De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Perodiek overleg

08 mei 2023

De Unie heeft regelmatig overleg met Rabobank over actualiteiten en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook gebruikt om de volgende cao-onderhandelingen voor te bereiden en om vragen van leden te behandelen.

WORD GRATIS LID

 

Volgend periodiek overleg 15 mei 2023

In het overleg van 15 mei staat het onderwerp inroostering en werkomstandigheden centraal. Dit is één van de onderwerpen waarvan De Unie en Rabobank hebben afgesproken om dit tijdig voorafgaand aan de cao-onderhandelingen goed uit te werken. Aanleiding daarvan waren de vele klachten die wij binnenkwamen over toepassing van het WFM bij het maken van roosters.

Rabobank heeft naar aanleiding van deze klachten actie ondernomen. Op 15 mei bespreken we hoe het roosteren nu verloopt. Voor ons is het belangrijk om te weten hoe de leden inmiddels het werken met WFM ervaren. Wordt jouw werk ingeroosterd met WFM? De leden hebben een uitnodiging ontvangen om de enquête invullen? De enquête staat open tot en met zondag 14 mei 2023. Wij willen graag de mening van de ervaringsdeskundigen weten.

Verslag periodiek overleg maart 2023

Het vorige periodiek overleg was op 27 maart 2023. De belangrijkste onderwerpen bij het periodiek overleg waren het jaaroverzicht van Samenwerkt!, GROW! en financiële zelfredzaamheid.

Samenwerkt! 2022

Als je bij Rabobank boventallig wordt als gevolg van een reorganisatie, dan helpt Samenwerkt! je bij het zoeken naar een nieuwe baan. Samenwerkt! heeft inzicht gegeven in de resultaten in het jaar 2022. In dit jaar zijn 109 medewerkers boventallig geworden. Beduidend minder dan de 557 in 2020 en 331 in 2021. Van de groep boventalligen koos 61% voor een andere baan als doel van de begeleiding. Een andere oplossing was voor 31% het doel en 6% ging voor het ondernemerschap. Een lichte verschuiving, want jarenlang was de trend: 68% baan, 20% anders en 12% eigen onderneming. Het resultaat van de begeleiding was dat 17% weer een nieuwe baan binnen de bank heeft gevonden en 48% een baan buiten de Rabobank, verdeeld over zakelijke dienstverlening, overheid en andere sectoren. De tevredenheid over Samenwerkt! is over de jaren heen ruim boven de 8.

GROW!

De vakorganisaties hebben een reeks aan punten aangedragen die zij ontvangen hebben vanuit de achterban over GROW!. Dit gaat bijvoorbeeld over sturing op normaalverdelingen en budget, de belemmerende koppeling tussen beoordelen en belonen, verschillende uitleg en toepassing van Future Fit score door het management en kalibratiesessies van het management, voordat het gesprek met de medewerkers wordt gevoerd en het zichtbaar zijn van de historie voor een nieuwe manager.

Renée van Geel van HR is aangeschoven bij de bespreking van het onderwerp GROW!. HR geeft aan dat er niet op een normaalverdeling wordt gestuurd vanuit HR en Finance. Er is ook geen budgetbeperking, maar op basis van eerdere jaren wordt er centraal een budget begroot. De kalibratie is er voor de afstemming op dezelfde manier van beoordelen. Het voeren van ‘moedige’ gesprekken is een punt van verbetering, ook bij andere vakgebieden en tussen managers onderling.

De bank en vakorganisaties organiseren een vervolggesprek om een aantal punten met elkaar te op te pakken al dan niet met behulp van nader onderzoek bij andere organisaties en de wetenschap.

Financiële zelfredzaamheid

Silvy Meuwissen (HR) heeft ons bijgepraat over wat de bank doet voor medewerkers en klanten in het kader van financiële zelfredzaamheid. Sinds de bank er een websitepagina voor heeft, is de bewustwording enorm vergroot. Er zijn praktische hulpmiddelen waaronder een anonieme zelftest van het Nibud, persoonlijk advies van Raboteam ‘hulp bij geldzorgen’ en persoonlijke coaching door externe budgetcoach aan medewerkers die de hulp echt nodig hebben.

Toelichting kwartaalcijfers

Rabobank heeft de jaarcijfers over het jaar 2022 bekend gemaakt. Over 2022 is een winst van 2,8 miljard gemaakt. Dit is iets lager dan de winst over 2021, deze was 3,7 miljard. De winst over 2021 was uitzonderlijk hoog, omdat er sprake was van economisch herstel na de lockdowns. Rabobank geeft zelf aan dat door goede bedrijfsprestaties en het voordeel van de stijgende rente een nettoresultaat over 2022 van € 2.786 miljoen is geboekt.

WORD GRATIS LID

 

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen?Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid