De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MITT: Een update over de onderhandelingen en meer

31 januari 2024
MITT

In dit bericht informeren we je over de cao-onderhandelingen, pensioenonderhandelingen, Arbocatalogus, MOI en SAVAMITT.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao-onderhandelingen MITT

Dinsdagmiddag 30 januari 2024 hebben we de draad weer opgepakt na het laatste overleg op 27 november 2023. Het ging met name over twee loongerelateerde onderwerpen. De eerste was dat de werkgevers de betaalde salarissen die boven maxima van de cao-loonschalen liggen niet meenemen in de cao-verhogingen.

De werkgevers wilden de cao-verhogingen alleen over de salarissen in de loonschalen laten gaan. Volgens een door de AWVN uitgevoerd onderzoek zou ongeveer 70% van alle medewerkers hierdoor geraakt worden. Daar zijn wij niet mee akkoord gegaan en de werkgevers hebben dit voorstel daarna ingetrokken. Het tweede loononderwerp was de verhoging zelf. Na een aantal onderhandelrondes hebben de werkgevers het volgende bod op tafel gelegd:

  • Cao met een looptijd van 18 maanden van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.
  • Per 1 maart 2024 5% voor medewerkers in de loonschalen 1,2 en 3; 3,5% voor de loonschalen 4 t/m 8 en 2,5% voor de schalen 9 hoger.
  • Per 1-1-2025 2%.

Op maandag 19 februari 2024 vervolgen we onze onderhandelingen. Zolang we nog geen nieuwe afspraken hebben, loopt de huidige cao ongewijzigd door.

Pensioen

Op 29 januari 2024 hebben de vakorganisaties en de werkgevers in de MITT en Textielverzorging (TV) met elkaar en daarna met het pensioenfonds MITT overlegd over de nieuwe pensioenregeling. We hebben nu alle nog openstaande eindjes afgerond en consensus bereikt. De rekenmeesters van WTW kunnen nu aan de slag om alle pensioenelementen te vertalen naar een nieuwe pensioenregeling en inzicht geven in de uitkomsten. De uitkomst van die berekeningen is eind maart klaar en dan moeten alle partijen er een klap op geven. Er dan niet uitkomen, is geen optie want dan kunnen we mogelijk niet meer op de geplande datum over met alle (financiële) gevolgen van dien. Zodra we er dan een onderhandelingsresultaat over hebben, kunnen de leden gaan stemmen.

Arbocatalogus

In de MITT werken we met ondersteuning van een deskundige aan de (update van de) Arbocatalogus MITT. In de komende maanden krijgen we de thema’s werkdruk en werkstress, machineveiligheid, geluid en trillingen, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en stof, magazijn en intern transport, beeldschermwerk langs. Maar de eerste, die we als sociale partners ter toetsing gaan aanbieden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, is ongewenste omgangsvormen. De verwachting is, zoals in alle sectoren, dat (bijna) elk thema enkele opmerkingen van de Arbeidsinspectie oplevert.

MOI

Begin 2024 goed en investeer kosteloos in jezelf. Hierbij een sneak preview van de activiteiten voor komende maanden.

Dit is slechts een greep uit het aanbod. Kijk voor meer activiteiten in de agenda op moi.nl.

SAVAMITT

Om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te beperken, is de SAVAMITT-regeling afgesproken tussen cao-partijen in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Vanaf 1 januari 2023 voert Meijers deze regeling uit. Meijers heeft een werknemersbrochure SAVAMITT ontwikkeld die te lezen is op de website https://mitt.nl/nieuws-2024/werknemersbrochure-savamitt/. In deze brochure lees je wat je vanuit de verzekering kunt verwachten als je arbeidsongeschikt wordt. Ook staat beschreven wat je moet doen om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact met de belangenbehartiger Emanuel Geurts wilt hebben over een collectieve zaak, dan kan je hem bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met  de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

MITT

MITT: Eindbod cao

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de uitkomst van de cao-onderhandelingen MITT en vraag en vragen we onze leden om…

MITT

MITT: Van alles wat januari 2024

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen, pensioenonderhandelingen en het ontwikkelaanbod van MOI.   Cao-onderhandelingen MITT In onze…

MITT

MITT: Update cao-onderhandelingen

Met dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen MITT.   Cao-onderhandelingen In mijn laatste nieuwsbrief van 23 november 2023,…

Word gratis lid