De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ICK: Update cao-onderhandelingen

22 december 2022

Werkgevers nemen bonden en hun werknemers niet serieus

In de bijeenkomst van 15 december 2022 riepen de leden de bonden op om een pas op de plaats te maken. De beschrijving van het verloop van de laatste onderhandeling laat zien dat werkgevers in de ICK onvoldoende respect tonen voor hun eigen werknemers en hun vertegenwoordigers. Wat hebben werknemers te verwachten van zulke onderhandelingen? Wanneer werkgevers niet met een fatsoenlijk bod komen, dat recht doet aan de huidige economische situatie voor hun werknemers, zien de leden geen aanleiding om nu op stel en sprong verder te praten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Botte afwijzing en dovemans oren

Werkgevers geven botweg aan dat zaken die door leden als belangrijk worden bestempeld, niet ter discussie staan. Dit terwijl juist een voorstellenbrief de punten opvoert die partijen ter discussie willen stellen. Zo kun je geen onderhandelingen voeren op de inhoud. Leden hebben in hun inzetbrief voor de nieuwe cao duidelijke punten aangegeven waar resultaat op geboekt moet worden. Zowel op het niveau van de salarisverhoging als op het collectieve karakter van deze afspraken is er nagenoeg geen beweging te constateren. Ook op andere punten als een minimum afspraak over reiskosten en reistijd = werktijd (voor mensen in buitendienst) is onbespreekbaar.

Tijd voor bezinning

Tijd om ons te beraden op verdere stappen. We zullen de komende maand gebruiken om met onze leden in overleg te treden over hoe we werkgevers tot respectvolle onderhandelingen kunnen brengen. Daarom zullen we op 23 december 2022 niet aan tafel verschijnen.

Contact

Als je vragen hebt over de ICK-cao, of jouw individuele situatie op de werkvloer dan mag je altijd mailen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid