De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Onderhandelingen cao

04 november 2022

Op donderdag 3 november 2022 heeft De Unie het overleg van 26 oktober 2022 voortgezet. We hebben nu alle ingebrachte onderwerpen besproken. Het is goed om de leden mee te nemen in de voortgang van het cao-overleg.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Collectieve salarisverhoging en tijd

De werkgevers stellen voor een tweejarige cao af te spreken. Bij deze tweejarige cao hoort wat de werkgevers betreft:

  • Een structurele salarisverhoging van 3,75% op 1 januari 2023;
  • Een éénmalige uitkering van € 1.000,- bruto naar rato van de omvang van het dienstverband;
  • Een structurele salarisverhoging van 3% op 1 januari 2024;
  • Met ingang van 2023 wordt 5 mei een vrije dag.

De Unie heeft in gezamenlijkheid met de andere vakorganisaties het volgende voorgesteld voor een éénjarige cao:

  • Een collectieve salarisverhoging van 9,6% op 1 januari 2023;
  • Met ingang van 2023 wordt 5 mei een vrije dag (dit is circa 0,4% van je salaris waard).

Indien we een tweejarige cao overeenkomen dan willen we een prijscompensatie afspraak voor het tweede jaar. Wij kunnen nu niet overzien hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen. De vakorganisaties denken erover om een stevige collectieve salarisverhoging voor te stellen die op 1 januari 2024 moet worden betaald. Met daarnaast de afspraak om de medewerkers op 1 januari 2024 een extra éénmalige uitkering te betalen als de inflatie over 2023 hoger blijkt dan de afgesproken collectieve salarisverhoging. Vakorganisaties moeten de precieze cijfers voor het tweede jaar nog invullen, we hebben eerst met de werkgever gesproken over de systematiek.

Zoals je ziet, op dit onderwerp zitten partijen nog ver van elkaar. Maar we proberen wel om stappen te maken, het doel is immers om een cao overeen te komen. Daarvoor zullen de cao-partijen creatief moeten zijn en bereid om het onderhandelingsmandaat op te rekken.

Vergoedingen

Een tweede belangrijk onderwerp voor ons is ons voorstel om de reiskostenvergoeding te verhogen. Ook hebben we voorgesteld om de thuiswerkvergoeding en de vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek in de cao vast te leggen. Werkgevers geven echter aan dat ze het belangrijk vinden dat dergelijke afspraken bij de betrokken banken zelf worden gemaakt en niet vastgelegd in de cao. Over dit onderwerp zullen we nog door moeten praten.

Pensioen

In deze cao maken we geen nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Indien de WTP (Wet Toekomst Pensioenen) wordt aangenomen door het Parlement dan moet er tijdens de looptijd van deze cao tussentijds een pensioenafspraak worden gemaakt. De RVU-regeling die we in de vorige cao bij wijze van proef hebben afgesproken, kan worden gecontinueerd.

Vitaliteit

In het kader van Vitaliteit stellen de werkgevers voor om het recht op onbereikbaarheid op te nemen in de cao. Dit voorstel is op zich prima. Het geeft medewerkers een steuntje in de rug als ze bijvoorbeeld in het weekend hun e-mails niet willen beantwoorden.

Spaarverlof

De Unie heeft voorgesteld om in de cao een spaarverlof afspraak op te nemen. Je zou bijvoorbeeld verlof kunnen sparen voor een sabbatical of voor vroegpensioen. De werkgevers wijzen dit voorstel echter af omdat het voor de aangesloten banken te bezwaarlijk zou zijn om de gespaarde verlofdagen op de balans te verantwoorden.

Hoe verder?

Het volgende overleg is op 15 november 2022. De Unie zal, samen met de andere vakorganisaties, voor 15 november een uitgewerkt salarisvoorstel moeten uitdenken. Ook moeten wij het onderwerp kostenvergoedingen uitwerken.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met
De Unie wilt delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op.
Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid