De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Verslag van het eerste overleg

06 november 2023

Vrijdag 3 november 2023 zijn we met het cao-overleg begonnen. Helaas kunnen we nog geen positief nieuws brengen. De directie van Rabobank biedt nog te weinig salarisverhoging om een positief gevoel te kunnen uitspreken. Het is op dit moment nog zeer de vraag of we er samen uit gaan komen.

Word gratis lid!

 

Salarisonderhandelingen

We zijn de onderhandelingen begonnen met het toelichten van de voorstellenbrieven. De Rabobank heeft vervolgens een eerste voorstel gedaan, dat helaas nog zeer teleurstellend was. Vooral in het licht van de recordwinst die de Rabobank dit jaar gaat behalen. Erger is dat er eigenlijk geen koopkrachtherstel wordt geboden. De Rabobank denkt dit goed te kunnen maken met een eenmalig bedrag. De Unie en andere vakorganisaties hebben duidelijk gemaakt dat de Rabobankmedewerkers structureel koopkrachtverlies hebben geleden. En dat wij dus zo snel mogelijk een mooie structurele salarisverhoging willen afspreken. Een eenmalige uitkering is weg nadat je het geld hebt uitgegeven. De boodschappen, energiekosten et cetera zijn nog steeds op een aanzienlijk hoger niveau dan 2022. We hebben duidelijk aangegeven dat er wat de vakorganisaties betreft op deze manier geen akkoord kan worden bereikt.

Andere onderwerpen

Er is ook gesproken over andere onderwerpen:

Uitbreiding van het aantal verlofuren stond op de agenda. Vakorganisaties hadden aanvankelijk voorgesteld om het aantal verlofuren uit te breiden met een werkweek. We hebben dit in de onderhandelingen teruggebracht tot 3/5 werkweek aan extra verlofuren. Hiermee hebben wij een handreiking gedaan om te proberen tot een resultaat te komen. De Rabobank wil het aantal verlofuren ook verhogen, maar wil daar wel wat voor terug.

Rabobank stelt enkele beperkte aanpassingen in het sociaal plan voor. We krijgen de tekst van deze voorstellen, zodat we er op 13 november op kunnen reageren.

Volgende overleg

We zijn er nog lang niet; al met al gaan we alleen de finish bereiken met hulp en inzet van de Rabobankmedewerkers. Het volgende overleg is op maandag 13 november.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid