De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

dnata: Stemmen op het onderhandelingsresultaat

19 december 2023

Wij hebben op 6 en 12 december 2023 overleg gehad met dnata over de nieuwe cao. In tegenstelling tot voorgaande jaren konden bonden en werkgever elkaar in dit overleg snel vinden. Er is zicht op een sector cao in het jaar 2025.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

We hebben daarom met elkaar gekeken naar een 1-jarige cao voor het jaar 2024 met belangrijke afspraken voor de collega’s binnen dnata. We hebben daarvoor een onderhandelingsresultaat bereikt en lichten hieronder graag toe wat dit resultaat inhoudt. Wij zijn tevreden met het resultaat!  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen  tot 3 januari 2024 om 12:00 uur.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat

Loon
De salarissen worden per 1 januari 2024 verhoogd met 5% met een bodem van € 200,-. Dat betekent dat iedereen minimaal € 200,- loonsverhoging krijgt. Als 5% van de salaris meer is dan € 200,-, dan krijg je 5%.

Aanpassing salarisgebouw
Afgelopen jaren is er een nominaal bedrag aan loonsverhoging gegeven. Voor onze achterban was een percentage belangrijk. We zijn blij dat dit in de loonsverhoging zit. Daarna is er in het salarisgebouw voor alle max schalen een ophoging toegepast van 2%. Dat betekent dat je weer 2% ruimte hebt om te groeien in het einde van je schaal. Wanneer je in april een goede beoordeling krijgt, zou je die 2% in salaris kunnen groeien.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en parkeerkosten
Ons standpunt is al onderhandelingsrondes lang dat je niet zou moeten betalen om op je werk te komen. We hebben daarin een stap gemaakt. De reiskostenvergoeding is opgehoogd naar
€ 0,23 per kilometer, dat was op dit moment € 0,19 per kilometer. Daar heeft iedere medewerker profijt van. Daarnaast hebben we afgesproken dat de parkeerkosten niet verhoogd zullen worden het komende jaar, ook niet als de parkeerkosten op Schiphol worden verhoogd.

Indexering vergoedingen
Door ons verzocht en ook toegekend is een indexering voor de bijdrage in de ziektekosten (artikel 19 lid 2) en de consignatie (artikel 11 lid 9). Deze worden per
1 januari 2024 geïndexeerd met 5%, gelijk met de loonsverhoging.

Generatiepact
Ons voorstel voor het generatiepact is geaccepteerd door de werkgever. Het wordt een vaste afspraak en er wordt vastgelegd in de cao dat medewerkers die parttime werken hier ook gebruik van kunnen maken. Dat geldt alleen voor medewerkers die een parttime percentage van minimaal 80% hebben.

Het volledige bod met uitleg kun je hier lezen.

Contact

Als je vragen hebt over de cao, of over jouw situatie op de werkvloer dan mag je altijd mailen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl

Gerelateerde berichten

dnata Amsterdam: Uitslag stemming cao

De stemmingsuitslag is binnen. Het onderhandelingsresultaat is goedgekeurd door de leden! 100% van de leden heeft ingestemd. Dat betekent dat…

dnata: stemmingsuitslag cao

Er is flink gestemd op het laatste bod van dnata. Het bod is geaccepteerd door een meerderheid van de leden….

Word gratis lid