De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

dsm-firmenich: Cao 2023-2024 – ronde II

22 augustus 2023

Maandag 21 augustus 2023 ontmoetten werknemersorganisaties en de werkgever elkaar voor de tweede maal tijdens de onderhandelingen van dit jaar. Vóór 1 oktober moeten er, bij voorkeur, nieuwe afspraken liggen. In deze tijden van historisch hoge inflatie is het een hele uitdaging koopkrachtbehoud te realiseren, laat staan koopkrachtverbetering. Zeker als er nog wat in te halen valt over de lopende contractperiode.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In ronde 1 hebben werknemersorganisaties hun wijzigingsvoorstellen toegelicht. Met de prioritiet bij de structurele loonsverhoging zal het geen verassing zijn dat een groot deel van de andere voorstellen daaraan ondergeschikt wordt, omdat nu eenmaal een groot deel van de beschikbare loonruimte daaraan op zal gaan.

De werkgever verzorgde eerst een overzicht van de bedrijfseconomische situatie (de omzet- en winstontwikkelingen). Met name door het dumpen door Chinese fabrikanten van vitamines staat de prijs daarvan wereldwijd onder druk en dat baart de werkgever zorgen. De activiteiten in Nederland stemmen, onder het huidige gesternte, niet tot ontevredenheid.

Uiteraard heeft de werkgever een openingsbod gedaan. Gelet op de historisch hoge inflatie was dat waarschijnlijk ook een historisch hoog openingsbod. Dat bod bevat net als vorig jaar een bodem (vloer): een bruto verhoging in euro’s voor iedereen op jaarbasis (dus ook op maandbasis) in combinatie met een procentuele verhoging: 7% met een minimum van € 4.500,-.

Het punt waar 7% gelijk is aan € 4.500,-, ligt op een jaarsalaris van € 64.285,-.

Onze voorkeur gaat in beginsel uit naar een procentuele verhoging, maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij er ook een combinatie mogelijk is.

Het betreft een openingsbod en we zijn nog in onderhandeling.

Verder is er aandacht voor reiskosten, maar hier werpt een nieuw mobiliteitsbeleid zijn schaduw vooruit. In dit beleid wenst de werkgever ook “groene” stappen te zetten. De ingangsdatum is nog niet zeker, dus tot die datum moet er wel iets gebeuren.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn de onvrede over het beoordelingssysteem, de werkdruk en duurzame inzetbaarheid.

Met betrekking tot de pensioenregeling heeft de werkgever toegezegd dat deze onder gelijkblijvende voorwaarden doorgaat tot 2026. Daarna moeten er nieuwe pensioenafspraken gaan gelden.

We zijn nog niet uit onderhandeld. DSM-Firmenich geeft wel aan redelijk aan de grenzen van zijn mandaat te zitten. Dinsdag 29 augustus zal ronde 3 plaatsvinden. We vertrouwen erop dat er dan tot nieuwe afspraken gekomen kan worden.

DSM Pension Services BV

Er is goed gereageerd op de oproep om te laten weten of je wellicht voor DPS werkzaam bent. De betrokken leden hebben ook aangegeven hoe ze tegen de aangekondigde verkoop aankijken. Over overgangsafspraken zal nog met DSM-Firmenich overlegd worden.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op  met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

DSM Pension Services

Per 1 december 2023 is DSM Pension Services (DPS) geen onderdeel meer van DSM (dsm-firmenich). DPS is nu een zelfstandige…

Word gratis lid