De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VDL Nedcare: periodiek overleg

19 december 2022

Op 1 december 2022 hebben wij een periodiek overleg met je werkgever gehad. Tijdens dit gesprek werd ons verteld door de werkgever dat de periodieke loonsverhoging die elk jaar per 1 januari worden toegepast is uitgesteld tot 1 maart 2023. Dit schijnt een besluit van de VDL Groep te zijn dat voor alle VDL-bedrijven van toepassing is. Jouw werkgever gaf aan dat zij ook achter dit besluit staan en in lijn hiermee zullen handelen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

We zijn onaangenaam verrast hierdoor omdat wij niet eerder op de hoogte waren gesteld. We hadden op basis van onze goede verhouding met de werkgever verwacht dat wij minstens formeel geïnformeerd zouden worden.

We hebben de werkgever gevraagd deze maatregel niet klakkeloos uit te voeren maar eerst met ons in overleg te treden over de reden van het besluit en de nadelige gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Namelijk, dit periodieke loon heeft invloed op het vaststellen van de pensioengrondslag van enig jaar en raakt het de inkomens van de betreffende medewerkers.

Hierdoor lopen de betreffende medewerkers een hogere pensioengrondslag mis en daarmee handelt de werkgever in strijd met de cao. Dit is volgens ons in strijd met artikel 7.4.2 van de cao waarin beschreven staat hoe te handelen als een werkgever in ongunstige zin wil afwijken van de cao. Helaas is door de werkgever hier niet op ingegaan.

Een tweede onderwerp dat wij tijdens het hierbovengenoemde overleg aan de orde hebben gesteld ging over het huidige sociaal plan. We hebben de werkgever al een aantal keren gevraagd om met ons in overleg te treden voor een nieuw sociaal plan conform de afspraak die in het huidige sociaal plan staat vermeld. Dat is namelijk “Dat ingeval mocht blijken dat continuïteit niet realiseerbaar is, of bij het realiseren van samenwerking met een nieuwe klant belangrijke gevolgen voor werknemers aan de orde zijn, partijen bij dit sociaal plan opnieuw met elkaar in overleg zullen treden.”

Jouw werkgever is het niet eens met ons omdat volgens hem wel sprake is van continuïteit van werkzaamheden bij VDL Nedcar na het einde van de BMW-periode. Volgens hem lopen hierover nog steeds serieuze gesprekken met allerlei partijen. Helaas kan de werkgever niet aangeven wat dat concreet inhoudt en wat het gaat opleveren voor de toekomst van alle medewerkers bij VDL Nedcar.

Dit is juist de reden waarom we nu in overleg willen met de werkgever om een beter vangnet en zekerheid te bieden voor de medewerkers, mocht in het geval de voortzetting van de werkzaamheden niet realiseerbaar zijn. We hopen dat je het sociaal plan niet nodig hebt! Maar dit biedt volgens ons ook een bepaalde zekerheid voor de medewerkers en brengt wat meer rust in de organisatie.

Desondanks wilde de werkgever niet ingaan op ons verzoek. Om die reden hebben wij ons formele standpunt over beide onderwerpen per brief aan de werkgever medegedeeld en hierop een reactie gevraagd. Tevens hebben we hem laten weten dat wij bij een negatieve reactie ons zouden gaan beraden om verdere (juridische) stappen te ondernemen om de werkgever aan de tafel te krijgen voor overleg.

Helaas was de reactie van de werkgever wederom negatief op beide punten. De werkgever vindt dat hij niet met ons maar ook niet met de ondernemingsraad hoeft te praten over een nieuw sociaal plan en uitstel van de periodieke loonsverhoging.

Wij gaan nu op basis hiervan samen met de andere vakorganisaties kijken welke stappen we zouden kunnen ondernemen om de werkgever toch tot andere gedachten te brengen.  Gezien de bedrijfssluiting voor komende twee weken zal dat waarschijnlijk na die periode zijn. We houden je  hiervan op de hoogte.

Contact

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact met de belangenbehartiger Suat Koetloe opnemen via suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid