat cao

06 december 2022

Vanaf maandag 12 december tot en met zondag 18 december 2022 kunnen de  werknemers in de sector Technische Groothandel stemmen over het onderhandelingsresultaat voor hun nieuwe cao.

DiciC

De Unie heeft voor het eerst volgens het zogenaamde DigiC proces deelgenomen aan de cao-onderhandelingen bij de Technische Groothandel. Dat betekent dat alle werknemers betrokken zijn geweest om input te leveren voor de onderhandelingen en ook dat alle werknemers de gelegenheid krijgen om te mogen stemmen over het eindresultaat.

Gezien het feit dat loon in de uitkomsten van de DigiC-enquête (6644 deelnemers) door vele werknemers op de eerste plaats is gezet en de huidige inflatieontwikkeling een loonsverhoging urgent maakt, hebben de vakbonden en de werkgevers gemeend dat er eerst en snel een afspraak moet worden gemaakt over de loonsverhoging. Onder de huidige omstandigheden zien wij dat als een verstandige keuze.

Uiteraard vinden wij ook de andere uitkomsten van de brede DigiC-enquête zeer waardevol. En daarom hebben we met de werkgevers Technische Groothandel (WTG) afgesproken dat we over deze uitkomsten in de loop van de nieuwe cao weer met elkaar aan tafel gaan.

Je kunt daarbij onder meer denken aan de onderwerpen vitaliteit/duurzame inzetbaarheid (generatieregeling en de RVU-faciliteit), het uitruilen van arbeidsvoorwaarden, het vergroten van de toegankelijkheid van scholing en ontwikkeling, de leesbaarheid van de cao en aan het opnemen van een basispensioenregeling in de cao.

Klik hier voor de uitkomsten van de DigiC enquête.
Klik hier voor onze inzetbrief welke is gebaseerd op de uitkomsten van de DigiC enquête.
Klik hier voor de flyer over de peiling en het DigiC traject
Klik hier voor de meest gestelde vragen over DigiC bij de Technische Groothandel

De cao-onderhandelingen

Wij hebben met de WTG vier keer onderhandeld over de nieuwe cao welke dient in te gaan op 1 oktober 2022. In de laatste overlegronde op 30 november heeft de WTG een definitief cao-bod gedaan; het eindresultaat van de onderhandelingen. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat lees je hier. Click here for the English (convenient) version.

Hoe kijkt De Unie aan tegen het onderhandelingsresultaat 2022/2023 voor de Technische Groothandel?

Inkomen
Het oordeel over de gemaakte afspraken in het onderhandelingsresultaat ligt uiteraard bij de werknemers op wie deze cao van toepassing is. Wij kunnen ons voorstellen dat dat oordeel niet altijd makkelijk is als er geen of onvoldoende referentiekader aanwezig is waartegen je de gemaakte afspraken kunt afzetten; dit geldt met name ook voor de door de WTG aangeboden loonsverhogingen. Hoe beoordeel ik nu dit ultieme bod van de WTG en dan toegespitst op de aangeboden loonsverhoging? Wij zullen hieronder een aantal overwegingen aanreiken waarmee het loonbod van de WTG kan worden ‘beoordeeld’.

In het onderhandelingsresultaat doet de WTG een ultiem bod van een structurele verhoging van de salarissen van in totaal 5% (per 1 januari 2023 4% en per 1 oktober 2023 1%) in een cao met een looptijd van 15 maanden.

  • Als we dit bod afzetten tegen de uitkomst van de DigiC enquête, komt dit bod niet tegemoet aan de wens van een grote meerderheid van de respondenten dat de prijsstijgingen minimaal gecompenseerd moeten worden.
  • Opgemerkt moet worden dat er op dit moment geen enkele cao in Nederland is/wordt afgesproken waarbij de hoge inflatie van 14,3% wordt gecompenseerd.
  • Er dient wat ons betreft onderscheid gemaakt te worden tussen structurele inflatie en niet-structurele inflatie. Waarom:
    • Structurele inflatie is inflatie die blijft; die zeer waarschijnlijk niet meer zal worden gecompenseerd door toekomstige prijsdalingen of overheidsmaatregelen. Van de inflatie van 14,3% is naar verwachting 6% à 7% structureel. Men noemt dit ook wel ‘de kerninflatie’.
    • Niet-structurele inflatie: van de huidige inflatie van 14,3% neemt gas en elektra 8,2% voor haar rekening. De verwachting is dat deze prijzen in 2023 weer zullen dalen. Daarnaast repareert het kabinet een behoorlijk deel van de gestegen energielasten door een energieplafond in te bouwen en belastingtarieven en belastingschijven aan te passen met als doel om de koopkracht voor 2023 zo veel mogelijk te herstellen.
  • Wij stellen ten aanzien van de compensatie van de inflatie vast, dat als je in cao’s de structurele inflatie wilt compenseren, je een structurele loonsverhoging van minimaal 6% zou moeten afspreken.

De WTG biedt 5% over een looptijd van 15 maanden. Op jaarbasis uitgedrukt (d.w.z. berekend op 12 maandsbasis) is dat 4%.

  • Het loonbod van de WTG is hoger dan wat er gemiddeld is afgesproken in de andere 385 cao’s in Nederland in geheel 2022: de WTG biedt op jaarbasis 4% tegen een landelijk gemiddelde tot nu toe van 3,3%.
  • Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats: was dit jaargemiddelde in januari 2022 nog 2,7%, inmiddels is dit in oktober opgelopen naar 4,7%.

Tenslotte: de WTG heeft een eenmalige uitkering van € 1.000,- bruto aangeboden.

Deze uitkering zal voor velen zeer welkom zijn. Uiteraard levert deze eenmalige op dit moment een goede bijdrage aan het huidige koopkrachtverlies.

Deze € 1.000 compenseert ook het nadeel van het later laten ingaan van de structurele verhoging dan op de eerste dag van de nieuwe cao. Doordat de loonsverhoging van 4% niet ingaat op 1 oktober 2022 maar op 1 januari 2023 en doordat de loonsverhoging van 1% pas op 1 oktober 2023 ingaat, is er sprake van een nadeel. Bij een inkomen van bijvoorbeeld € 4.000,-/mnd mis je daardoor €600. Deze eenmalige compenseert voor dit verlies.

Reiskosten
De WTG stelt in haar ultiem bod voor om in de cao de verplichting voor werkgevers op te nemen een reiskostenregeling  te hebben (niet ieder bedrijf heeft zo’n regeling).

Stemmen

Om te kunnen stemmen zullen de werknemers benaderd worden door het onafhankelijke onderzoeksbureau Innervoice. Via het werkmailadres ontvangen je een bericht met een link naar een stemformulier waar je vervolgens een stem kunt uitbrengen met een toelichting. Stemmen kan tot en met 18 december 2022.

Klik hier voor onze branchepagina Technische Groothandel.

Gerelateerde berichten

Technische Goothandel: Ruime meerderheid stemt in met cao-onderhandelingsresultaat Technische Groothandel

Van 4 tot en met 17 maart 2024 hebben de medewerkers in de sector Technische Groothandel het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat 2023-2025 mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.   Uitslag Onderzoeksbureau Innervoice heeft de volgende uitslag vastgesteld: 7449 werknemers hebben een stem uitgebracht. Deze werknemers hebben als volgt gestemd:…

Technische Groothandel: stemmen

Zoals onlangs aangekondigd hebben we, samen met CNV en RMU een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de Technische Groothandel…

Word gratis lid