De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Beroepsgoederenvervoer: We hebben een nieuwe cao!

04 november 2022

We hebben een nieuwe cao!

Lees hier de tekst van het eindbod zodat je weet wat er precies is overeengekomen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In drie onderhandelingsronden

Ja het kan dus wel, een nieuwe cao afspreken voordat de huidige is afgelopen, alleen dat al maakt deze cao-onderhandeling bijzonder. TLN/VVT gaven uitleg waarom ze snel tot een akkoord wilden komen en alle drie bonden konden en wilden hierin meegaan. Werkgeverszijde had de moed zich hierin kwetsbaar op te stellen en kwam daarom direct met een – voor deze sector – historisch gezien hoog openingsbod. Daarnaast werd de afspraak gemaakt, dat in de periode januari tot en met september 2023 cao-partijen besprekingen hebben over de vernieuwingsagenda. In deze agenda zijn alle aan te dragen onderwerpen bespreekbaar. Er zullen bindende afspraken worden gemaakt die in de cao 2024 dan terug te vinden zijn. De kans dat de cao voor 2024 hierdoor wederom tijdig wordt afgesloten is misschien dan ook wel groter.
Eén van de mooiste winstpunten in deze cao-onderhandeling is volgens De Unie dat partijen elkaar durfden te vertrouwen.

Wat zijn de stemmingsresultaten?

Wij hebben jullie het “eindbod” positief voorgelegd.
44% heeft voor gestemd
32% heeft tegen gestemd
24% heeft onthouding aangekruist.
In alle drie categorieën is veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid commentaar te geven.

De FNV en CNV hebben het werkgevers-bod neutraal voorgelegd.
FNV leden stemden:
Voor 75%
Tegen 22%
Onthouding 3%

Leden CNV leden stemden:
Voor 70,93%
Tegen 29,07%
Onthouding –

Het opmerkelijke grote verschil tussen de stemverhouding van de Unieleden ten opzichte van de leden van de andere bonden kan ik niet verklaren.

Welk commentaar hebben jullie in grote lijnen gegeven?

Opvallend was dat dezelfde commentaren in alle drie voor/tegen of onthouding categorieën terugkwamen.

  1. Het grootste kritiekpunt dat jullie aangegeven hebben is dat het loonbod te laag is. Hoewel een éénmalige van 250,- euro bruto en 7,5% loonsverhoging in een 12 maanden contract veel lijkt is het nog niet eens de helft om het koopkrachtbehoud in stand te houden. Van koopkrachtverbetering is al helemaal geen sprake.
  2. Bovenstaande is al helemaal moeilijk te verkroppen als je bedenkt dat de sector al jarenlang achter loopt ten opzichte van andere sectoren.
  3. Daarna volgt het niet vergoeden van de eerste 10 km reiskosten. Jullie vinden dit niet kunnen. Je hebt die reiskosten en die moeten vergoed worden. Wel hebben veel van jullie aangegeven dat als je niet verder dan 10 km van je standplaats af woont een reiskostenvergoeding niet nodig is.
  4. Dat er niets gedaan wordt aan de Staffel pauze is een heet hangijzer! De commentatoren op dit punt zijn boos hierover.
  5. Overig commentaar wat minder genoemd werd, betreft de wachtdag en diverse andere onderwerpen.

Leuk om te vermelden is, dat naast de kritiek ook door velen in het commentaar positieve zaken benoemd werden, bijvoorbeeld de vergoeding van scholingsuren.

Toekomstagenda

De invulling en uitwerking van de Toekomstagenda zal bepalend zijn of werkgeverszijde het vertrouwen heeft verdiend die jullie nu met het instemmen met dit “eindbod” hebben gegeven.

Kaderledengroep

Op zeer korte termijn zal de kaderledengroep vaststellen welke onderwerpen we op de Toekomstagenda willen hebben staan.
Lijkt het jou iets om hier mede actief in te zijn neem dan contact op met de belangenbehartiger Edith Werger via edith.werger@unie.nl of bel 06-5252 2054.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Beroepsgoederenvervoer: Eindbod

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Beroepsgoederenvervoer: Tweede ronde 3%

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind…

Word gratis lid