De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: Een update over jouw cao en pensioen

16 februari 2023

Met deze ledenbrief informeer ik, Emanuel Geurts je over de nieuwe cao voor de Zorgverzekeraars en ontwikkelingen rondom het pensioen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao

De tekst van de nieuwe cao Zorgverzekeraars is klaar en wordt aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In tegenstelling tot eerdere cao’s heeft deze cao een looptijd van twee jaar, te weten van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2024.

Pensioen

De 2e Kamer heeft in december 2022 voor de nieuwe pensioenwet gestemd. Nu is het aan de 1e Kamer om hun oordeel erover te geven. Op 17 januari 2023 zijn ze begonnen met de behandeling van de wet. Meer hierover kan je terugvinden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

Ook het pensioenfonds SBZ houdt zich bezig met het informeren van haar deelnemers. Zo is er een reeks webinars over verschillende onderdelen te volgen via https://www.sbzpensioen.nl/webinars. Verder legt het fonds uit wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor jouw inkomen voor later via https://www.sbzpensioen.nl/pensioenakkoord.

De vakorganisaties en werkgevers zijn onderling en ook met het pensioenfonds in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Zo hebben we recent gesproken over de laatste aanpassingen van de pensioenwet, het tijdpad tot aan invoering (beoogd 1-1-2025), risicohouding, uitvoerder Achmea Pensioen Services, te maken berekeningen voor compensatie, arbeidsongeschiktheidspensioen en de communicatie over de inhoud en het proces naar alle deelnemers, medewerkers en werkgevers. De komende maanden hebben we nog gesprekken staan. Deze moeten in het laatste kwartaal leiden tot een nieuwe regeling die ik dan ter stemming aan je voorleg.

Contact

Als je vragen hebt over deze nieuwsbrief en/of je me wilt spreken, dan ben ik te bereiken via 06-5252 2074 of emanuel.geurts@unie.nl. Heb je een individuele casus of behoefte aan (juridisch) advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid