De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Philips: Terugkoppeling gesprek CEO en hervatting cao-onderhandelingen

03 april 2023

Op 31 maart 2023  zouden wij een kennismakingsgesprek hebben met de nieuwe CEO van Philips, Roy Jakobs. En dat we hierna de cao-onderhandeling zouden hervatten, omdat Philips haar eindbod heeft ingetrokken.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Roy Jakobs: veel vertrouwen in de toekomst van Philips maar geen baanzekerheid

Tijdens ons gesprek met Roy Jakobs hebben wij hem de zorgen overgebracht van onze leden over hun toekomst bij Philips. Naast het ongenoegen over de wijze waarop de huidige reorganisatie wordt uitgevoerd, hebben we met name de groeiende onzekerheid benoemd bij de achterblijvende medewerkers over hun baanzekerheid bij Philips. Wij hebben Roy gevraagd of hij voor een aantal jaren een werkgelegenheidsgarantie kan geven om zo meer zekerheid te bieden voor de medewerkers en rust voor de organisatie. Helaas kon Roy dat niet geven en evenmin de zekerheid dat er na de huidige reorganisatie geen nieuwe rondes meer nodig zullen zijn. Hij gaf wel aan dat hij voldoende vertrouwen heeft dat Philips het gaat redden en weer gaat groeien.

Als De Unie vinden we het jammer dat Roy Jakobs zijn vertrouwen in een betere toekomst van Philips niet in daden wil omzetten door het bieden van een baanzekerheid voor een aantal jaren, zodat de blijvers extra gemotiveerd hun schouders eronder kunnen zetten.

Zorgen over de uitvoering van de reorganisatie

Over de zorgen van de leden met betrekking tot de uitvoering van de reorganisatie hebben wij de algemene directeur van Philips Nederland, Sylvia van Es, aangesproken. Zij gaf aan dat HRM alles zeer zorgvuldig wil doen en zich strikt houdt aan de UWV-voorschriften zoals het afspiegelingsprincipe en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Philips maakt geen misbruik van unieke functies waarmee het afspiegelingsprincipe kan worden omzeild. Volgens de directie van Philips Nederland worden managers, die zich niet houden aan deze voorschriften, keihard teruggefloten door hun HRM’ers.

Laat je horen en trek bij twijfel aan de bel!

HRM Nederland heeft de bonden gevraagd eventuele verontrustende signalen die wij van onze leden en medewerkers bij Philips ontvangen, meteen bij de directie te melden en bespreekbaar te maken. Philips zal al deze gevallen serieus onderzoeken en er werk van maken. Laat het ons dus meteen weten wanneer je twijfelt over de juiste toepassing van een procedure of als je het er niet mee eens bent. We blijven de verdere ontwikkelingen en de uitvoering van de reorganisatie op de voet volgen!

Hervatting cao-onderhandelingen

Direct na het hierboven genoemde overleg met de CEO van Philips, zijn de cao-onderhandelingen herstart. Philips heeft ons een “nieuw” voorstel voorgelegd. Dit is hier te lezen. We hebben hier nog niet uitvoerig op gereageerd, omdat we onze reactie eerst onderling met de andere vakorganisaties willen afstemmen (aanstaande woensdagavond). Pas dan zullen we een officiële reactie geven op het voorstel van Philips. Met Philips hebben we nog geen datum voor een volgende cao-ronde vastgelegd. Je kunt ons natuurlijk wel alvast je op- en aanmerkingen op het voorstel laten weten! We sturen je ook het eerdere eindbod van Philips, zodat je het naast het nieuwe voorstel kunt leggen.

Vervolgtraject

Na komende woensdag zullen we de leden zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, hoe we denken verder te gaan met het cao-traject. Blijf onze berichtgeving volgen op de website.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen  met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid