De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Signify: 2e ronde cao-onderhandelingen

11 november 2022

Op 7 november 2022 hebben wij voor de tweede keer met de werkgever overleg gevoerd over nieuwe cao bij Signify.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij met name over de volgende drie hoofdthema’s gesproken:

 1. Loonsverhoging

  De werkgever stelt voor om de lonen met 5% per 1-4-2023 over de eerste € 38.000,- te verhogen. Daarbovenop krijg je nog 2% over de rest van je salaris. Ook krijg je nog een éénmalige uitkering van
  € 1.600,-. Hiermee wordt een structurele salarisverhoging bereikt van 2,29% over 12 maanden.Dat is en te weinig en te laat. De inflatie ligt momenteel boven de 10%.

 2. Centraal Sociaal Plan (CSP)

  Werkgever wil het CSP (Centraal Sociaal Plan) versoberen door de berekening van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule te schrappen. En vervolgens over te stappen naar de berekening volgens de transitievergoeding 2022 met een factor 1.65. We accepteren geen verslechtering hierin!

 3. Thuiswerkregeling en -vergoeding

  De werkgever wil zijn principe “Kantoor is werkplek” handhaven. Daarmee geeft de werkgever je geen zeggenschap over je werktijd en werkplek. De werkgever beslist waar en wanneer je kunt werken. Jij moet elke keer wanneer je thuis zou kunnen werken vooraf toestemming van je werk vragen. We vinden dat de werkgever vertrouwen moet hebben in de medewerkers dat zij in staat zijn om hun werktijd en werkplek zelf kunnen bepalen zonder dat dit nadelige consequenties heeft voor zijn/haar werk.

Zoals je uit hierbovenstaande voorstellen van de werkgever ook kunt opmaken, zitten we heel ver van elkaar om tot een nieuwe acceptabele cao te komen voor Signify. We vinden dat er snel een nieuwe cao moet komen met een loonsverhoging die de huidige inflatie en prijsverhoging moet kunnen compenseren. Om die reden gaan we, vanaf volgende week, samen met de andere vakorganisaties naast onze leden ook alle andere medewerkers van Signify informeren door het uitdelen van een gezamenlijk pamflet voor de werklocaties van Signify. Dat zal in de ochtend en middag plaatsvinden voor de ingang en/of uitgang van de kantoren en werklocaties. Laat dit ook aan je andere collega’s weten.

Wil je op de hoogte worden gehouden over de verdere ontwikkelingen blijf onze nieuwsbrieven volgen in de komende weken.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kun je met de belangenbehartiger Suat Koetloe contact opnemen via suat.koetloe@unie.nl of bel naar 06-5252 2061.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Signify: Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In de afgelopen periode hebben we de leden verschillende keren geïnformeerd over de lopende gesprekken met Philips, het Philips Pensioenfonds…

Word gratis lid