De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VodafoneZiggo: medewerkers stemmen in met cao onderhandelingsresultaat

08 november 2022

Van 2 tot 8 november hebben jij en al jouw collega’s het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van jouw collega’s heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.

Uitvoerder van het referendum, onderzoeksbureau InnerVoice, heeft de volgende uitslag vastgesteld:

Van de 6602 stemgerechtigden hebben 5478 medewerkers een stem uitgebracht; een opkomst van maar liefst 83%. Deze medewerkers hebben als volgt gestemd:

  • Ja: 67%
  • Nee: 33%

 Lees hier meer over de officiële uitslag van InnerVoice

Proces

Dat alle medewerkers van VodafoneZiggo hun stem mochten uitbrengen is nieuw. Daarom is het zo bijzonder dat zoveel medewerkers dat ook meteen gedaan hebben. We zijn gewend aan het tot stand komen van cao’s, waarbij alleen leden van vakbonden meepraten over de inhoud van de cao. Bij VodafoneZiggo hebben we dat anders aangepakt.

De cao-tafel (gezamenlijke vakbonden en de werkgever) hebben onderzoeksbureau InnerVoice de opdracht gegeven, onderzoek te doen naar de voorkeuren van medewerkers bij VodafoneZiggo met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden. 10 panelsessies met daarin jouw collega’s hebben geleid tot een vragenlijst, die verspreid is onder alle medewerkers. Uiteindelijk hebben 2804 collega’s deelgenomen aan het onderzoek; een opkomst van 40%. Het onderzoek heeft geleid tot een duidelijke rapportage waardoor wij goed wisten waar we over moesten onderhandelen met VodafoneZiggo. Na de onderhandelingen was het aan alle medewerkers van VodafoneZiggo om een stem uit te brengen (door alle medewerkers, vakbondslid of niet). Tijdens het vorige referendum (mei 2022) bleek er onvoldoende draagvlak te zijn voor het destijds bereikte onderhandelingsresultaat lees hier meer.

De belangrijkste kritiekpunten die naar voren kwamen in het vorige referendum (koppeling met nieuwe sociaal plan en de voorgestelde loonsverhoging) zijn in nieuwe onderhandelingsrondes besproken met VodafoneZiggo. Ook in deze fase heeft onderzoeksbureau InnerVoice de medewerkers betrokken via panelgesprekken waar input geleverd is voor de verdere onderhandelingen. Deze onderhandelingen leidden onlangs tot een nieuw onderhandelingsresultaat welke nu dus door de meerderheid van de medewerkers is goedgekeurd. Lees hier meer.

Hoe verder?

Uiteraard streven cao-partijen ernaar om draagvlak te vinden bij een zo groot mogelijke groep medewerkers. Hoewel het onderhandelingsresultaat op steun van een meerderheid van de medewerkers kan rekenen, is het ook van belang om stil te staan bij de zorgen van de medewerkers die niet konden instemmen met het resultaat.

De Unie gaat als gevolg van de uitslag van de stemming de cao met VodafoneZiggo tekenen. Daarnaast is het de komende tijd aan ons om samen met VodafoneZiggo de uitslag van dit referendum, zoals we dat ook bij de vorige ronde gedaan hebben, zorgvuldig te analyseren en mee te nemen in de besprekingen vanaf vandaag. Vele medewerkers hebben in dit kader van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun stem te voorzien van een toelichting.

Het is en blijft belangrijk dat álle medewerkers betrokken blijven worden bij én zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden. Hierover hebben we met VodafoneZiggo al duidelijke afspraken gemaakt.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht. En wil je de belangenbehartiger hierover mailen, stuur dan een mail via jan.admiraal@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid