De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VDL Nedcar: Verslag eerste overleg sociaal plan

26 april 2023

Na een geslaagd bemiddelingstraject tussen de werkgever en vakorganisaties in de afgelopen weken, heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met de werkgever over de inhoud van het sociaal plan.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Constructief en intensief overleg

Het overleg was heel constructief en tijdens het overleg hebben we niet alleen over de inhoud van een nieuw sociaal plan gesproken maar ook over mogelijke scenario’s die een nieuw toekomstperspectief voor de medewerkers van VDL Nedcar zou kunnen betekenen.

Mogelijke scenario’s besproken

Ondanks dat er nog geen nieuwe opdrachten zijn, is voor de voortzetting van de huidige werkzaamheden bij VDL Nedcar, na maart 2024, de werkgever al bezig om een aantal onderdelen van de VDL Groep naar Born te verplaatsen waardoor er nieuwe kansen worden gecreëerd voor het behoud van werkgelegenheid.

Inhoud nieuw sociaal plan

Voor wat betreft de inhoud van het nieuwe sociaal plan hebben we uitgebreid gesproken over onderwerpen zoals boventalligheid, werk-naar-werkbemiddeling, ontslagvergoeding en herplaatsing binnen en buiten de VDL Groep en nog een aantal andere zaken.

Ons standpunt!

Als vertrekpunt blijven we bij ons standpunt. Dat is een eigen keuzemogelijkheid voor de medewerkers om te bepalen wat zij willen doen na het einde van het BMW-tijdperk. We willen geen verplichte herplaatsing naar andere onderdelen van de VDL Groep en daarbuiten.

Een verbeterde ontslagvergoeding die wat meer recht doet aan de anciënniteit en leeftijd van medewerkers bij VDL Nedcar. De looptijd van het nieuwe sociaal plan moet langer zijn met een  maximale duur van 5 jaar om iedereen meer ruimte te bieden voor het vinden van passende oplossingen die beter aansluiten bij de individuele situaties van de medewerkers. Ook een mogelijkheid bieden om via omscholing en/of bijscholing een nieuw toekomst perspectief te creëren binnen en buiten VDL Nedcar.

Voorzichtig optimistisch

Op basis van de eerste reactie van de werkgever zijn we voorzichtig optimistisch over de uitkomst van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. We hopen dat wij tijdens het vervolgoverleg op 2 mei aanstaande een resultaat kunnen bereiken dat voor alle partijen acceptabel is.

Vervolgtraject

We informeren onze leden na het vervolgoverleg verder over de uitkomst. De leden beslissen uiteindelijk of het resultaat acceptabel is.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Suat Koetloe, via suat.koetloe@unie.nl of door te bellen met 06-52522061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid