De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Voorbereiding cao-onderhandelingen

20 september 2023

De Unie bereidt de cao-onderhandelingen voor, door via een serie enquêtes de mening te peilen van onze leden en hun collega’s, over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden. Het eerste onderzoek ging over verlof, het tweede onderzoek over het onderwerp salaris. In dit bericht wordt verslag gedaan van het tweede onderzoek.

Word gratis lid!

 

Enquête 3

Het volgende onderzoek gaat over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Dit onderzoek kun je hier invullen tot en met 1 oktober 2023.

Verslag enquête over salaris

De tweede enquête is ingevuld door meer dan 4.000 Rabobankmedewerkers, 29% is lid van De Unie, 68% is (nog) geen lid van een vakorganisatie. Een duidelijke stijging ten opzichte van de eerste enquête.

De eerste vraag betrof de ontwikkeling van de koopkracht.

  • 85% maakt zich (veel) zorgen over de koopkracht.
  • 5% antwoordt neutraal.
  • 10% maakt zich (helemaal) geen zorgen.

De tweede vraag ging over de stelling: “De Unie moet per 1 juli 2024 een goede salarisverhoging afspreken waarmee het koopkrachtverlies over 2023 wordt gerepareerd.” 99% van de respondenten is het met deze stelling eens. Medewerkers van de Rabobank doen duidelijk een beroep op De Unie om werk te maken van de structurele salarisverhoging.

De derde vraag in de enquête ging over de individuele salarisverhoging. Ook hier waren de ruim 4.000 medewerkers duidelijk over.

  • 77% van de respondenten vindt de individuele salarisverhoging (veel) te laag.
  • 13% is tevreden.
  •  9% is neutraal of heeft geen mening. 1% van de respondenten geeft aan de individuele salarisverhoging (veel) te hoog te vinden.

We hebben ook een vraag gesteld om inzicht te krijgen over het niveau waarin de functies worden ingedeeld.

  • 46% is van mening dat de eigen functie op het juiste niveau is ingedeeld.
  • 14% heeft neutraal/geen mening aangekruist.
  • 40% is van mening dat de eigen functie te laag is ingedeeld.

Meer dan 1500 medewerkers hebben een toelichting gegeven waarom hun functie naar hun mening niet juist is ingedeeld. Dit levert een schat aan informatie op. De Unie zal deze informatie samenvatten en we pakken het op in het reguliere overleg dat De Unie regelmatig heeft met Rabobank.

De laatste vraag van de tweede enquête was: Hoe gebruik je doorgaans je EBB?

Een deel laten uitbetalen 92%
Kopen van verlofuren  41%
Fietsregeling 11%
Vakbondscontributie 7%
Storting in flexioen 5%

Als je lid bent van De Unie met een Compleet of Extra lidmaatschap, dan kun je je vakbondscontributie uit je EBB-budget laten uitbetalen. Je betaalt het dan uit je bruto-salaris, dit is financieel voordeliger.

Conclusie

De Unie is een ledenorganisatie. De leden zijn bepalend bij de cao-onderhandelingen, zij stellen de inzet vast en zij besluiten of een onderhandelingsresultaat wordt aangenomen. Aan de uitslag van dit tweede onderzoek komt naar voren dat de leden hoge verwachtingen hebben van de volgende cao-onderhandelingen. Dat moeten wij samen realiseren, het onderhandelingsresultaat kan dat natuurlijk niet alleen. Om de leden en hun collega’s snel te kunnen informeren opent De Unie een extra communicatiekanaal.

Whatsapp-groep

Natuurlijk houden wij je op de hoogte via onze website, nieuwsbrieven en sociale mediakanalen. Maar wij willen je nog sneller informeren over alles wat De Unie doet bij de Rabobank. Daarom vanaf nu ook via whatsapp. Hiervoor is een speciale “De Unie voor Rabobank” whatsappgroep in het leven geroepen.

Contact

Stuur dit bericht weer door aan je collega’s. Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid