De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic IP / SHPP: wijzigingsvoorstellen

28 november 2023

Op 23 november 2023 hebben we onze leden werkzaam bij Sabic IP / SHPP de eerste nieuwsbrief met betrekking tot de onderhandelingen over de cao 2024 gestuurd. Daar zaten onze voorstellen helaas niet bij, maar wel de brief van de Stichting van de Arbeid met een aanbeveling met betrekking tot de Bevrijdingsdag (5 mei).

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Hier zijn de voorstellen te lezen waarmee we de onderhandelingen zijn ingegaan. Mocht je hierin nog zaken missen, dan is het nog steeds mogelijk deze voorstellen aan te vullen.

Andere zaken die we op 23 november 2023 al aan de orde gesteld hebben:

  • Onderzoek of alle Sabic-bedrijven in Nederland onder één cao zouden kunnen gaan vallen.
  • Breng ook exempts onder de werkingssfeer van de cao, ook voor wat betreft de structurele loonafspraken.

Het volgende overleg zal plaatsvinden op 4 december 2023.

Een lidmaatschap is van belang. Nieuwe leden zijn altijd welkom

De afgelopen jaren heeft De Uniespijtig genoeg – in een aantal branches, sectoren of bedrijven afscheid genomen van het cao-overleg, omdat het ledental te laag geworden was. Dat hoeft niet voor de eeuwigheid te zijn want een ledental kan uiteraard ook weer groeien. Wil jij dat De Unie namens jou blijft meepraten over de arbeidsvoorwaarden bij SABIC IP, zorg dan dat we uit de gevarenzone blijven en werf af en toe een nieuw lid. Zo kunnen we ons blijven inzetten voor onze leden tijdens de cao-overleggen en samen met andere sociale partners werken aan transparantie in arbeidsvoorwaarden van ongeveer 400 exempts.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid