De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Pensioenonderhandelingen met Rabobank afgesloten met een onderhandelingsresultaat

02 april 2024

Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben op donderdag 28 maart gezamenlijk overeenstemming bereikt over de beoogde pensioenregeling in de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Partijen zijn ervan overtuigd dat de gemaakte afspraken recht doen aan de belangen van de medewerkers. Maar ook aan de belangen van de andere groepen voor wie de nieuwe pensioenregeling gaat gelden, de voormalig medewerkers en de gepensioneerden.

Word gratis lid!

 

Hoofdlijnen van de afspraak

Het onderhandelingsresultaat gaat over alle aspecten van de nieuwe pensioenregeling, die per 1 januari 2026 gaat gelden. We hebben ook afspraken gemaakt over het invaren en de visie van cao-partijen op het verdelen van de buffer.

De hoofdlijnen van de afspraak kun je hier lezen in het gezamenlijke nieuwsbericht van cao-partijen.

Hoe verder?

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat wordt nu vastgelegd. We verwachten dit op 12 april gereed te hebben. De leden ontvangen dan het volledige overzicht van de gemaakte afspraken van De Unie. We willen ook graag de afspraken uitleggen in online webinars. In deze webinars lichten we de gemaakte afspraken toe en er is veel ruimte om vragen te behandelen.

Deze online webinars worden gehouden op:

  • Vrijdag 19 april om 10.00 uur
  • Dinsdag 23 april om 13.00 uur

Noteer deze data vast in je agenda.

Stemmen

De Unie zal het transitieplan voor de overgang naar de Wtp-pensioenregeling voorleggen aan de leden. De leden bepalen tenslotte of De Unie kan instemmen met deze nieuwe pensioenregeling.

Maar we kunnen nog niet direct de leden vragen te stemmen.

Het hoofdlijnen akkoord dat we nu hebben afgesproken, wordt in april besproken met de Vereniging Gepensioneerden Rabobank (VG-Rabobank) en afgestemd met het Rabobank Pensioenfonds.

De mening van deze partijen kan invloed hebben op de afspraken van cao-partijen. Dit zal naar verwachting niet tot grote wijzigingen leiden. Maar wellicht dat een van beide partijen vragen heeft over de plannen van cao-partijen met betrekking tot het invaren en het verdelen van de buffer. Dit kan leiden tot aanpassingen in het onderhandelingsresultaat tussen Rabobank en vakorganisaties.

Het uiteindelijke resultaat leggen we voor aan de leden, we verwachten dit eind mei of begin juni te kunnen doen.

Word gratis lid!

 

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid