De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Verslag diverse overleggen

25 juli 2023

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er zijn nog weinig concrete stappen of besluiten genomen. Toch is het goed om je bij te praten over de overleggen van het afgelopen kwartaal. Dan blijf jij op de hoogte wat er gebeurt met de arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid van UWV.  

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De belangrijkste onderwerpen waren:

  • Tekst cao en sociaal plan
  • Modernisering cao
  • Voorbereiding UWV-cao 2024 steunverklaringen
  • Actualisatie van het functiewaarderingssysteem
  • Verbetering geschillenregeling
  • Pensioenoverleg

Tekst cao en sociaal plan UWV

We hebben gesproken over de tekst van de nieuwe cao. Hierover hebben partijen afspraken gemaakt. De nieuwe cao kun je vinden op de website van De Unie.

Modernisering cao

Bij de cao-onderhandelingen is afgesproken om de tekst van de cao te moderniseren. Delen van de cao zijn moeilijk leesbaar, dus dit is zeker een nuttige afspraak. Het doel van De Unie is om de cao-tekst in gewoon leesbaar Nederlands om te zetten, zonder de inhoud te wijzigen. UWV wil van de gelegenheid gebruik maken om ook te discussiëren over modernisering van de cao-afspraken. Uiteraard wordt de cao niet tussentijds gewijzigd.

Steunverklaringen onderhandelingen UWV-cao 2024

Wij hebben samen met de andere vakorganisaties UWV erop gewezen dat voor het volgende cao-overleg voldoende budget noodzakelijk is. We hebben de medewerkers van UWV gevraagd om door middel van een steunverklaring deze brief te ondersteunen. Aan deze oproep wordt goed gevolg gegeven. Bijna 1.300 medewerkers hebben hun handtekening gezet onder de steunverklaring. Heb jij nog niet getekend? Dan kan dit hier.

Nieuw functiewaarderingssysteem?

UWV is al geruime tijd bezig om te onderzoeken of een ander functiewaarderingssysteem beter past bij de organisatie. Op 14 juni 2023 is voor het eerst overleg geweest tussen vakorganisaties en UWV over dit onderwerp. Voor de medewerkers kan de overstap naar een nieuw functiewaarderingssysteem erg belangrijk zijn. Als jouw functie hoger wordt gewaardeerd in het nieuwe systeem dan ga je erop vooruit. Maar als jouw functie lager wordt gewaardeerd, word je bovenschalig en word je salarisgroei beperkt of gestopt.

UWV is bezig met een studie naar het systeem van de rijksoverheid. Er zijn belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij dit idee. Het functiewaarderingssysteem van de rijksoverheid is momenteel ook in groot onderhoud. Het zou wat ons betreft beter zijn om één of twee jaar te wachten en te bekijken of het nieuwe systeem Rijk past bij UWV. Op 1 augustus 2023 is een vervolgoverleg over dit onderwerp.

Verbetering geschillenregeling

In de UWV-cao zijn twee geschillenregelingen opgenomen, de algemene geschillenregeling en de geschillenregeling functiebeschrijving. Tijdens de cao-onderhandelingen is door ons ingebracht dat de geschillenregelingen niet voldoen aan een zorgvuldige juridische procedure. Daarom is afgesproken om tijdens de looptijd van de cao te proberen de geschillenregelingen te herschrijven. Het eerste overleg over de geschillenregeling is op 30 oktober 2023.

Pensioenoverleg

De stuurgroep nieuwe pensioenstelsel heeft de afgelopen maanden doorgewerkt, maar er moet nog veel werk worden verzet. Er is overeenstemming bereikt over een eerste opzet voor een mogelijke nieuwe pensioenregeling. Op basis van deze opzet worden modelberekeningen gemaakt die inzicht geven in de te verwachte pensioenopbrengst. Hiermee krijgt de stuurgroep beter inzicht in de werking van de nieuwe pensioenwet. Vervolgens moeten we onderzoeken hoe de beste pensioenopbrengsten kunnen worden bereikt. Maar daarnaast moet de stuurgroep ook een alternatieve regeling ontwerpen, zodat we de uiteenlopende mogelijkheden van de wetgeving zorgvuldig afwegen en tot de beste keuze voor de medewerkers van UWV komen. De volgende vergadering van de stuurgroep is op 6 september 2023.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met Inge de Vries (belangenbehartiger). Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl.

Gerelateerde berichten

UWV: teken de petitie!

Deze zomer vragen we de medewerkers van UWV om de petitie te tekenen. We willen dat zoveel mogelijk UWV medewerkers…

Word gratis lid