De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: terugkoppeling periodiek overleg

19 april 2024

Tijdens het laatste periodieke overleg heeft De Unie aangekaart dat er een motie is aangenomen in de Tweede Kamer om online gokken te gaan verbieden. In het najaar zou de evaluatie van de wet Kansspelen op Afstand plaatsvinden, deze uitspraak van de Tweede Kamer loopt dus voor de muziek uit. Holland Casino (HC) deelt de zorg van De Unie. Er wordt eerst gewacht op de formatie van een nieuw kabinet en ook op hoe de minister op deze motie gaat reageren.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Korter werken, maar toch veel opkomsten

In diverse vestigingen wordt bij medewerkers die gebruikmaken van de regeling voor oudere werknemers om korter te werken, de tijd zodanig uitgesmeerd over diverse dagen dat het aantal opkomsten onnodig hoog blijft. De Unie vindt dit geen goede gang van zaken. HC vindt dat eveneens niet de bedoeling van de cao-afspraak. De Unie heeft afgesproken met HC op individueel niveau het belang van betrokkenen te behartigen om zodoende tot oplossingen te komen. Maak jij dit ook mee? Neem dan contact met ons op!

Nog steeds discussie over CMD versus croupier

In 2021 is er een nieuwe functie ingevoerd: de Casinomedewerker D. Deze functionaris zou voor diverse werkzaamheden kunnen worden ingezet, waaronder tafelspelen. De functie croupier kwam voor nieuwe medewerkers te vervallen. De Unie heeft zich over deze zaak altijd kritisch opgesteld. Wij constateren dat CMD’ers in diverse vestigingen niet multifunctioneel worden ingezet en werken als een croupier. De Unie vindt dat niet rechtvaardig. Wij hebben dit nogmaals onder de aandacht van HC gebracht. HC zegt dat dit op sommige vestigingen zo is, omdat HC een tekort aan medewerkers heeft bij de tafelspelen. Dit is een arbeidsmarktprobleem. HC gaat CMD’ers indien nodig, alsnog opleiden en inzetten voor andere werkzaamheden. HC stelt ook dat de functie van CMD en de beslissingen hieromtrent dit jaar heroverwogen worden. Dat wil niet zeggen dat de functie van croupier per definitie terugkomt, wel dat de problematiek in zekere mate wordt erkend.

Compensatie pauzeregeling

In de cao staat dat de afspraak rondom de compensatie voor de pauzeregeling in het tweede kwartaal moet worden ingevoerd. Voor de vestigingen Leeuwarden, Groningen, Utrecht en Enschede zal dat pas per 1 september 2024 zijn. De Unie baalt ervan dat de cao-afspraak niet wordt nagekomen. We hebben gevraagd of medewerkers die in de genoemde vestigingen wel compensatie in tijd willen, dit in juli en augustus kunnen opsparen om na 1 september 2024 te kunnen gebruiken. De werkgever gaat dit uitzoeken.

Trainer tafelspelen

Wij hebben ook de problematiek van trainers voor tafelspelen bespreekbaar gemaakt. Zij worden opeens gevraagd om ook na 20:00 uur te werken waarvoor zij een compensatie krijgen van 2 procent ORT. Niet iedereen zou dat willen. HC zegt wel in goed overleg met de groep te zijn. HC zal uiteindelijk de arbeidsovereenkomst op dit onderdeel eenzijdig wijzigen.

Bezetting en flexibiliteit

Zoals bekend, is er in de cao een afspraak gemaakt om te onderzoeken hoe HC een aantrekkelijker werkgever kan worden, ook voor nieuwe medewerkers. Daarnaast wil HC graag dat er flexibeler kan worden gewerkt. Dat zou ook in het voordeel van werknemers zijn, omdat je dan ook sneller vrij zou kunnen krijgen. In dit traject is nog niets besloten. De vakbonden en OR zijn met HC in gesprek. De Unie blijft inzetten op keuzemogelijkheden voor de werknemers, ook in dit kader.

Contact

Zijn er vragen op opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Victor Kloos via victor.kloos@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Holland Casino: Cao-resultaat

De Unie heeft het cao-onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden. Zij hebben immers het laatste woord. De leden konden tot afgelopen…

Word gratis lid