De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: verslag acties

20 december 2023

In de afgelopen weken is de vakbondskaravaan op diverse plekken neergestreken. De vakbondsbijeenkomsten zijn goed bezocht. Honderden werknemers hebben inmiddels hun ongenoegen geuit over het eindbod van Aedes. Zolang Aedes geen gehoor geeft aan de reële eis herstel koopkracht, blijven we in actie komen.

 

Waar is de vakbondskaravaan geweest?

Na de aftrap bij Portaal te Utrecht en de Groningse woningcorporaties trok de karavaan verder. De vakbondstenten van De Unie en andere vakbonden werden dit keer opgezet in Den Haag, Uden, Grou, Nijmegen en Dordrecht.

De verschillende bijeenkomsten hadden allemaal een verschillend karakter. De vakbondsbijeenkomst in Den Haag op 5 december werd bijgewoond door een bijzondere gast. Om de aanwezige werknemers een hart onder de riem te steken was de Sint aanwezig. Luidkeels toegezongen door de vakbondsleden. Al zingend vroegen ze Aedes om koopkrachtbehoud voor iedereen, extra pegels vanwege de hoge gasprijzen en de steeds duurder wordende boodschappen.
Er werd taaitaai uitgedeeld. Niet alleen als teken dat de onderhandelingen stroef verlopen, maar ook om Aedes iets te geven om op te kauwen.

De bijeenkomst in Uden trok niet alleen veel corporatiemedewerkers uit de regio, maar ook veel media-aandacht. Vakbondsleden konden hun boodschap in de media kwijt, met als klap op de vuurpijl een reportage in een uitzending van Nieuwsuur. Ondanks de gezellige sfeer kwam de boodschap op niet mis te verstane wijze over. De kloof tussen de fors opgelopen inflatie en de achtergebleven loonsverhoging in de afgelopen jaren werd aan de hand van een op televisie getoonde grafiek duidelijk zichtbaar.

In de derde week van de acties startten we in Friesland. Corporatiemedewerkers waren uit verschillende delen van Friesland naar Grou afgereisd om de vakbondsbijeenkomst bij te wonen. Door de harde wind vlogen de vakbondstenten bijna de lucht in. Dat mocht de pret niet drukken. De sfeer zat er goed in.

In Nijmegen was de wind gaan liggen. De bijeenkomst werd goed bezocht. Als opwarmer voor het vervolg en signaal aan Aedes zongen de aanwezigen: Actie, actie, actie!

Om het nuttige met het aangename te verenigen was tijdens de lunchbijeenkomst in Dordrecht de frietkar aanwezig. Toen de regen met bakken naar beneden kwam, droop men niet af, maar schuilde men, met elkaar, onder de vakbondstenten. In deze tijd een mooi gebaar: laten we elkaar vast blijven houden.

De boodschap is duidelijk: Aedes er is werk aan de winkel

De cao-afspraken in 2022 en 2023 waren onder de maat, achterhaald door een oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie en energiecrisis. Een sector die zich kenmerkt door zeer loyale medewerkers komt niet voor niets in actie. De sector is achteropgeraakt. Er moet een inhaalslag gemaakt worden.
Corporatiemedewerkers willen een structurele oplossing voor iedereen!

De vakbondsacties gaan in januari door!

Zolang Aedes niet tegemoetkomt aan de eisen van vakbonden gaan de acties door. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Houd de mailbox in de gaten. We zullen de leden tijdig informeren over het vervolg in het nieuwe jaar. De vorm van de acties in 2024 zal harder zijn, immers Aedes heeft genoeg tijd gehad.

Contact

Voor vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger Edith Werger via edith.werger@unie.nl of bel 06-5252 2054.

Gerelateerde berichten

Woondiensten: Akkoord transitieplan

De Unie-leden hebben gestemd over het transitieplan welke De Unie positief had voorgelegd. Wij zijn verheugd met de redelijk hoge respons,…

Word gratis lid