De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sweco Nederland: Update cao-onderhandelingen

02 januari 2024

Op woensdag 20 december 2023 hebben we als AVO-partijen het vierde overleg gehad. De AVO gaat over de arbeidsvoorwaarden. De vijf partijen zijn: de werkgever, de ondernemingsraad en vakbonden. We hebben de onderwerpen besproken waarover we in het vorige overleg op 29 november 2023 nog geen overeenstemming hadden. Kijk daarvoor ook nog even naar het verslag over de derde AVO-dag. Over een deel van de nog te bespreken onderwerpen hebben we voorlopige overeenstemming bereikt. De onderwerpen waar we nog niet tot elkaar zijn gekomen, bespreken we in een volgend overleg op 15 januari 2024. We nemen je graag mee in de onderwerpen die op tafel liggen. Deze zijn dus nog niet definitief!

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Onderwerpen waar we op 20 december 2023 voorlopige overeenstemming over hebben bereikt:

  • Werkjubilea: partijen hebben besloten hier niet over door te praten. De huidige regeling blijft van kracht.
  • Betaald ouderschaps- en aanvullend geboorteverlof: partijen zijn overeengekomen dat er geen aanvulling komt op de huidige hoogte van de loondoorbetaling bij betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof, maar wel op de doorbetaling van het pensioen, zoals bij het derde AVO-dag besproken.
  • Bedrijfstijdverruiming en over- en verschoven uren: partijen kiezen ervoor de verruiming van de bedrijfstijd en de versimpeling van de regelingen voor over- en verschoven uren voor de cao 2024 niet verder te bespreken.
  • Automatische Prijscompensatie (APC): partijen kiezen ervoor om voorlopig geen APC op te nemen in de cao.
  • Wettelijk minimumloon: de feitelijke lonen en de loonschalen worden daar waar nodig opgetrokken naar het wettelijk minimumloon.

Onderwerpen waar nog geen overeenstemming over is:

  • Loon: Partijen hebben elkaar hierin nog niet gevonden. Wel zijn er stappen gezet door alle partijen. OR en vakbonden wensen de lonen te laten stijgen met 4,5% per 1 maart 2024 en 1,5% per 1 september 2024. Werkgever wenst de lonen te laten stijgen met 3,5% per 1 maart 2024 en 1% per 1 september 2024. Het minimumloon verhogen naar 16 euro is nog een punt voor verdere bespreking.
  • Ouderenbeleid: hierover zijn diverse varianten besproken, die de partijen de volgende keer verder gaan bespreken.

Partijen reflecteren de komende weken op wat ervoor ligt en praten hierover op 15 januari 2024 verder met elkaar. Bovenstaande is de huidige stand van zaken, waarbij wij benadrukken dat dit gaat om een tussentijdse weergave van de gesprekken en derhalve nog geen eindresultaat.

Wat vind jij?

Mocht je een reactie willen geven, neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of bel me 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid