De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: De acties zijn begonnen

29 november 2023

Aedes heeft het ultimatum laten verlopen en per brief nogmaals bevestigd, dat zij haar eindbod niet wijzigt, dat was op 24 november. Op 28 november is daarom de eerste werkonderbrekingsactie van start gegaan, de volgende vindt nog deze week plaats en voor de week daarop staan ze ook al gepland. Waar, hoe en hoelang, blijft tot op de dag zelf geheim. En zo zullen we doorgaan.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Aedes begrijpt niet of wil niet begrijpen dat:

  1. Na jarenlange gemis van volledig koopkrachtherstel de medewerkers een welhaast niet meer in te halen koopkrachtverlies gaan lijden. Met andere woorden: je gaat er definitief flink op achteruit.
  2. Koopkrachtbehoud over het lopende jaar toch wel het allerminste is, dat je jouw werknemers moet bieden. Zeker nu in deze tijd waar de werkdruk enorm is toegenomen en de waar het werk steeds zwaarder wordt en de prijs voor de dagelijkse boodschappen almaar toenemen.
  3. Dat de medewerkers in de Woondiensten ook ooit eens een koopkrachtverbetering behoren te krijgen, in plaats van de verwijten dat zij niet maatschappelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld.

 

Aedes ziet niet of wil niet zien dat:

  1. Het hypocriet is de werknemers een tekort aan loonsverhoging te geven, omdat werkgevers een wildgroei aan bedrijfseigene regelingen hebben laten ontstaan.
  2. Het hypocriet is niet te willen beseffen, dat de wildgroei het gevolg is juist van de lage salarissen die echt niet meer bij deze tijd en de verzwaring van de functies passen.
  3. Het hypocriet is als de vacatures niet vervuld kunnen worden door de te lage salarissen, dan dure externen in te huren.

 

Aedes geeft er de voorkeur aan:

  1. Ondanks de veranderingen op de arbeidsmarkt, waardoor de “refertegroep” niet meer bepalend kan zijn, toch niet te willen kijken naar marktconform belonen.
  2. Dat zij bovendien ook nog zonder goede redenen vast wil houden aan de aanpassingsbedragen. Hierdoor zal meer dan de helft van de medewerkers onvoldoende koopkrachtbehoud krijgen.
  3. Medewerkers als het sluitstuk van de begroting te zien in plaats van de met hart en ziel hardwerkende corporatiemedewerker die wel wat waardering verdient.

 

Wij gaan dus door met acties!

Wij zijn jij en ik, we doen het samen! Heb jij een idee voor een actie meld je dan bij de belangenbehartiger Edith Werger (edith.werger@unie.nl of 06-5252 2054). Help mee met het voorbereiden en uitvoeren van acties.

Een mooi initiatief

Is de dringende oproep van een OR aan haar bestuurder om Aedes op andere gedachten te brengen. Deze OR wijst in haar schrijven op het belang van koopkrachtcompensatie. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Kom voor jezelf en de collega’s op en kom in actie! Deel dit bericht zo veel mogelijk en maak jouw niet-georganiseerde collega lid: Word lid – De Unie

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid