De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

AH Supermarktmanagers: Status onderhandelingen cao Winkelmanagement

19 april 2024

Op vrijdag 19 april 2024 hebben we weer om tafel gezeten over de cao Winkelmanagement. Het gesprek eindigde eerder dan gepland. In dit bericht lees je waarom.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Status onderhandelingen

Albert Heijn heeft aangegeven vast te willen houden aan haar voorstellen:

  1. Halvering van de zondagtoeslag van 100% naar 50%;
  2. Afschaffing van de vaste toeslag van 5,6% voor nieuwe supermarktmanagers;
  3. Invoering van een toeslag van 5% voor supermarktmanagers die een koppelwinkel hebben, in plaats van eventuele doorschaling naar een hogere NFKS-klasse wanneer de totale omzet daar aanleiding toe geeft;
  4. Verandering van de peildatum voor de NFKS-inschaling;
  5. Na afsluiten van de nieuwe cao verder gezamenlijk overleggen over inhoudelijke aanpassingen in de NFKS-systematiek.

Voor De Unie en haar collegabonden is het niet bespreekbaar de zondagtoeslag te halveren en de vaste toeslag van 5,6% af te schaffen voor nieuwe supermarktmanagers. De argumentatie die Albert Heijn heeft om dat wel te doen vinden wij niet sterk. Bovendien sluit de argumentatie niet aan bij de redenen waarom De Unie (gevoed door haar leden) vindt dat de zondagtoeslag en de 5,6% juist intact moet blijven. Albert Heijn en de vakbonden verschillen fundamenteel van mening over de zondagtoeslag en de 5,6%-toeslag.

Op de voorstellen van jouw werkgever over de koppelwinkels en de NFKS-systematiek was er wellicht wel een akkoord mogelijk geweest. Maar Albert Heijn wil haar voorstellen alleen als totaalpakket bespreken met de vakbonden.

Kortom, we kwamen er niet uit. Er is een kloof tussen de opvattingen van Albert Heijn en die van De Unie en haar collegabonden. Er is op dit moment geen zicht dat die kloof kleiner kan worden.

Albert Heijn heeft aangegeven zich voor onbepaalde tijd te gaan beraden over een eventueel vervolg.

En nu?

Nu zijn de onderhandelingen voor onbepaalde tijd gestopt. Omdat de werkgever de cao Winkelmanagement een aantal jaren geleden al heeft opgezegd, zou ze jou individueel gewijzigde arbeidsvoorwaarden kunnen voorleggen. Je hoeft daar niet op in te gaan, als je dat niet wil.

Wij achten de kans dat Albert Heijn dat doet overigens niet groot. Ze heeft dat immers de afgelopen jaren ook niet gedaan, ondanks dat ze de cao had opgezegd.

Mocht de medewerker nu toch een voorstel krijgen voor gewijzigde arbeidsvoorwaarden? Weet dat je hierover advies kunt vragen bij De Unie. Neem in dat geval contact op met ons Service Center via sc@unie.nl.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of  bel naar 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid