De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: terugkoppeling derde onderhandelingsronde

15 maart 2024

Metaal en Techniek: terugkoppeling derde onderhandelingsronde.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wederom zeer teleurstellende uitkomst!

Gisteren, 14 maart 2024, hebben De Unie en de andere vakbonden weer aan tafel gezeten met de werkgeversdelegatie om in gesprek te gaan over een nieuwe cao Metaal en Techniek. Bij de teleurstellende tweede onderhandelingsronde van eind vorige maand hebben wij de werkgever de boodschap meegegeven dat wij bij de derde ronde toch echt concrete voorstellen wilden horen, in plaats van alleen de afwijzende reacties op de inhoudelijke voorstellen van de werknemerszijde en de intentie van werkgever alles op bedrijfsniveau te regelen. Helaas hebben de werkgevers wederom gepresteerd geen inhoudelijke (tegen)voorstellen te doen, en nul op het rekest te blijven geven ten aanzien van onze voorstellen.

 

 

Vertragingstactiek of gebrek aan creativiteit?

Al snel na het openen van de onderhandelingsdag ontstond een impasse naar aanleiding van de kwestie rondom het afschaffen van de jeugdlonen, en werd er geschorst na het bespreken van dit eerste punt. Na zes uur schorsing benadrukt de werkgeversdelegatie dat zij deze kwestie niet aan de cao-tafel wil adresseren en verwijst naar een daarvoor ingestelde paritaire commissie. De werknemerszijde constateert dat deze al lang lopende commissie niet heeft geleid tot resultaten en wenst dit toch echt aan de cao-tafel te behandelen. Dit is mede te danken aan de passieve en incompetente houding van de werkgeverszijde!

Onderhandelingen opgeschort door de werkgevers!

Uiteindelijk heeft deze impasse geleid tot een door werkgeverszijde geïnitieerde schorsing tot 28 maart, de datum van de reserve-onderhandelingsdag. Zij zijn voornemens om dan met een “ultiem” voorstel te komen.

Uitstel of afstel?

Logischerwijs zijn we teleurgesteld in deze gang van zaken. Ondanks de welwillendheid van de vakbonden, het naderende einde van de looptijd van de cao en het verstrijken van drie onderhandelingsdagen, is er nog niets bereikt. We kunnen gerust spreken van een verloren dag. We zijn zeer bezorgd over de houding van de werkgevers en waar dit ons toe brengt als de werkgevers op die dag ook met niets concreets komen. Wordt het een lang adem?

Onderhandelingsvlog door de belangenbehartigers

Via deze link kun je kijken naar de vlog waarin wij in vogelvlucht de stand van zaken omtrent de cao-onderhandelingen langslopen.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartigers, Suat Koetloe of Peter Werger. Dit kan door een e-mail te sturen naar suat.koetloe@unie.nl of naar peter.werger@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid